De afname in voorschrijven was het grootst onder kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar

In 2020 kregen minder patiënten een geneesmiddel voorgeschreven van de huisarts, vooral kinderen en jongeren. Van alle geneesmiddelen is het voorschrijven van antibiotica het sterkst gedaald. Dit blijkt uit gegevens van huisartsenpraktijken die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. De daling is waarschijnlijk (grotendeels) het gevolg van de coronamaatregelen, waardoor ook de verspreiding van andere ziekteverwekkers geremd werd én minder mensen bij de huisarts kwamen.

Twee derde (66%) van de bij de huisarts ingeschreven patiënten kreeg in 2020 een geneesmiddel voorgeschreven. In 2019 was dit nog bijna 70%. Van de geneesmiddelen die al jaren het meest worden voorgeschreven, is de grootste afname te zien bij antibiotica, NSAID’s (pijnstillers) en neussprays- en druppels.

Grootste afname bij kinderen en jongeren
De afname in voorschrijven was het grootst onder kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar. De grootste dalers waren antibiotica, luchtwegverwijders, neussprays- en druppels en antischimmelmiddelen. Dit zijn allemaal middelen die samenhangen met infecties. Het is aannemelijk dat er minder verspreiding was van infectieziekten als gevolg van de hygiënemaatregelen en de sluiting van scholen en kinderdagverblijven vanwege corona. Dit bleek ook uit de wekelijkse surveillance van aandoeningen (waaronder virussen en infecties). Ook hangt de afname van het voorschrijven van geneesmiddelen samen met een sterke afname in het aantal contacten met de huisarts onder jongeren.

Over het onderzoek
We verzamelen en analyseren de gegevens die zorgverleners routinematig vastleggen in hun elektronische medische dossiers. De cijfers in dit onderzoek zijn gebaseerd op gegevens uit 369 huisartsenpraktijken die aangesloten zijn bij Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn, met in totaal ruim 1,5 miljoen ingeschreven patiënten verspreid over het hele land. Voor het realiseren van de doelstelling van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn stelt het ministerie van VWS jaarlijks een subsidie beschikbaar; deze subsidie is onderdeel van de instellingssubsidie van het Nivel.

Publicaties: 
Minder geneesmiddelen voorgeschreven door de huisarts tijdens de corona-pandemie
Voorschrijven van psychofarmaca door de huisarts tijdens de coronapandemie


 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: Nivel
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : Nivel
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.nivel.nl/nl/nieuws/minder-mensen-kregen-een-geneesmiddel-voorgeschreven-2020
Originele titel: Minder mensen kregen een geneesmiddel voorgeschreven in 2020
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Mantelzorgers, Studenten
Datum: 2021-11-30

Relevante artikelen ...

Aantal positief geteste personen met 5,3% gestegen Het reproductiegetal ligt in het geheel boven de 1 In de afgelopen week, van 14 tot en met 20 april steeg het aantal nieuwe meldingen van positief ge... Acute zorg Tue, 20 Apr 2021, 14:17:31
Ook huisartsen worden met prioriteit gevaccineerd Huisartsen vormen een onmisbare schakel in de zorgketen Het ministerie van VWS heeft na overleg met de LHV besloten dat ook de huisartsen met priorit... Acute zorg Sun, 03 Jan 2021, 18:17:46
Nieuwe maatregelen voor beschikbaar houden van de acute zorg De maatregelen waarborgen dat patiënten in alle regio’s in Nederland toegang tot dezelfde zorg hebben, van gelijke kwaliteit Door de snelle stijging ... Acute zorg Fri, 23 Oct 2020, 17:16:35
Onderzoek naar de integrale aanpak van acute zorg, is goed van start gegaan Door de vergrijzing en de bevolkingstoename staat de acute zorg staat onder druk Op 1 september 2020 startte de Proeftuin Zorgcoördinatie in Zuid-Hol... Acute zorg Thu, 08 Oct 2020, 07:02:50
Zorggebruik op huisartsenposten gedaald Vooral contacten van ouders met baby’s en jonge kinderen sterk gedaald Het totale zorggebruik op de HAP is sterk afgenomen sinds het uitbreken van de... Acute zorg Thu, 18 Jun 2020, 09:48:08
14% apotheekbezoekers gebruikt chronisch vijf of meer geneesmiddelen Zorgintensieve patiënten gebruiken langdurig veel geneesmiddelen naast elkaar Het aantal mensen dat chronisch vijf of meer geneesmiddelen gebruikt is... Acute zorg Thu, 03 Oct 2019, 11:51:59