Dit blijkt uit onderzoek van het Nivel onder 800 zorgverleners

Bijna anderhalf jaar na de uitbraak van corona vindt een ruime meerderheid van de zorgverleners dat hun organisatie destijds snel en adequaat reageerde. Verzorgenden, verpleegkundigen, begeleiders en praktijkondersteuners huisartsenzorg zijn zich meer bewust van het belang van veilige zorg voor hun cliënten. Maar voor veiligere zorg is meer nodig: namelijk gericht beleid. Want de zorgverleners geven óók aan dat ze moe zijn, dat ze hun signalerende rol minder goed kunnen vervullen en dat veiligheidsbevorderende activiteiten sinds de crisis minder aandacht krijgen. Dit blijkt uit onderzoek van het Nivel onder 800 zorgverleners.

Bijna anderhalf jaar na aanvang van de coronacrisis is er veel kennis vergaard over wat nodig is om veilige zorg te bieden. De vraag is of de coronacrisis het denken over en beleid voeren op veilige zorg op langere termijn heeft beïnvloed. Het Nivel-onderzoek gaat in op juist deze vraag.

Belang van veilige zorg steeds breder gedragen
Een meerderheid van de zorgverleners (59%) vindt dat de coronacrisis het bewustzijn van het belang van veilige zorg heeft vergroot. Ondanks de hoge werkdruk kon de veiligheid van zorg op peil gehouden worden of zelfs verbeteren. Dit biedt mogelijkheden om de zorg in de toekomst nog veiliger te maken. Maar ook ziet een derde van de zorgverleners juist een verslechtering in het bieden veilige zorg. Dit duidt erop dat in sommige organisaties het niet gelukt is de veiligheid op het oude niveau te houden.

Blijvende aandacht voor bieden van veilige zorg essentieel
De meeste zorgverleners geven aan dat er door de coronacrisis meer aandacht is voor hygiënemaatregelen en zij verwachten dat deze aandacht blijvend is. Ook de toegenomen aandacht voor vroege signalering van problemen bij cliënten, het gebruik van e-health en de toegenomen samenwerking binnen de organisatie zullen volgens zorgverleners in de toekomst de veiligheid van de zorg positief beïnvloeden. Anderen betwijfelen of de verhoogde aandacht voor veilige zorg blijvend is omdat zorgverleners (erg) moe zijn, minder goed hun signalerende rol kunnen vervullen en overige veiligheidsbevorderende activiteiten sinds de crisis minder aandacht krijgen.

Zorgorganisaties reageerden over het algemeen snel en adequaat
Een ruime meerderheid van de zorgverleners (69%) vindt dat hun zorgorganisatie snel en adequaat reageerde op de coronacrisis, terwijl zo’n 15% van hen van mening was dat hun organisatie niet snel en adequaat reageerde. Concreet gaven de zorgverleners aan te waarderen:

  • dat een duidelijke beleidskoers was uitgezet met heldere richtlijnen
  • dat beleid in overleg met het zorgpersoneel werd bepaald
  • dat de zorgverleners wisten waar ze met hun vragen en ideeën terecht konden
  • dat er voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen waren
  • dat de zorgorganisatie het zorgaanbod en de personele inzet aanpaste en het testen op een COVID-19-besmetting faciliteerde.

Bij de uitbraak van de crisis was er vanuit de zorgverleners veel kritiek op het landelijk beleid. Zorgverleners voelden zich vaak in de steek gelaten. Nu, terugkijkend, vinden veel zorgverleners dat hun zorgorganisatie het goed heeft gedaan. We zien in de reacties dat de communicatie met en het luisteren naar de zorgverleners daarbij cruciaal waren. Dit is des te belangrijker nu bij veel zorgverleners de rek er uit is.
Anke de Veer: Senior onderzoeker Verpleging, Verzorging en Ouderenzorg

Het onderzoek
Het Nivel heeft in juni 2021 een online vragenlijstonderzoek uitgevoerd onder 844 verpleegkundigen, verzorgenden, begeleiders en praktijkondersteuners huisartsenzorg van het landelijke Nivel Panel Verpleging & Verzorging. Het onderzoek is uitgevoerd met subsidie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: Nivel
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : Nivel
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.nivel.nl/nl/nieuws/zorgverleners-en-zorgorganisaties-houden-veiligheid-van-zorg-op-peil-ook-drukke-coronatijd
Originele titel: Zorgverleners en zorgorganisaties houden veiligheid van zorg op peil, ook in drukke coronatijd
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
Datum: 2021-11-10

Relevante artikelen ...

Nederland verder open met coronatoegangsbewijs Alleen met een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad kunnen alle maatregelen worden losgelaten Vanaf 25 september kunnen we zonder de verplichte 1,5 mete... Anders Tue, 14 Sep 2021, 18:12:44
FAIR digitale data gezondheidsinfrastructuur in de strijd tegen COVID-19-pandemie VODAN-Africa is een project dat zich richt op het aanpakken van gemeenschappelijke problemen bij het beheer van gezondheidsgegevens in Afrika Door ee... Anders Mon, 23 Aug 2021, 15:56:46
Verrijking patiëntgegevens van diëtist met die van de huisarts Het koppelen van patiëntengegevens kan meer inzicht geven in het zorgproces en het beloop van gezondheidsklachten van een individuele patiënt Het N... Anders Mon, 02 Aug 2021, 14:20:30
Extra attent zijn op verschillen zelftest of sneltest Zodra er een ontheffing is verleend aan een fabrikant voor het op de markt brengen van een zelftest, wordt dat gepubliceerd op Rijksoverheid.nl Nu er... Anders Sun, 28 Mar 2021, 11:51:36
Meeste mensen hebben geen behoefte aan contact met zorgverleners tijdens coronacrisis Dit blijkt uit onderzoek binnen het Nivel Consumentenpanel Gezondheidszorg De meeste mensen (50-74%) hebben sinds de uitbraak van het coronavirus gee... Anders Wed, 24 Feb 2021, 12:43:29
Vertrouwen in ziekenhuizen, thuiszorg en verpleeghuizen groeit Dit blijkt uit de nieuwe cijfers van de ‘Barometer Vertrouwen in de Gezondheidszorg’ van het Nivel Het publiek vertrouwen in de gezondheidszorg is gr... Anders Thu, 04 Feb 2021, 06:31:04