Dit blijkt uit onderzoek van het Nivel onder 800 zorgverleners

Bijna anderhalf jaar na de uitbraak van corona vindt een ruime meerderheid van de zorgverleners dat hun organisatie destijds snel en adequaat reageerde. Verzorgenden, verpleegkundigen, begeleiders en praktijkondersteuners huisartsenzorg zijn zich meer bewust van het belang van veilige zorg voor hun cliënten. Maar voor veiligere zorg is meer nodig: namelijk gericht beleid. Want de zorgverleners geven óók aan dat ze moe zijn, dat ze hun signalerende rol minder goed kunnen vervullen en dat veiligheidsbevorderende activiteiten sinds de crisis minder aandacht krijgen. Dit blijkt uit onderzoek van het Nivel onder 800 zorgverleners.

Bijna anderhalf jaar na aanvang van de coronacrisis is er veel kennis vergaard over wat nodig is om veilige zorg te bieden. De vraag is of de coronacrisis het denken over en beleid voeren op veilige zorg op langere termijn heeft beïnvloed. Het Nivel-onderzoek gaat in op juist deze vraag.

Belang van veilige zorg steeds breder gedragen
Een meerderheid van de zorgverleners (59%) vindt dat de coronacrisis het bewustzijn van het belang van veilige zorg heeft vergroot. Ondanks de hoge werkdruk kon de veiligheid van zorg op peil gehouden worden of zelfs verbeteren. Dit biedt mogelijkheden om de zorg in de toekomst nog veiliger te maken. Maar ook ziet een derde van de zorgverleners juist een verslechtering in het bieden veilige zorg. Dit duidt erop dat in sommige organisaties het niet gelukt is de veiligheid op het oude niveau te houden.

Blijvende aandacht voor bieden van veilige zorg essentieel
De meeste zorgverleners geven aan dat er door de coronacrisis meer aandacht is voor hygiënemaatregelen en zij verwachten dat deze aandacht blijvend is. Ook de toegenomen aandacht voor vroege signalering van problemen bij cliënten, het gebruik van e-health en de toegenomen samenwerking binnen de organisatie zullen volgens zorgverleners in de toekomst de veiligheid van de zorg positief beïnvloeden. Anderen betwijfelen of de verhoogde aandacht voor veilige zorg blijvend is omdat zorgverleners (erg) moe zijn, minder goed hun signalerende rol kunnen vervullen en overige veiligheidsbevorderende activiteiten sinds de crisis minder aandacht krijgen.

Zorgorganisaties reageerden over het algemeen snel en adequaat
Een ruime meerderheid van de zorgverleners (69%) vindt dat hun zorgorganisatie snel en adequaat reageerde op de coronacrisis, terwijl zo’n 15% van hen van mening was dat hun organisatie niet snel en adequaat reageerde. Concreet gaven de zorgverleners aan te waarderen:

 • dat een duidelijke beleidskoers was uitgezet met heldere richtlijnen
 • dat beleid in overleg met het zorgpersoneel werd bepaald
 • dat de zorgverleners wisten waar ze met hun vragen en ideeën terecht konden
 • dat er voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen waren
 • dat de zorgorganisatie het zorgaanbod en de personele inzet aanpaste en het testen op een COVID-19-besmetting faciliteerde.

Bij de uitbraak van de crisis was er vanuit de zorgverleners veel kritiek op het landelijk beleid. Zorgverleners voelden zich vaak in de steek gelaten. Nu, terugkijkend, vinden veel zorgverleners dat hun zorgorganisatie het goed heeft gedaan. We zien in de reacties dat de communicatie met en het luisteren naar de zorgverleners daarbij cruciaal waren. Dit is des te belangrijker nu bij veel zorgverleners de rek er uit is.
Anke de Veer: Senior onderzoeker Verpleging, Verzorging en Ouderenzorg

Het onderzoek
Het Nivel heeft in juni 2021 een online vragenlijstonderzoek uitgevoerd onder 844 verpleegkundigen, verzorgenden, begeleiders en praktijkondersteuners huisartsenzorg van het landelijke Nivel Panel Verpleging & Verzorging. Het onderzoek is uitgevoerd met subsidie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

 • Naam auteur en/of bewerkt door: Nivel
 • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
 • Bron bij dit artikel: : Nivel
 • Wat is de URL bij deze bron?: Website bezoeken
 • Originele titel: Zorgverleners en zorgorganisaties houden veiligheid van zorg op peil, ook in drukke coronatijd
 • Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
 • Datum: 10 nov 2021

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!