Samen met de GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst’en en andere partijen gaat de LFI Nederland beter voorbereiden op een toekomstige pandemie

De ministerraad is op voorstel van minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport akkoord met de oprichting van een Landelijke Functionaliteit Infectieziektebestrijding (LFI). Deze organisatie wordt bij het RIVM ondergebracht. Met deze nieuwe organisatie versterkt de minister van volksgezondheid de landelijke regie op de infectieziektebestrijding ten tijde van een pandemie. 

Samen met de GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst’en en andere partijen gaat de LFI Nederland beter voorbereiden op een toekomstige pandemie. De opzet van een duidelijke, landelijke aansturing zorgt ervoor dat een toekomstige crisis slagvaardiger kan worden bestreden. Bijvoorbeeld doordat de opschaling voor het testen en vaccineren sneller kan gebeuren. 

De LFI is een landelijke crisisorganisatie die twee dingen gaat doen: ten eerste de voorbereiding op een toekomstige pandemie. Ten tweede zal de LFI de operationele aansturing van grootschalige infectieziektebestrijding op zich nemen. De bestrijding van de huidige COVID-19-pandemie wordt nog steeds gedaan door de bestaande organisaties. 

Duidelijke taakafbakening binnen RIVM
Hans Brug, directeur-generaal RIVM: "Als RIVM werkten we de afgelopen jaren heel hard aan de bestrijding van COVID-19. We hebben geleerd dat een goede voorbereiding op een pandemie heel belangrijk is. Daarom gaan wij aan de slag om samen met de GGD'en de LFI op te richten. Om zo een toekomstige pandemie beter te kunnen bestrijden. Natuurlijk zorgen we ervoor dat er een duidelijke afbakening komt van de medisch-uitvoerende taken van LFI en de onafhankelijke medisch-inhoudelijke onderzoeks- en adviesrol van andere onderdelen van het RIVM. Denk hierbij vooral aan het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM."

Opbouw
In de afgelopen periode hebben het ministerie van VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het RIVM en de GGD’en de LFI in de steigers gezet. De LFI wordt nu uitgewerkt, opgericht en ondergebracht bij het RIVM. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met andere partijen uit de infectieziektebestrijding, andere departementen, veiligheidsregio’s en gemeenten. Eind dit jaar start de LFI met haar voorbereidende rol op een toekomstige pandemie. Dit betekent dat zij aan de slag gaat om operationele zaken heel snel op te schalen bij een toekomstige pandemie. Denk hierbij aan zogeheten waakvlamcontracten om snel callcentra in te kunnen zetten of logistieke diensten in te kunnen schakelen. En ook aan een oefen- en trainingsprogramma en goed werkende ICTInformation and communication technology. Vanaf medio volgende jaar kan de LFI haar aansturende rol vervullen bij een mogelijke toekomstige pandemie.  

Pandemische paraatheid
De instelling van de LFI is onderdeel van de aanpak pandemische paraatheid van het kabinet. Deze aanpak omvat een reeks maatregelen om beter voorbereid te zijn op een volgende pandemie en het Nederlandse paraatheidsniveau blijvend op een hoger niveau te krijgen. Een van de belangrijkste maatregelen is versterking van de GGD’en. Alleen in combinatie met deze versterkte infectieziektebestrijding bij de GGD’en kan de LFI haar rol vervullen. Zo is er voldoende capaciteit nodig (artsen en andere professionals) en een versterking van de informatievoorziening en ICT-infrastructuur. 


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Naam auteur en/of bewerkt door: RIVM
  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Bron bij dit artikel: : RIVM
  • Wat is de URL bij deze bron?: Website bezoeken
  • Originele titel: Nieuwe crisisorganisatie voor bestrijding toekomstige pandemieën bij het RIVM
  • Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Mantelzorgers, Studenten
  • Datum: 03 jun 2022

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!