Dit blijkt uit het tweede literatuuronderzoek van het Netwerk GOR-COVID, uitgevoerd door het Nivel en RIVM

De corona-epidemie heeft ingrijpende effecten op de gezondheid, zowel lichamelijk als geestelijk en sociaal. Naast directe effecten, een besmetting met het coronavirus, zijn er ingrijpende indirecte effecten, met name bij kwetsbare groepen in de samenleving. Deze bevindingen geven de urgentie aan van het verbeteren van het crisisbeleid bij coronagolven, maar ook andere crises. Nader onderzoek moet beleidsmakers meer concrete handvatten bieden om gerichtere en efficiëntere maatregelen te kunnen nemen, om negatieve effecten zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken. Dit blijkt uit het tweede literatuuronderzoek van het Netwerk GOR-COVID, uitgevoerd door het Nivel en RIVM.

Het onderzoek betrof de tweede inventarisatiestudie van nationale en internationale literatuur over de gezondheidseffecten van de coronacrisis in 2020 en 2021. Waar deze keer de gehele Nederlandse samenleving onderwerp van onderzoek was, lag bij de eerste studie de focus specifiek op jongeren.

Verloren gezonde levensjaren
Uit de ruim 1000 bekeken studies blijkt dat de uitgestelde zorg en late diagnoses bij bepaalde ziekten, vooral kanker, veel effect  hebben gehad op de gezondheid. Dit geldt vooral voor mensen die al ziek waren of tijdens de pandemie ziek zijn geworden. De gezonde levensjaren die hierdoor verloren zijn gegaan, zijn niet in te halen.

Impact groter bij kwetsbare groepen
De negatieve impact van de corona-epidemie in de Nederlandse samenleving is groter bij kwetsbare groepen, zoals mensen met een laag inkomen en mensen in bepaalde leeftijdsgroepen. Zo blijkt ook uit deze tweede studie dat jongeren (tot 17 jaar) en jongvolwassenen (18 tot 25 jaar) vaker last hebben van depressiviteitsklachten en angst dan vóór de epidemie. Jongvolwassenen en ouderen hebben meer last van eenzaamheid. Ook zien we dat de studieresultaten van leerlingen op de middelbare school en het hoger onderwijs waren minder goed zijn dan daarvoor.

Nasleep besmetting en druk op de zorg
De helft van de mensen blijkt drie maanden na een coronabesmetting nog steeds lichamelijke klachten te hebben, zoals vermoeidheid. Ook zijn veel mensen die in de zorg werken, lichamelijk en geestelijk overbelast geraakt.

Over het onderzoek
Bij deze tweede inventarisatiestudie is gekeken naar de effecten van de corona-epidemie op de gehele Nederlandse bevolking, waar het bij de eerste inventarisatie specifiek de jeugd betrof. Doel van deze en andere studies van het Netwerk GOR-COVID is de impact van de coronacrisis in kaart te brengen, om hiermee toekomstig beleid hulpmiddelen te geven om voor- en nadelen van maatregelen grondig af te wegen en zo de negatieve effecten zo veel mogelijk te voorkomen of te beperken.

Het onderzoek maakt deel uit van de Integrale Gezondheidsmonitor GOR-COVID en wordt uitgevoerd door het Netwerk Gezondheidsonderzoek bij Rampen (GOR) – dat bestaat uit het Nivel, RIVM, ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum, de lokale GGD’en en GGD GHOR Nederland. Het project wordt gesubsidieerd door ZonMw namens het ministerie van VWS.

Bij het Nivel valt dit onderzoeksproject binnen het onderzoeksprogramma Rampen en Milieudreigingen van programmaleider prof. dr. Michel Dückers.

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: Nivel
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : Nivel
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.nivel.nl/nl/nieuws/grote-impact-van-corona-gehele-samenleving-roept-om-gerichtere-crisisaanpak-toekomst
Originele titel: Grote impact van corona in gehele samenleving roept om gerichtere crisisaanpak in toekomst
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
Datum: 2022-11-02

Relevante artikelen ...

PFAS gehalte in drinkwater moet worden verlaagd PFAS zijn hele kleine stoffen, die op langere termijn een negatief effect kunnen hebben op je gezondheid In reactie op het RIVM-rapport over PFAS in ... Management & beleid Wed, 19 Oct 2022, 19:48:08
Beleidsvisie over seksuele gezondheid gepresenteerd Seksuele gezondheid en seksueel gedrag zijn belangrijke onderdelen van iemands mentale en fysieke welzijn en gezondheid Het ministerie van Volksgezon... Management & beleid Thu, 06 Oct 2022, 10:34:40
Kabinet stuurt Langetermijnstrategie COVID-19 naar de Tweede kamer Bij een opleving van het virus zijn verschillende acties op verschillende niveaus nodig, hierbij gaan wij uit van een gedeelde verantwoordelijkheid H... Management & beleid Sat, 02 Apr 2022, 12:36:08
Verlenging prestatie voor corona-meerkosten in curatieve en forensische zorg Zorgaanbieders kunnen met deze prestatie meerkosten declareren De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de prestatie voor corona-meerkosten in de cu... Management & beleid Sun, 13 Feb 2022, 07:47:33
Nieuwe regels voor geneesmiddelenonderzoek vanaf 31 januari van kracht De nieuwe regels gelden in de hele Europese Unie Voor onderzoek met geneesmiddelen gelden vanaf 31 januari 2022 andere regels. Dit gebeurt omdat de... Management & beleid Tue, 01 Feb 2022, 13:09:13
Bij Down lijken coronavaccins minder effectief Mensen met het syndroom van Down hebben een minder goede afweer Onderzoek door het UMC Utrecht naar de afweer na toediening van het coronavaccin bi... Management & beleid Thu, 18 Nov 2021, 12:05:22

Volg het nieuws ook via...

 

facebook Facebook

twitter Twitter

rss RSS

mail E-mail nieuwsbrief

 ZorgKrant.nl binnen Twitter.com