Het wetsvoorstel hervorming huurtoeslag regelt dat de huurtoeslag niet langer gebaseerd wordt op de feitelijke hoogte van de huur, maar op een normhuur

Er is massaal gereageerd op het wetsvoorstel voor hervorming van de huurtoeslag. Bijna alle reacties zijn zeer kritisch. Ook Ieder(in) heeft een reactie gegeven op de plannen en wij vrezen dat de voorgestelde nieuwe berekeningswijze voor huurtoeslag een grote groep burgers, waaronder zeker ook mensen met een beperking of chronische ziekte, in financiële problemen zal brengen.

Mensen met hogere huur gaan erop achteruit
Het wetsvoorstel hervorming huurtoeslag regelt dat de huurtoeslag niet langer gebaseerd wordt op de feitelijke hoogte van de huur, maar op een normhuur. Voor de meeste huurders wordt die normhuur €520. Voor het deel van de huur boven de normhuur ontvangt een huurder geen huurtoeslag meer. Daardoor gaan mensen met een hogere huur er op achteruit. Voor aangepaste woningen geldt weliswaar een hogere normhuur, namelijk €597 in plaats van €520, maar dat is niet voldoende. Toegankelijke of rolstoelgeschikte woningen zijn ook vaak duurder. Dus ook mensen met beperking, die een huur boven de €597 betalen zullen erop achteruitgaan. En zij hebben geen alternatief, want verhuizen naar een goedkopere aangepaste woning is geen optie. Die betaalbare, aangepaste huurwoningen zijn niet beschikbaar.

Servicekosten moeten meetellen voor huurtoeslag
Ook het afschaffen van de huurtoeslag voor servicekosten is nadelig. Toegankelijke woningen in wooncomplexen hebben relatief hoge servicekosten. Denk aan het onderhoud, schoonmaak en de service van liften en automatische deuren. Ieder(in) vindt dat de servicekosten mee moeten blijven tellen voor de berekening van de huurtoeslag.

Eenmalige huurverlaging is positief
Tegelijk met de plannen voor de huurtoeslag was er een consultatie over een wetsvoorstel voor eenmalige huurverlaging in 2024 voor huurders met een laag inkomen en een hoge huur. Daarvan vindt Ieder(in) in navolging van de Woonbond, dat deze huurverlaging – als het enigszins mogelijk is – al in 2023 toegepast moet worden. Want de financiële problemen van huishoudens met een laag inkomen zijn urgent.

Lees hier het bericht op de website van de Woonbond

Lees hier de volledige reactie van Ieder(in) op de wetsvoorstellen wijziging huurtoeslag en huurverlaging

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: Ieder(in)
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : Ieder(in)
Wat is de URL bij deze bron?: https://iederin.nl/veel-kritiek-op-wetsvoorstel-voor-wijziging-huurtoeslag/
Originele titel: Veel kritiek op wetsvoorstel voor wijziging huurtoeslag
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Mantelzorgers, Studenten
Datum: 2022-08-09

Relevante artikelen ...

Informatie over studietoeslag bij 80% van de gemeenten niet op orde Veel studenten hebben een bijbaan om hun studie te betalen De informatievoorziening over de studietoeslag is bij 282 gemeenten niet op orde. De infor... Management & beleid Wed, 19 Oct 2022, 13:36:30
Onderwijs moet veilig zijn voor alle studenten De groep voor wie hervatting van het fysieke onderwijs – zonder afstand houden – onveilig is, is breed Hogescholen, universiteiten en het mbo mogen a... Management & beleid Wed, 18 Aug 2021, 13:44:09
Wet Zorg en Dwang moet verbeterd De Tweede Kamer bespreekt aanpassingen van de Wet Zorg en Dwang Maak de uitvoering van de Wet Zorg en Dwang makkelijker, dat is de oproep van elf lan... Management & beleid Tue, 25 May 2021, 15:37:05
Verklein gezondheidsverschillen en ongelijkheid in de samenleving “Wissels omzetten voor een veerkrachtige samenleving”, is de titel van het RVS-advies aan het kabinet Kom met een nationaal programma om gezondheidsv... Management & beleid Wed, 10 Mar 2021, 10:39:06
Patiëntvertegenwoordigers zijn onmisbaar Er zijn organisaties die om allerlei redenen niet in aanmerking komen voor subsidie Patiëntenorganisaties doen nuttig werk en worden steeds vaker gev... Management & beleid Mon, 18 Jan 2021, 16:00:38
Actualisatie handreikingen Bezoek en logeren en Dagbesteding Op basis van de geleerde lessen van de eerste corona-golf wil de sector zich vooral richten op (lokaal) maatwerk De Handreikingen Bezoek en logeren e... Management & beleid Thu, 05 Nov 2020, 13:17:20