Het wetsvoorstel hervorming huurtoeslag regelt dat de huurtoeslag niet langer gebaseerd wordt op de feitelijke hoogte van de huur, maar op een normhuur

Er is massaal gereageerd op het wetsvoorstel voor hervorming van de huurtoeslag. Bijna alle reacties zijn zeer kritisch. Ook Ieder(in) heeft een reactie gegeven op de plannen en wij vrezen dat de voorgestelde nieuwe berekeningswijze voor huurtoeslag een grote groep burgers, waaronder zeker ook mensen met een beperking of chronische ziekte, in financiële problemen zal brengen.

Mensen met hogere huur gaan erop achteruit
Het wetsvoorstel hervorming huurtoeslag regelt dat de huurtoeslag niet langer gebaseerd wordt op de feitelijke hoogte van de huur, maar op een normhuur. Voor de meeste huurders wordt die normhuur €520. Voor het deel van de huur boven de normhuur ontvangt een huurder geen huurtoeslag meer. Daardoor gaan mensen met een hogere huur er op achteruit. Voor aangepaste woningen geldt weliswaar een hogere normhuur, namelijk €597 in plaats van €520, maar dat is niet voldoende. Toegankelijke of rolstoelgeschikte woningen zijn ook vaak duurder. Dus ook mensen met beperking, die een huur boven de €597 betalen zullen erop achteruitgaan. En zij hebben geen alternatief, want verhuizen naar een goedkopere aangepaste woning is geen optie. Die betaalbare, aangepaste huurwoningen zijn niet beschikbaar.

Servicekosten moeten meetellen voor huurtoeslag
Ook het afschaffen van de huurtoeslag voor servicekosten is nadelig. Toegankelijke woningen in wooncomplexen hebben relatief hoge servicekosten. Denk aan het onderhoud, schoonmaak en de service van liften en automatische deuren. Ieder(in) vindt dat de servicekosten mee moeten blijven tellen voor de berekening van de huurtoeslag.

Eenmalige huurverlaging is positief
Tegelijk met de plannen voor de huurtoeslag was er een consultatie over een wetsvoorstel voor eenmalige huurverlaging in 2024 voor huurders met een laag inkomen en een hoge huur. Daarvan vindt Ieder(in) in navolging van de Woonbond, dat deze huurverlaging – als het enigszins mogelijk is – al in 2023 toegepast moet worden. Want de financiële problemen van huishoudens met een laag inkomen zijn urgent.

Lees hier het bericht op de website van de Woonbond

Lees hier de volledige reactie van Ieder(in) op de wetsvoorstellen wijziging huurtoeslag en huurverlaging


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Naam auteur en/of bewerkt door: Ieder(in)
  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Bron bij dit artikel: : Ieder(in)
  • Wat is de URL bij deze bron?: Visit Website
  • Originele titel: Veel kritiek op wetsvoorstel voor wijziging huurtoeslag
  • Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Mantelzorgers, Studenten
  • Datum: 09 aug 2022

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!