Dat schrijft de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad

Sinds het beschikbaar komen van DOAC’s als orale antistollingsmiddelen ziet de SFK het aantal gebruikers van deze groep stijgen. Deze toename gaat ten koste van de meer traditionele VKA’s. Begin 2021 is het meest gebruikte antistollingsmiddel voor het eerst een DOAC. Dat schrijft de SFK deze week in het Pharmaceutisch Weekblad.

Openbare apotheken verstrekten in de eerste helft van 2021 aan 570.000 gebruikers een oraal antistollingsmiddel van het type vitamine K-antagonist (VKA) of direct werkende orale anticoagulantia (DOAC). Deze middelen worden  voorgeschreven om veneuze trombo-embolieën te voorkomen of te behandelen. Sinds hun introductie op de Nederlandse markt in 2008 groeit het gebruik van DOAC’s gestaag, ten koste van de VKA’s. Bijna tien jaar later, in 2017, hadden de DOAC’s een aandeel van 32% en VKA’s 68%. In de eerste helft van 2021 lag de verhouding precies andersom: twee derde van de gebruikers slikt nu een DOAC. 

Meest gebruikt
Ondanks de groei van het aantal gebruikers van DOAC’s was de VKA acenocoumarol tot voor kort het meest gebruikte orale antistollingsmiddel. In de eerste helft van 2021 is deze positie voor het eerst overgenomen door de DOAC rivaroxaban met 152.000 gebruikers (27%). Acenocoumarol telde toen nog ongeveer 149.000 gebruikers (26%). De DOAC apixaban kende 136.000 gebruikers (24%). Op enige afstand volgen de DOAC dabigatran (55.000  gebruikers, 10%), en de VKA fenprocoumon en de DOAC edoxaban met beide ongeveer 40.000 gebruikers (7%). In 2016 concludeerde de NHG dat VKA’s en DOAC’s als gelijkwaardig beschouwd kunnen worden. 

Als gevolg  hiervan zijn de NHG-standaarden en de vergoedingsvoorwaarden aangepast, waarna DOAC’s ook vergoed werden na initiatie door de huisarts. Waar vóór de verruiming ongeveer 25% van de eerste uitgiftes van de huisarts een DOAC was, is dit in de eerste helft van 2021 opgelopen tot ruim 80%. Als ook eerste uitgiftes van medisch specialisten en overige artsen worden meegenomen, dan is het aandeel van de DOAC’s zelfs 87%. Met name de VKA fenprocoumon wordt nauwelijks meer verstrekt aan nieuwe gebruikers: in de eerste helft van 2021 waren er nog geen drieduizend gebruikers met een eerste uitgifte. Mogelijk hangt dit voor een deel samen met leveringsproblemen van dit geneesmiddel eind 2020 en begin 2021.

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: SFK
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : SFK
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.sfk.nl/publicaties/PW/2021/rivaroxaban-stoot-acenocoumarol-van-de-troon
Originele titel: Rivaroxaban stoot acenocoumarol van de troon
Doelgroep: Zorgprofessionals
Datum: 2021-07-29

Relevante artikelen ...

Colchicine de meeste verstrekkingen met een voorschrijfreden Aldus de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad De Regeling Geneesmiddelenwet verplicht sinds 2012 aan voorschrijvers om de reden van voorschrijven op he... Anders Fri, 03 Sep 2021, 12:52:26
Ruim een derde minder hulpmiddelen verstrekt Aldus de Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) in het Pharmaceutisch Weekblad Nederlandse apotheken verstrekten in de eerste helft van 2021 onge... Anders Mon, 16 Aug 2021, 08:40:00
Vervolgstappen eczeembehandeling duurder Aldus de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad Openbaar apothekers verstrekten in 2020 aan 1,9 miljoen mensen geneesmiddelen die ook gebruikt worden bij... Anders Sat, 03 Jul 2021, 20:34:09
Verdere daling hormonale anticonceptie Aantal vrouwen dat hormonaal anticonceptivum krijgt, neemt gestaag af Openbare apotheken verstrekten in 2020 aan 1,5 miljoen vrouwen een hormonaal an... Anders Mon, 28 Jun 2021, 12:06:22
Beperkte stijging tariefinkomsten met 0,9% in 2020 Aldus het SKF in het Pharmaceutisch WeekbladDe gemiddelde openbare apotheek zag in 2020 de vergoeding voor farmaceutische zorgactiviteiten dalen met 1... Anders Fri, 18 Jun 2021, 12:58:27
5,3% van zorgverzekeraar verwisseld Aldus de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad Rond de jaarwisseling 2020-2021 wisselde 5,3% van de geneesmiddelgebruikers van zorgverzekeraarsconcern, ... Anders Mon, 19 Apr 2021, 10:48:05