Dit sloot nauw aan bij de brief die Ieder(in) en een groot aantal verwante organisaties aan de commissie hadden gestuurd

Op maandag 5 juli debatteerde de Vaste Kamercommissie onderwijs over hoger onderwijs, mbo en corona. Meerdere commissieleden wezen erop dat ook na corona afstandsonderwijs voordelen heeft voor studenten met een beperking en dus behouden moet blijven. Dit sloot nauw aan bij de brief die Ieder(in) en een groot aantal verwante organisaties aan de commissie hadden gestuurd.

Fysiek en online onderwijs zijn beide van belang
In de brief werd benadrukt dat de behoeften van studenten met een beperking verschillen als het gaat om fysiek onderwijs, afstandsonderwijs of een combinatie ervan. De commissie leek zich daarvan bewust. Aan de ene kant werd benadrukt dat fysiek onderwijs van groot belang is voor veel studenten én docenten. Aan de andere kant wezen verschillende Kamerleden op het belang van hybride mogelijkheden voor studenten met een beperking.

Ook vroegen de Kamerleden Van der Woude (VVD) en Gündoğan (Volt) de minister om te onderzoeken welke voordelen van online onderwijs behouden kunnen worden door instellingen. De minister onderschreef dat hybride vormen van onderwijs studenten met een beperking ten goede komen, zoals online spreekuren door docenten of online tentamens.

Digitale introductieperiode
In het debat werd daarnaast aandacht besteed aan het veilig inrichten voor studenten van de introductieperiode. Bijvoorbeeld door de inzet van testbewijzen en zelftesten. Er werd helaas niet ingegaan op de noodzaak van digitale alternatieven voor studenten die vanwege hun veiligheid of die van hun naasten niet kunnen deelnemen aan een fysieke introductie. Ieder(in) roept onderwijsinstellingen daarom op om in aanvulling op fysieke activiteiten óók digitale kennismakingen met de stad, onderwijsinstelling, opleiding, docenten en medestudenten te organiseren. Zo wordt voorkomen dat deze studenten met een beperking buiten het studentenleven komen te staan.

Uitsluiting bij stages
In de brief aan de commissie werd ook gewezen op de problemen die studenten met een beperking ondervinden bij het vinden van een stage of werk na de opleiding. Lisa Westerveld (GroenLinks) kaartte aan dat studenten met een zichtbare beperking soms buitengesloten worden bij stages. Samen met Kamerlid Wassenberg (PvdD) diende ze een motie in om onderzoek te doen naar stagediscriminatie van studenten met een zichtbare beperking. Dit in aanvulling op het onderzoek van Verwey-Jonker naar stagediscriminatie bij studenten met een migratieachtergrond.

Ieder(in) is blij met deze motie. Want stages zijn voor veel studenten een eerste kennismaking met de arbeidsmarkt. Onderzoek naar stagediscriminatie helpt om in kaart te brengen wat de politiek, werkgevers en het onderwijs kunnen doen om de stap van studeren naar werken voor studenten met een beperking makkelijker te maken.

De brief aan de commissie is afkomstig van Ieder(in), JongPIT, LSVb, Signo Ergo Sum, CNV Jongeren, Stichting Studeren en Werken op Maat, MIND en ECIO.

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: Ieder(in)
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : Ieder(in)
Wat is de URL bij deze bron?: https://iederin.nl/kamer-wil-afstandsonderwijs-behouden-voor-studenten-met-een-beperking/
Originele titel: Kamer wil afstandsonderwijs behouden voor studenten met een beperking
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Mantelzorgers, Studenten
Datum: 2021-07-11

Relevante artikelen ...

Stembiljet moet toegankelijker Iedereen moet zo zelfstandig mogelijk kunnen stemmen Het huidige stembiljet is niet voor iedereen zelfstandig bruikbaar. Ieder(in), Sien, KansPlus, L... Chronisch zieken Thu, 05 Aug 2021, 13:50:09
Stemmen voor meest toegankelijke gemeente De verkiezing voor de meest toegankelijke gemeente gaat over meer dan de fysieke omgeving Welke gemeente is de meest toegankelijke gemeente van Neder... Chronisch zieken Thu, 05 Aug 2021, 13:33:56
Zorgen over de toegankelijkheid van overheidsapps Dit blijkt uit onderzoek door Stichting Appt Belangenorganisaties voor mensen met een beperking, ouderen en mensen met een psychische kwetsbaarheid m... Chronisch zieken Wed, 23 Jun 2021, 18:30:56
Per 3 juli gaan plastic rietjes in de ban Dit heeft grote gevolgen voor mensen met een beperking die afhankelijk zijn van plastic rietjes Om de hoeveelheid plastic in de oceanen terug te drin... Chronisch zieken Fri, 18 Jun 2021, 13:10:47
Coronapandemie heeft invloed op ervaren kwaliteit van leven Dit komt tot uiting in de beleidsrapportage van het landelijk initiatief Mijnkwaliteitvanleven.nl Hoe ervaren mensen met een chronische aandoening, m... Chronisch zieken Sun, 06 Jun 2021, 11:11:17
De menselijke maat moet terug in de uitvoering Ook bij gemeentelijke regelingen in het sociaal domein gaat nu veel mis 20% van de burgers kan niet uit de voeten met de regels waarmee ze worden gec... Chronisch zieken Fri, 26 Feb 2021, 12:46:27