Per 1 april 2022 ging de nieuwe studietoeslag wetgeving voor studietoeslag in, waarmee geregeld is dat gemeentes verplichte minimumbedragen moeten hanteren

Veel gemeenten geven geen, onjuiste of onvolledige informatie over de studietoeslag voor studenten met een beperking. Dat blijkt uit onderzoek van Ieder(in). Hoewel de informatievoorziening ten opzichte van 2022 is verbeterd, geven 64% van de gemeenten nog geen (juiste) informatie over de studietoeslag. Ieder(in) vraagt om verbeteringen, zodat studenten met een beperking gelijke rechten hebben.

Per 1 april 2022 ging de nieuwe studietoeslag wetgeving voor studietoeslag in, waarmee geregeld is dat gemeentes verplichte minimumbedragen moeten hanteren. Voor een 18-jarige student is dat per 1 juli 2023 €167 per maand. Ook is landelijk vastgelegd aan welke voorwaarden studenten moeten voldoen om in aanmerking te komen voor de studietoeslag.

Matige verbetering
In 2022 deed Ieder(in) ook al onderzoek naar de publieksinformatie van gemeentes over studietoeslag. Toen bleek dat een magere 18% van de gemeentes hun informatievoorziening op orde had. Mede door de belangenbehartiging van Ieder(in) is dat verbeterd, van 63 naar 123 gemeenten. Toch is dit nog onvoldoende. Nog steeds geeft 24% van de gemeenten géén informatie over de studietoeslag en publiceert 40% onjuiste of onvolledige informatie. Hierdoor is de drempel om gebruik te maken van deze regeling groot.  

Oneerlijke verschillen tussen gemeenten
Het doel van de harmonisering van 1 april 2022 wordt niet bereikt: ruim 1,5 jaar na de invoering van deze wetgeving bestaan er nog steeds oneerlijke verschillen tussen gemeentes als het gaat om de bedragen, voorwaarden en aanvraagprocedure van de studietoeslag. Het gaat dan bijvoorbeeld om:

  • Gemeenten waar het bedrag van de studietoeslag onder het landelijk vastgestelde minimumbedrag ligt.
  • Gemeenten die extra voorwaarden stellen, zoals een doelgroepenindicatie voor de banenafspraak of een vermogenstoets, die in strijd zijn met landelijke regelgeving.
  • Gemeenten die de aanvraag van de studietoeslag onnodig ingewikkeld maken, zoals het telefonisch aanvragen van een aanvraagformulier.

Zorg voor verbetering of regel het centraal
Het wordt hoog tijd dat studenten de juiste informatie kunnen vinden over de financiële regeling waar zij mogelijk recht op hebben. Daarom doen wij een oproep aan het Ministerie van Onderwijs: zorg dat voor 1 april 2024 de publieksinformatie over studietoeslag bij alle gemeenten op orde is. Of concludeer dat deze regelgeving niet door gemeenten uitgevoerd kan worden, en leg de verantwoordelijkheid bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Reacties van studentenvertegenwoordigers

Demi Janssen, voorzitter van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO):
“Op dit moment heeft de plek waar je woont ingrijpende invloed op het ontvangen van een studietoeslag. Hiermee vergroot je de kansenongelijkheid voor een groep die al op meerdere vlakken uitdagingen ervaart. De gemeentelijke verschillen kunnen en morgen niet bestaan. Het is merkwaardig dat er een jaar na de harmonisering nog zulke grote verschillen bestaan tussen gemeenten. Én dat terwijl deze landelijke kaders juist zijn opgesteld om ongelijkheid tegen te gaan.”

Elisa Weehuizen, voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb):
“Studenten hebben recht op studietoeslag wanneer zij geen bijbaan kunnen behouden vanwege hun beperking. Het is van groot belang dat deze groep studenten op de hoogte is van dit recht, correct wordt geïnformeerd en het wettelijk minimumbedrag ontvangt. Helaas blijkt uit dit onderzoek dat dit in de praktijk nog niet het geval is. Hierdoor worden studenten met een beperking financieel benadeeld ten opzichte van hun medestudenten, terwijl het studentenleven al aanzienlijke kosten met zich meebrengt. Veel studenten zijn genoodzaakt om een bijbaan te nemen om hun collegegeld, huur en vrijetijdsbesteding te kunnen bekostigen. Ik roep de Nederlandse gemeente op om de problemen met betrekking tot de studietoeslag serieus te nemen. Laten we gezamenlijk streven naar snelle verbeteringen om de situatie voor deze studenten te verlichten.”

Lees het eerdere bericht uit 2022: Meer dan 80% van de gemeenten hebben informatie over studietoeslag niet op orde.  

Rapportage Publieksinformatie studietoeslag september 2023

Bron: Ieder(in)


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Naam auteur en/of bewerkt door: Ieder(in)
  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Bron bij dit artikel: : Ieder(in)
  • Wat is de URL bij deze bron?: Website bezoeken
  • Originele titel: Informatievoorziening studietoeslag voor studenten met een beperking moet beter
  • Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Studenten
  • Datum: 16 sep 2023

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!