Het zorg- en onderwijsstelsel is nodeloos ingewikkeld. Problemen stapelen zich op.

Leden van de Tweede Kamer luiden de noodklok over problemen in de uitvoering van passend onderwijs. Zij eisen dat leerlingen met psychische of lichamelijke problemen snel betere hulp krijgen. Ieder(in) is blij met deze erkenning van de problemen in het passend onderwijs.

Samen met onderwijs- en ouderorganisaties vraagt Ieder(in) al jaren aandacht voor het feit dat veel kinderen ondanks de Wet passend onderwijs niet het onderwijs krijgen dat ze nodig hebben.

Nodeloos ingewikkeld
Het zorg- en onderwijsstelsel is nodeloos ingewikkeld. Problemen stapelen zich op. Ouders weten niet waar ze moeten zijn om zorg en ondersteuning op school goed geregeld te krijgen. Ze verdwalen tussen de loketten van passend onderwijs, de Jeugdwet, Zorgverzekeringswet, Wet langdurige zorg, Wmo en Participatiewet. Leerlingen met ernstige meervoudige beperkingen die wel kunnen leren, zitten thuis of worden bezighouden in kinderdagcentra. En ook in het leerlingenvervoer – een randvoorwaarde voor veel leerlingen met een beperking om naar school te kunnen gaan – zijn nog steeds problemen.  

Ieder(in) pleit ervoor dat de overheid afdwingt dat ouders één aanspreekpunt hebben, waar de kennis en expertise over in zorg én onderwijs samenkomen.

Passend onderwijs is niet inclusief
Naast de problemen in de uitvoering van het passend onderwijs speelt nog een andere dringende kwestie. Nederland heeft in 2016 het VN-verdrag Handicap bekrachtigd en moet dit verdrag nu uitvoeren. In dit verdrag staat dat ieder kind recht heeft op onderwijs in een inclusief onderwijssysteem.

Ieder(in) constateert dat passend onderwijs geen inclusief onderwijs is. In tegenstelling tot veel andere West-Europese landen is er in ons land nog geen sprake van een inclusief onderwijssysteem.

Naar een inclusief systeem
Inclusief onderwijs realiseren zal stapsgewijs plaatsvinden en lukt alleen met samenwerking van alle betrokken partijen: de politiek, samenwerkingsverbanden, scholen, leraren, onderwijsdeskundigen, belangenorganisaties en uiteraard leerlingen met een beperking en hun ouders zelf.

De opgave is met elkaar te onderzoeken via welke weg we in Nederland tot een inclusief onderwijssysteem komen waarin kinderen niet gescheiden van elkaar opgroeien.

Dat is belangrijk, want volwaardig meedoen in de samenleving begint met meedoen op school. Bekijk eventueel onze film Op weg naar een inclusief onderwijssysteem.

Lobby en hoorzitting
Ieder(in) is blij met de aandacht die Kamerleden nu vragen voor de knelpunten in het passend onderwijs. Ieder(in) heeft regelmatig contact met Kamerleden en voert gesprekken bij de verantwoordelijke ministeries.

Eind juni organiseert de Tweede Kamer een hoorzitting om van leerlingen, ouders, leraren, schoolbesturen en anderen hun ervaringen te horen. Begin juli is er in de Tweede Kamer een belangrijk overleg over passend onderwijs. Ieder(in) zal beide momenten benutten om te wijzen op wat er moet gebeuren om onderwijs aan leerlingen met een beperking te verbeteren.

Ervaringen welkom
Ervaringen van ouders en leerlingen ondersteunen onze gesprekken in Den Haag. Input is daarom welkom. Stuit u op problemen met passend onderwijs? Meld het ons. Bel of mail naar ons Nationale Zorgnummer [link].

Lees eventueel ook: Niet apart meer samen naar school.


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Bron bij dit artikel: : Ieder(in)
  • Wat is de URL bij deze bron?: Website bezoeken
  • Originele titel: Noodklok over passend onderwijs
  • Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Mantelzorgers, Studenten
  • Datum: 28 mei 2018

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!