(advertentie)

Het zorg- en onderwijsstelsel is nodeloos ingewikkeld. Problemen stapelen zich op.

Leden van de Tweede Kamer luiden de noodklok over problemen in de uitvoering van passend onderwijs. Zij eisen dat leerlingen met psychische of lichamelijke problemen snel betere hulp krijgen. Ieder(in) is blij met deze erkenning van de problemen in het passend onderwijs.

Samen met onderwijs- en ouderorganisaties vraagt Ieder(in) al jaren aandacht voor het feit dat veel kinderen ondanks de Wet passend onderwijs niet het onderwijs krijgen dat ze nodig hebben.

Nodeloos ingewikkeld
Het zorg- en onderwijsstelsel is nodeloos ingewikkeld. Problemen stapelen zich op. Ouders weten niet waar ze moeten zijn om zorg en ondersteuning op school goed geregeld te krijgen. Ze verdwalen tussen de loketten van passend onderwijs, de Jeugdwet, Zorgverzekeringswet, Wet langdurige zorg, Wmo en Participatiewet. Leerlingen met ernstige meervoudige beperkingen die wel kunnen leren, zitten thuis of worden bezighouden in kinderdagcentra. En ook in het leerlingenvervoer – een randvoorwaarde voor veel leerlingen met een beperking om naar school te kunnen gaan – zijn nog steeds problemen.  

Ieder(in) pleit ervoor dat de overheid afdwingt dat ouders één aanspreekpunt hebben, waar de kennis en expertise over in zorg én onderwijs samenkomen.

Passend onderwijs is niet inclusief
Naast de problemen in de uitvoering van het passend onderwijs speelt nog een andere dringende kwestie. Nederland heeft in 2016 het VN-verdrag Handicap bekrachtigd en moet dit verdrag nu uitvoeren. In dit verdrag staat dat ieder kind recht heeft op onderwijs in een inclusief onderwijssysteem.

Ieder(in) constateert dat passend onderwijs geen inclusief onderwijs is. In tegenstelling tot veel andere West-Europese landen is er in ons land nog geen sprake van een inclusief onderwijssysteem.

Naar een inclusief systeem
Inclusief onderwijs realiseren zal stapsgewijs plaatsvinden en lukt alleen met samenwerking van alle betrokken partijen: de politiek, samenwerkingsverbanden, scholen, leraren, onderwijsdeskundigen, belangenorganisaties en uiteraard leerlingen met een beperking en hun ouders zelf.

De opgave is met elkaar te onderzoeken via welke weg we in Nederland tot een inclusief onderwijssysteem komen waarin kinderen niet gescheiden van elkaar opgroeien.

Dat is belangrijk, want volwaardig meedoen in de samenleving begint met meedoen op school. Bekijk eventueel onze film Op weg naar een inclusief onderwijssysteem.

Lobby en hoorzitting
Ieder(in) is blij met de aandacht die Kamerleden nu vragen voor de knelpunten in het passend onderwijs. Ieder(in) heeft regelmatig contact met Kamerleden en voert gesprekken bij de verantwoordelijke ministeries.

Eind juni organiseert de Tweede Kamer een hoorzitting om van leerlingen, ouders, leraren, schoolbesturen en anderen hun ervaringen te horen. Begin juli is er in de Tweede Kamer een belangrijk overleg over passend onderwijs. Ieder(in) zal beide momenten benutten om te wijzen op wat er moet gebeuren om onderwijs aan leerlingen met een beperking te verbeteren.

Ervaringen welkom
Ervaringen van ouders en leerlingen ondersteunen onze gesprekken in Den Haag. Input is daarom welkom. Stuit u op problemen met passend onderwijs? Meld het ons. Bel of mail naar ons Nationale Zorgnummer [link].

Lees eventueel ook: Niet apart meer samen naar school.

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : Ieder(in)
Wat is de URL bij deze bron?: https://iederin.nl/nieuws/18266/noodklok-over-passend-onderwijs/
Originele titel: Noodklok over passend onderwijs
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Mantelzorgers, Studenten
Datum: 2018-05-28

Relevante artikelen ...

Zorgen over Justitiële Jeugdinstellingen en scholen blijven De inspecties zien nog steeds knelpunten zoals een structureel tekort aan plaatsen voor jongeren en aan ervaren personeel De Inspectie Justitie en ... Jeugdzorg Sun, 07 Mar 2021, 12:15:42
Corona-maatregelen hebben de leefstijl van kinderen negatief beïnvloed De algehele conclusie is dat de leefstijl er bij een groot deel van de kinderen op achteruit is gegaan De corona-maatregelen hebben een negatieve inv... Jeugdzorg Tue, 15 Sep 2020, 07:06:14
Er komen acht expertisecentra voor complexe jeugdhulp Gemeenten zorgen dat passende jeugdhulp beschikbaar is voor kinderen en jongeren Verspreid over het land komen acht expertisecentra voor complexe jeu... Jeugdzorg Thu, 18 Jun 2020, 06:21:43
Positie van ouders als curator onderuit door misbruik wet Dit blijkt uit journalistiek onderzoek van onder meer Trouw en de Monitor Sommige zorgaanbieders misbruiken de wet om van ‘lastige’ ouders af te kome... Jeugdzorg Wed, 08 Jan 2020, 11:41:36
Problemen jeugdhulp ’acuut en blijvend’ De problemen in de jeugdhulp dreigen blijvend te worden. Wachttijden lopen op en (specialistische) jeugdhulp via gemeenten is niet tijdig beschikba... Jeugdzorg Thu, 08 Jun 2017, 18:46:43