(advertentie)

De groep voor wie hervatting van het fysieke onderwijs – zonder afstand houden – onveilig is, is breed

Hogescholen, universiteiten en het mbo mogen aankomend collegejaar hun deuren weer openen zonder dat studenten anderhalve meter afstand van elkaar hoeven te houden. Dat maakte het demissionair kabinet afgelopen vrijdag bekend. Voor veel studenten is dit goed nieuws. Maar niet voor iedereen. Voor een deel van de studenten is fysiek onderwijs nog niet veilig. En dus vragen Ieder(in) en JongPIT de Kamer om ervoor te zorgen dat deze groep online onderwijs kan (blijven) volgen.

Fysiek onderwijs is voor brede groep nog onveilig
De groep voor wie hervatting van het fysieke onderwijs – zonder afstand houden – onveilig is, is breed. Het gaat om studenten die niet gevaccineerd zijn of niet gevaccineerd kunnen worden vanwege een beperking of aandoening, en studenten die ondanks hun vaccinatie een groot gezondheidsrisico lopen bij besmetting met het coronavirus. Daarnaast betreft het studenten met een familielid dat tot een risicogroep behoort.

Behoud digitale alternatieven voor studenten die dat nodig hebben
De afgelopen tijd hebben onderwijsinstellingen massaal online onderwijs aangeboden. We ontvangen nu helaas signalen van studenten dat hun onderwijsinstelling (grotendeels) stopt met online onderwijs, of dat er nog geen duidelijkheid is over online onderwijs na de zomervakantie. Dit is een hele slechte zaak. Want juist voor studenten die gezondheidsrisico’s lopen, is online onderwijs een goed en veilig alternatief.

Bovendien biedt dit onderwijs ook nog andere voordelen voor studenten met een beperking of chronische aandoening. Zoals extra flexibiliteit en de mogelijkheid om zuinig met de eigen beperkte energie om te gaan. Ook na de corona-pandemie is het daarom waardevol om de voordelen van online onderwijs te behouden.

Help instellingen waar nodig
Het behoud van digitale alternatieven moet dus topprioriteit hebben nu instellingen opengaan zonder dat ze voor iedereen veilig zijn! Het organiseren van zowel fysiek als online onderwijs kost onderwijsinstellingen extra moeite, maar dat mag geen reden zijn om online onderwijs weer te laten verdwijnen. Instellingen die geen online onderwijs aanbieden, sluiten studenten met een beperking buiten. Instellingen die onvoldoende mogelijkheden hebben om zowel fysiek als online onderwijs te organiseren, moeten hulp krijgen om dit wél mogelijk te maken.

Mail aan de Kamer
Ieder(in) en JongPIT roepen de Kamerleden daarom in een mail op om minister Van Engelshoven te manen tot actie. Ze moet onderwijsinstellingen wijzen op hun verantwoordelijkheid om alle studenten toegang te geven tot onderwijs. Dit betekent dat online onderwijs beschikbaar moet blijven. Verder moet de minister ondersteuning bieden aan onderwijsinstellingen die onvoldoende mogelijkheid hebben tot het organiseren van zowel fysiek als online onderwijs.

Petitie
Wil je zelf in actie komen voor het behoud van online onderwijsmogelijkheden? Onderteken de petitie voor veilig studeren. Deze petitie is gericht aan het kabinet en is al meer dan 250 keer ondertekend.

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: Ieder(in)
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : Ieder(in)
Wat is de URL bij deze bron?: https://iederin.nl/maak-het-onderwijs-veilig-voor-alle-studenten/
Originele titel: Maak het onderwijs veilig voor alle studenten
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Studenten
Datum: 2021-08-18

Relevante artikelen ...

Verbeteringen tijdelijke Rijks JJI Horsterveen doorgevoerd Horsterveen dient als onderkomen totdat de nieuwbouw van de particuliere justitiële jeugdinrichting Teylingereind in 2023 klaar is Het verblijf, de b... Management & beleid Thu, 11 Aug 2022, 15:01:47
Wetsvoorstel wijziging huurtoeslag heeft veel kritiek gekregen Het wetsvoorstel hervorming huurtoeslag regelt dat de huurtoeslag niet langer gebaseerd wordt op de feitelijke hoogte van de huur, maar op een normhuu... Management & beleid Tue, 09 Aug 2022, 12:59:47
Per 1 juni 2022 is de tijdelijke regeling online voorschrijven medicatie vervallen Tijdens de coronapandemie gold een uitzondering op artikel 67 van de Geneesmiddelenwet De tijdelijke maatregel om geneesmiddelen online voor te schri... Management & beleid Mon, 13 Jun 2022, 11:33:32
Jongeren hebben zorgen over de morgen Veertien adviesraden van de regering en het parlement werkten samen aan een inspiratiebundel Jongeren maken zich zorgen over hun toekomst. Goed onder... Management & beleid Mon, 23 May 2022, 19:09:04
Kabinet moet afzien van plan eigen bijdrage jeugdhulp Eigen bijdrage lijkt een straf op het hebben van een beperking Het kabinet heeft in het regeerakkoord een extra bezuiniging op jeugdzorg opgenomen ... Management & beleid Wed, 18 May 2022, 11:41:05
Voorrang aan beroepsgroepen zorgt voor afname kansen chronisch zieken en gehandicapten Het staat daarmee op gespannen voet met het VN-verdrag Handicap en de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte Het is voor ... Management & beleid Sun, 16 Jan 2022, 07:03:06

Volg het nieuws ook via...

 

facebook Facebook

twitter Twitter

rss RSS

mail E-mail nieuwsbrief

 ZorgKrant.nl binnen Twitter.com