De groep voor wie hervatting van het fysieke onderwijs – zonder afstand houden – onveilig is, is breed

Hogescholen, universiteiten en het mbo mogen aankomend collegejaar hun deuren weer openen zonder dat studenten anderhalve meter afstand van elkaar hoeven te houden. Dat maakte het demissionair kabinet afgelopen vrijdag bekend. Voor veel studenten is dit goed nieuws. Maar niet voor iedereen. Voor een deel van de studenten is fysiek onderwijs nog niet veilig. En dus vragen Ieder(in) en JongPIT de Kamer om ervoor te zorgen dat deze groep online onderwijs kan (blijven) volgen.

Fysiek onderwijs is voor brede groep nog onveilig
De groep voor wie hervatting van het fysieke onderwijs – zonder afstand houden – onveilig is, is breed. Het gaat om studenten die niet gevaccineerd zijn of niet gevaccineerd kunnen worden vanwege een beperking of aandoening, en studenten die ondanks hun vaccinatie een groot gezondheidsrisico lopen bij besmetting met het coronavirus. Daarnaast betreft het studenten met een familielid dat tot een risicogroep behoort.

Behoud digitale alternatieven voor studenten die dat nodig hebben
De afgelopen tijd hebben onderwijsinstellingen massaal online onderwijs aangeboden. We ontvangen nu helaas signalen van studenten dat hun onderwijsinstelling (grotendeels) stopt met online onderwijs, of dat er nog geen duidelijkheid is over online onderwijs na de zomervakantie. Dit is een hele slechte zaak. Want juist voor studenten die gezondheidsrisico’s lopen, is online onderwijs een goed en veilig alternatief.

Bovendien biedt dit onderwijs ook nog andere voordelen voor studenten met een beperking of chronische aandoening. Zoals extra flexibiliteit en de mogelijkheid om zuinig met de eigen beperkte energie om te gaan. Ook na de corona-pandemie is het daarom waardevol om de voordelen van online onderwijs te behouden.

Help instellingen waar nodig
Het behoud van digitale alternatieven moet dus topprioriteit hebben nu instellingen opengaan zonder dat ze voor iedereen veilig zijn! Het organiseren van zowel fysiek als online onderwijs kost onderwijsinstellingen extra moeite, maar dat mag geen reden zijn om online onderwijs weer te laten verdwijnen. Instellingen die geen online onderwijs aanbieden, sluiten studenten met een beperking buiten. Instellingen die onvoldoende mogelijkheden hebben om zowel fysiek als online onderwijs te organiseren, moeten hulp krijgen om dit wél mogelijk te maken.

Mail aan de Kamer
Ieder(in) en JongPIT roepen de Kamerleden daarom in een mail op om minister Van Engelshoven te manen tot actie. Ze moet onderwijsinstellingen wijzen op hun verantwoordelijkheid om alle studenten toegang te geven tot onderwijs. Dit betekent dat online onderwijs beschikbaar moet blijven. Verder moet de minister ondersteuning bieden aan onderwijsinstellingen die onvoldoende mogelijkheid hebben tot het organiseren van zowel fysiek als online onderwijs.

Petitie
Wil je zelf in actie komen voor het behoud van online onderwijsmogelijkheden? Onderteken de petitie voor veilig studeren. Deze petitie is gericht aan het kabinet en is al meer dan 250 keer ondertekend.

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: Ieder(in)
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : Ieder(in)
Wat is de URL bij deze bron?: https://iederin.nl/maak-het-onderwijs-veilig-voor-alle-studenten/
Originele titel: Maak het onderwijs veilig voor alle studenten
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Studenten
Datum: 2021-08-18

Relevante artikelen ...

Er moet een keuzerecht voor digitale zorg komen Door middel van voorlichtingscampagnes willen ZN en de Patiëntenfederatie de bekendheid met het gebruik en de mogelijkheden van digitale zorg vergrote... Management & beleid Thu, 18 Mar 2021, 16:40:41
Na decentralisatie schiet gemeentelijke ondersteuning tekort Maatwerk schiet voor kwetsbare gezinnen in veel gevallen nog te kort De deelname van mensen met een beperking aan de samenleving is de afgelopen vijf... Management & beleid Wed, 18 Nov 2020, 19:06:24
Verbeter toegang tot gemeentelijke zorg en ondersteuning Gemeenten gaan aan de slag met verbeteringen, samen met lokale partners, belangenbehartigers en inwoners Dit najaar gaan gemeenten aan de slag met he... Management & beleid Wed, 12 Aug 2020, 10:38:37
Instemming voor nieuwe regels Wajong Uitgangspunt van de nieuwe wet is dat werken moet lonen Dinsdag 26 mei stemde de Eerste Kamer in met het wetvoorstel vereenvoudiging Wajong van staat... Management & beleid Thu, 28 May 2020, 19:03:26
Verschuiving ingangsdatum code rolstoelvervoer Doel van de code is dat mensen die geen transfer kunnen maken naar een vaste zitplaats in de taxibus wel veilig vervoerd kunnen worden in hun rolstoel... Management & beleid Wed, 13 May 2020, 13:14:53
Verdergaande maatregelen richting inclusief onderwijs Eind mei of begin juni vindt de evaluatie van de Wet passend onderwijs plaats De Tweede Kamer roept de regering op om nu echt werk te maken van inclu... Management & beleid Tue, 10 Mar 2020, 12:55:40