(advertentie)

De Tweede Kamer stelde afgelopen week kritische vragen aan de verantwoordelijke bewindspersonen voor gehandicaptenbeleid, het sociaal domein en onderwijs.

Ieder(in) vroeg aandacht voor de onderstaande punten.

Uitvoering VN-verdrag
Staatssecretaris van Rijn (VWS) onderstreepte het belang van ervaringsdeskundigheid bij de uitvoering van het VN-verdrag. En hij zei toe ook periodiek te gaan rapporteren over de voortgang.

Sociaal domein
Een heet hangijzer is ook de decentralisatie. Volgende week komt er extra overleg met Kamerleden in verband met moties rond toezicht, controle en aanbesteding in het sociaal domein, zoals dat nu door gemeenten gebeurt.

Zorg
Van Rijn (VWS) beloofde de Kamer nog voor de zomer met een visie op de verbetering van onafhankelijke cliëntondersteuning te komen. Met die cliëntondersteuning kunnen mensen beter hun zorg regelen. Ook komt er een antwoord aan de Kamer over de wachtlijsten voor moeilijk-plaatsbaren in de Wet langdurige zorg.

Vervoer
Naar aanleiding van de publiciteit over ontoegankelijke bussen meldde de staatssecretaris dat er een overleg komt met de VNG en de vervoerders. Ieder(in)-directeur Illya Soffer, riep bij het tv-programma EenVandaag nog op dat toegankelijke bussen even normaal moeten zijn als ‘schone bussen’.

Onderwijs - mbo
In het debat met minister Bussemaker (Onderwijs) werd uitvoerig gesproken over mbo-studenten met een beperking. De minister beloofde meer aandacht voor de rechtspositie van studenten, betere voorwaarden en ondersteuning bij stages.

Bron: Ieder(in)

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Datum: 2021-05-16

Relevante artikelen ...

Aanbesteden in de zorg door nieuwe wet vereenvoudigd Minder markt, meer samenwerking De ministerraad is akkoord gegaan met het wetsvoorstel maatschappelijk verantwoord inkopen Jeugdwet en Wmo 2015. Het ... Management & beleid Mon, 26 Apr 2021, 15:55:03
Verbeter toegang tot gemeentelijke zorg en ondersteuning Gemeenten gaan aan de slag met verbeteringen, samen met lokale partners, belangenbehartigers en inwoners Dit najaar gaan gemeenten aan de slag met he... Management & beleid Wed, 12 Aug 2020, 10:38:37
Eerste Kamer stemt tegen de wetswijziging in de Participatiewet Broer, zus, opa of oma, ze mogen blijven mantelzorgen zonder dat er iemand wordt gekort op een bijstandsuitkering Dinsdag 2 juni is er door de Eerste... Management & beleid Wed, 03 Jun 2020, 10:26:42
Verdergaande maatregelen richting inclusief onderwijs Eind mei of begin juni vindt de evaluatie van de Wet passend onderwijs plaats De Tweede Kamer roept de regering op om nu echt werk te maken van inclu... Management & beleid Tue, 10 Mar 2020, 12:55:40
Knelpunten in aanpak fouten en fraude in de zorg Het samenwerkingsverband ziet belemmeringen in het toezicht op de bedrijfsvoering van zorgaanbieders en bij het onderling delen van gegevens In een b... Management & beleid Mon, 16 Dec 2019, 18:26:09
Verzekerden krijgen meer invloed op beleid zorgverzekeraars Het gaat om meer inspraak van verzekerden bij het zorginkoop- en het communicatiebeleid van zorgverzekeraars Verzekerden worden meer betrokken bij de... Management & beleid Tue, 08 Oct 2019, 20:04:50