(advertentie)

Sommige studenten kunnen vanwege hun beperking geen bijbaan hebben naast hun studie

Studenten die niet kunnen bijverdienen naast hun studie vanwege hun beperking, krijgen volgend jaar overal dezelfde Individuele Studietoeslag. De wetswijziging is een verbetering. Toch is Ieder(in) bang dat het geld niet bij de studenten terecht komt, zolang gemeenten de wet blijven uitvoeren. Ieder(in) pleit daarom in een brief aan de Tweede Kamer voor een centrale uitvoering door studiefinanciering DUO.

Individuele Studietoeslag
Sommige studenten kunnen vanwege hun beperking geen bijbaan hebben naast hun studie. Voor deze studenten is er de Individuele Studietoeslag. Echter: de hoogte van de toeslag is afhankelijk van waar je woont. Gemeenten mogen de hoogte van het bedrag bepalen. Sommige gemeenten hebben zelfs helemaal geen regeling. Hierdoor kan het zijn dat in dezelfde collegebank de ene student met een beperking 300 euro studietoeslag ontvangt en de ander helemaal niets.

De actie #PakJeToeslag
Ieder(in) is in september samen met de studentenvakbond LSVb en CNV Jongeren de actie #PakJeToeslag gestart. En riep studenten met een beperking op om mee te doen gemeenten aan te schrijven. Het doel was om de toeslag op gelijke hoogte te krijgen in alle gemeenten. 

Wetswijziging
De actie kreeg ook aandacht in de media, waardoor GroenLinks en de PvdA in beweging kwamen. Met het voorstel van de twee politieke partijen is het nu toch geregeld. Per 1 april volgend jaar krijgen studenten vanaf 18 jaar 150 euro per maand. Vanaf 21 jaar wordt dat 300 euro. 

De wetswijziging is een eerste stap ter verbetering van de toeslag. Ieder(in) ziet nog twee verbeterpunten. De hoogte van het bedrag voor 18-jarige moet omhoog van 150 naar 300 euro per maand. Een student van 18 zonder beperking verdient immers gemiddeld 300 euro volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek. En de uitvoering moet niet gedaan worden door gemeenten, maar door de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

141 miljoen euro niet besteed
De gemeenten hebben via het gemeentefonds 158 miljoen ontvangen om de toeslag toe te kennen. Hiervan is in de afgelopen vijf jaar nog geen 17 miljoen uitgegeven aan studenten. Mede omdat het nog niet wettelijk verplicht was om het geld aan studenten met een beperking te besteden. En omdat studenten vaak niet wisten dat ze recht hadden op een toeslag. Het is niet te achterhalen waar gemeenten de 141 miljoen wel aan hebben besteed.

De wet centraal beleggen bij DUO
Het kabinet is nu van plan een centrale maatregel op te gaan leggen aan gemeenten, die deze wet decentraal verplicht moet gaan uitvoeren. Dat is helemaal niet logisch. Met het risico dat er weer veel geld blijft liggen dat bestemd is voor de studenten. Het zou veel logischer en meer voor de hand liggen om het centraal te beleggen bij DUO. Dit zou de uitvoerbaarheid ten goede komen en is het beter te controleren wat er met het geld gebeurt.  

Veel studenten met een beperking weten bovendien niet dat zij recht hebben op een individuele studietoeslag en maken daarom vaak geen aanspraak op hun geld. Nog een reden dat er de afgelopen jaren veel geld bleef liggen. Studenten verwachten namelijk financiële ondersteuning van DUO (bijvoorbeeld voor de basisbeurs en de ov-jaarkaart), niet bij de gemeente. Dus ook voor de vindbaarheid van de toeslag zou het beter zijn de uitvoering centraal te beleggen.

Op dinsdag 30 november is de begrotingsbehandeling van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en kunnen Kamerleden nog verbeteringen aanbrengen in de Individuele Studietoeslag. 

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: Ieder(in)
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : Ieder(in)
Wat is de URL bij deze bron?: https://iederin.nl/141-miljoen-euro-niet-besteed-aan-studenten-met-een-beperking/
Originele titel: 141 miljoen euro niet besteed aan studenten met een beperking
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Mantelzorgers, Studenten
Datum: 2021-11-29

Relevante artikelen ...

Na de zomer handtekening bestuursakkoord Toegankelijkheid OV In 2040 moet het openbaar vervoer volledig toegankelijk zijn Vervoerders en overheden zetten na de zomer hun handtekening onder het Bestuursakkoord T... Chronisch zieken Wed, 20 Jul 2022, 10:46:48
Na 6 jaar facultatieve protocollen bij VN-verdrag Handicap geratificeerd? De afgelopen 6 jaar werd er vanuit de regering geen besluit genomen over wel of niet ratificeren van de protocollen De Raad van State (RvS) heeft op ... Chronisch zieken Tue, 19 Jul 2022, 09:06:18
Toekomstagenda zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking gepubliceerd De agenda gaat ook over beter meedoen in de samenleving en meer ontwikkelkansen voor mensen met een levenslange beperking Minister Helder van langdur... Chronisch zieken Sun, 10 Jul 2022, 07:15:19
Actieplan politieke ambtsdragers met een beperking opgesteld Aanjaagteam gaat aan de slag voor politieke ambtsdragers met een beperking De drempel voor mensen met een beperking om politiek actief te worden en b... Chronisch zieken Thu, 03 Feb 2022, 13:49:50
Financieel in de knel door zorgkosten Ieder(in) deed een verkennend onderzoek naar de zorgkosten die mensen met een beperking of chronische ziekte maakten in 2020 Mensen met een beperking... Chronisch zieken Mon, 30 Aug 2021, 20:27:53
Stembiljet moet toegankelijker Iedereen moet zo zelfstandig mogelijk kunnen stemmen Het huidige stembiljet is niet voor iedereen zelfstandig bruikbaar. Ieder(in), Sien, KansPlus, L... Chronisch zieken Thu, 05 Aug 2021, 13:50:09

Volg het nieuws ook via...

 

facebook Facebook

twitter Twitter

rss RSS

mail E-mail nieuwsbrief

 ZorgKrant.nl binnen Twitter.com