De zorg is gericht op het herwinnen van de regie over het eigen leven van de cliënten en het vergroten van hun welbevinden en weerbaarheid

Samen zorgen voor goede Wlz-zorg voor de gezamenlijke cliënten. Dat hebben het bestuur van RIBW K/AM en de directeur FACT GGZ inGeest vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst Wet langdurige zorg (Wlz) GGZ Wonen 2021. Doel is te zorgen voor optimale, integrale en samenhangende zorg. Daarbij kijken we op een nieuwe manier naar woonzorg en de specifieke (ggz-)behandeling.

De zorg is gericht op het herwinnen van de regie over het eigen leven van de cliënten en het vergroten van hun welbevinden en weerbaarheid. De afspraken gaan over afstemming van de begeleidings- en behandelplannen, regelmatig overleg over iedere cliënt en expertise-uitwisseling over cliënten en deskundigheidsbevordering tussen de organisaties.

De nieuwe Wlz-financiering is aanleiding voor het heugelijke feit dat GGZ inGeest en RIBW K/AM hier samen gaan optrekken. Margret Overdijk, directeur FACT GGZ inGeest: “Het is tegelijkertijd een enorme stap voorwaarts, omdat wij in gezamenlijkheid kunnen gaan voor echt goede kwalitatieve woonbegeleiding/-zorg en GGZ behandeling. We gaan het integraal en met elkaar doen, aangejaagd door nieuwe financiering.” Naomi Tas, bestuurder RIBW K/AM: “Onze samenwerking zullen we ook verder uitbouwen richting FACT (flexible assertive community treatment). Niets staat ons in de weg om ook dit in gezamenlijkheid op te pakken.”

GGZ inGeest
Ieder mens is uniek. De aanpak naar herstel dus ook. Met die kennis biedt GGZ inGeest gespecialiseerde psychiatrische zorg. Aan jongeren, volwassenen en ouderen. Met oog voor hun persoonlijke situatie en naaste omgeving. Afgestemd op lichaam, geest en de nieuwste wetenschappelijke inzichten. 

GGZ inGeest, samen op eigen wijze

RIBW K/AM
RIBW K/AM (Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Kennemerland/Amstelland en de Meerlanden) begeleidt mensen met een psychische kwetsbaarheid om actief en betekenisvol deel uit te maken van de maatschappij. Kenmerk van onze aanpak is dat we aansluiten bij de diepere menselijke behoeften van de cliënten. Behoeften als: gezien en gehoord worden, grip hebben op je leven, de dingen doen die belangrijk voor je zijn. 

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: RIBW K/AM
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : RIBW K/AM
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.ribw-kam.nl/
Originele titel: FACT GGZ inGeest en RIBW K/AM werken samen aan goede Wlz-zorg
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
Datum: 2021-03-29

Relevante artikelen ...

Er moet meer preventie komen om de ggz toegankelijk te houden Zorgverzekeraars en gemeenten gaan gezamenlijk afspraken maken over onder meer structurele financiering van zorg en ondersteuning Om de veel te lange... GGZ Sun, 27 Feb 2022, 07:20:32
Winnaars Appeltjes van Oranje bekend De winnaars zetten zich allemaal in voor psychisch kwetsbare mensen MIND-lidorganisatie Ixta Noa, de Zelfregiecentra van Vriendendiensten (ook aanges... GGZ Thu, 03 Jun 2021, 10:21:45
Extra variant modulaire bekostiging voor GGZ-cliënten in de Wlz De NZa heeft deze variant na overleg met het ministerie van VWS mogelijk gemaakt De NZa heeft bepaald dat binnen de modulaire bekostiging voor GGZ-cl... GGZ Mon, 14 Dec 2020, 09:56:51
Mensen met psychische stoornis​ krijgen toegang tot Wet langdurige zorg (Wlz) Het gaat om mensen die door een psychische stoornis blijvende behoefte hebben aan permanent toezicht en/of 24 uur zorg dichtbij Mensen die vanwege hu... GGZ Wed, 30 Oct 2019, 12:54:06
Bij ouderen is een depressie hardnekkiger Na twee jaar lijden veel ouderen nog aan de ziekte terwijl dit aantal bij jongere volwassenen lager ligt. Ouderen met een depressie hebben een slecht... GGZ Fri, 08 Jun 2018, 13:37:22
Wlz in 2021 toegankelijk voor ggz Staatssecretaris Blokhuis wil dat in 2021 ggz-cliënten terecht moeten kunnen in de Wet Langdurige zorg (Wlz) Vanaf 2021 moeten ggz-cliënten terecht... GGZ Thu, 29 Mar 2018, 09:58:34