De gemiddelde verblijfsduur in verpleeghuizen is in de periode 2013 – 2016 niet aanmerkelijk afgenomen stelt het Zorginstituut 

Het Zorginstituut concludeert dat de gemiddelde verblijfsduur in verpleeghuizen in de periode 2013 – 2016 niet aan aanmerkelijk is afgenomen. Dat blijkt uit onderzoek dat het Zorginstituut heeft gepubliceerd. 

Stabiele lijn
Het Zorginstituut heeft onderzoek gedaan naar de gemiddelde verblijfsduur in verpleeghuizen op basis van de declaratiegegevens van de zorg. Ook is gekeken naar de datum van overlijden van de cliënt. Uit het onderzoek komt naar voren dat de afgelopen jaren circa een vijfde van de cliënten binnen 3 maanden komt te overlijden. De helft van de cliënten verblijft langer dan 18 maanden in het verpleeghuis. In de jaren 2013 – 2016 is er een stabiele lijn zien. 

Verschillende periodes
In 2013 en 2014 was er nog sprake van de AWBZ. Onder de AWBZ konden cliënten ook voor een tijdelijke verblijf zorg ontvangen in een verpleeghuis en die cijfers zijn meegenomen in het onderzoek. Vanaf 2015 is de Wlz van kracht. Voor de Wlz geldt dat de zorg van blijvende aard is: cliënten moeten een blijvende behoefte hebben aan permanent toezicht en/of 24 uur per dag zorg in nabijheid. ZIN geeft aan nog geen uitspraak te kunnen doen over de gemiddelde verblijfsduur omdat een deel van cliënten uit het onderzoek nog in het verpleeghuis verblijven. 

Niet alle zorgorganisaties herkennen zich in de cijfers van het Zorginstituut omdat zij in de eigen zorgorganisatie een gemiddeld kortere verblijfsduur zien en constateren dat ouderen steeds sneller komen overlijden. 

Goede en liefdevolle zorg
Het Zorginstituut benoemt in het onderzoek dat in de periode 2013 – 2016 de gemiddelde kosten voor een dag verblijf over alle zorgprofielen zijn afgenomen. ActiZ ziet met de druk op de indicatiestelling - de strengere toegang op de Wlz – en de maatschappelijke wens om de zorg te verbeteren het belang van extra middelen onderstreept om goede en liefdevolle zorg te leveren in verpleeghuizen.

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : ActiZ
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.actiz.nl/nieuws/ouderenzorg/2018/02/zorginstituut-verblijfsduur-in-verpleeghuizen-blijft-stabiel
Originele titel: Zorginstituut: verblijfsduur in verpleeghuizen blijft stabiel
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
Datum: 2018-02-07

Relevante artikelen ...

Ouderenzorg heeft actieplan nodig De overheid moet de integrale benadering ondersteunen vanuit de bekostiging en het sociaal domein verder versterken De Nederlandse Zorgautoriteit (NZ... Ouderenzorg Thu, 07 Apr 2022, 19:41:51
Hoog ziekteverzuim eist zijn tol Veel zorgorganisaties hebben grote moeite om roosters rond te krijgen ‘De zorg voor ouderen en chronisch zieken is nog lang niet op het oude niveau.’... Ouderenzorg Fri, 28 Jan 2022, 14:06:08
Wachtlijsten in verpleeghuizen verder toegenomen Door de vergrijzing en tekort aan zorgpersoneel stijgt het aantal ouderen dat wacht op een verpleeghuisplek hard De wachtlijsten voor een verpleeghui... Ouderenzorg Wed, 01 Dec 2021, 11:12:35
Hoge prioriteit woningbouw voor ouderen De komende vijf jaar moet Nederland 60.000 extra woningen voor ouderen en 25.000 extra verpleegzorgplekken erbij krijgen Zorg- en woonkoepels hebben ... Ouderenzorg Sun, 06 Jun 2021, 09:09:09
Ouderen moeten beter bij hun medicijngebruik begeleid worden Behandeling van deze patiënten is niet optimaal omdat ze of te veel of te weinig medicijnen slikken Een ontbijtbord vol met pillen tegen verschillend... Ouderenzorg Wed, 25 Nov 2020, 12:27:10
Wachtlijsten verpleeghuizen nemen iets af Dat blijkt uit de nieuwe cijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit Begin augustus waren bijna 3.900 minder plaatsen in de verpleeghuiszorg bezet dan ... Ouderenzorg Sun, 06 Sep 2020, 07:21:10

Volg het nieuws ook via...

 

facebook Facebook

twitter Twitter

rss RSS

mail E-mail nieuwsbrief

 ZorgKrant.nl binnen Twitter.com