Staatssecretaris Blokhuis wil dat in 2021 ggz-cliënten terecht moeten kunnen in de Wet Langdurige zorg (Wlz)

Vanaf 2021 moeten ggz-cliënten terecht kunnen in de Wet Langdurige zorg (Wlz). Dat schrijft staatssecretaris Blokhuis in een brief aan de Tweede Kamer. Hij werkt aan een wetsvoorstel dat dit mogelijk moet maken. 

Wetswijziging
Door de wetswijziging moet de grondslag psychische stoornis, ook wel ggz genoemd, worden toegevoegd aan de zorginhoudelijke criteria van de Wlz. Daardoor kan voortaan een psychische stoornis of aandoening kan –al dan niet samen met andere beperkingen (lichamelijk of psychisch)- leiden tot de noodzaak van permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid. Mensen met een psychische stoornis worden dan op dezelfde wijze behandeld als ieder ander met een zware zorgvraag die al wel toegang op de Wlz hebben. 

Voor wie?
De meeste mensen voor wie deze wetswijziging toegang tot de Wlz kan betekenen, wonen op dit moment in een beschermde woonvoorziening vanuit de Wmo. Daarnaast is er een groep cliënten die op dit moment behandeling met verblijf vanuit de Zvw ontvangt. Het gaat bij deze groepen om bijvoorbeeld oudere mensen met een psychische stoornis op de voorgrond en enige somatische problematiek, een stoornis ten gevolge van de ziekte van Huntington of het syndroom van Korsakov. Ook voor deze cliënten kan de wetswijziging mogelijk toegang tot de Wlz betekenen. 

Vervolgstappen
De wetswijziging zal financiële gevolgen hebben. De grootste verschuiving zal die van beschermd wonen in de Wmo naar de Wlz zijn. VWS doet nu onderzoek naar wat dit precies betekent. Uit een eerder HHM-rapport GGZ cliënten in de Wlz blijkt dat duizenden cliënten mogelijk overgaan naar de Wlz. Om het wetsvoorstel goed uit te werken, het CIZ, de NZa en het Zorginstituut te betrekken, en ervoor te zorgen dat cliënten wordt goed worden overgedragen en geïndiceerd, wil staatssecretaris Blokhuis de wet in 2021 laten ingaan, zo schrijft hij in zijn brief aan de Tweede Kamer. 

Inzet ActiZ
ActiZ is blij dat het ministerie van VWS er nu echt werk van maakt om cliënten met een psychische stoornis die voldoen aan de Wlz-criteria kunnen instromen in de Wlz. In de afgelopen jaren hebben we hier intensief voor gepleit, aan de hand van schrijnende casuïstiek van cliënten met psychische problematiek, die het niet lukt om structuur aan te brengen in het dagelijks leven en in crisissituaties terecht komen die in de Wlz beter en permanent kunnen worden ondersteund. Ondanks de inzet van VWS vindt ActiZ dat het nog lang duurt tot 2021 voor dat de toegang voor deze doelgroep in de Wlz wordt geregeld. 

Een belangrijk punt daarbij voor ActiZ zijn de GGZ-C cliënten die uit de AWBZ/Wlz nog een overgangsrecht voor 5 jaar onder de Wmo hebben gekregen. Voor hen loopt het overgangsrecht af per 2020 en dan is de Wlz nog niet aangepast. ActiZ pleit voor verlenging van het overgangsrecht totdat de Wlz is aangepast. Dan kan bij de indicatie van deze cliënten worden gekeken of zij toegang hebben tot de Wlz. 

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : ActiZ
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.actiz.nl/nieuws/web/ouderenzorg/open/2018/03/blokhuis-in-2021-wlz-toegankelijk-voor-ggz
Originele titel: Blokhuis: in 2021 Wlz toegankelijk voor ggz
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
Datum: 2018-03-29


Volg het nieuws ook via...

 

facebook Facebook

twitter Twitter

rss RSS

mail E-mail nieuwsbrief

 ZorgKrant.nl binnen Twitter.com