Mensen die een eigen bijdrage moeten betalen voor de Wet maatschappelijke ondersteuning of de Wet Langdurige zorg kunnen hun eerste rekening sneller krijgen.

Nu duurt het veelal zo lang voor nieuwe patiënten de eerste rekening krijgen, dat zij meerdere bijdragen tegelijk moeten betalen. De Nederlandse Zorgautoriteit heeft onderzocht hoe dit stapelen van rekeningen voorkomen kan worden.

Samenwerken
De facturen voor de eigen bijdragen worden verstuurd door het CAK. Dat is voor het opmaken daarvan afhankelijk van verschillende instanties die gegevens aan moeten leveren, zoals de gemeenten, de zorgaanbieders, de zorgkantoren, het UWV en de Belastingdienst. Er kan tijdwinst geboekt worden als deze instanties hun procedures meer op elkaar afstemmen en als zij afspraken maken om beter samen te werken.

De NZa stelt voor dat:

  • Het CAK en het ministerie van VWS nagaan of het beleid voor de eigen bijdragen in de Wmo en de Wlz gelijkgetrokken kan worden. Nu wordt bijvoorbeeld in de Wmo en de Wlz een ander begrip van 'loon' gehanteerd bij het vaststellen van de eigen bijdrage.
  • Informatie van gemeenten en de belastingdienst hergebruikt wordt als een cliënt van de Wmo overgaat naar de Wlz. Nu moet deze informatie opnieuw worden aangeleverd.
  • Gegevens die zorgaanbieders aanleveren aan gemeenten en zorgkantoren gelijktijdig toegestuurd worden naar het CAK.

De NZa controleert de manier waarop het CAK de Wmo en de Wlz uitvoert. In het rapport 'Doorlooptijd facturatie eigen bijdragen nieuwe klanten en incassoproces CAK 2016' doet de NZa ook een aantal aanbevelingen om het incassoproces te verbeteren. Zo adviseren wij het CAK meer rekening te houden met het betaalgedrag van cliënten: als mensen eerdere rekeningen op tijd hebben voldaan is het wellicht niet nodig om bij de eerste te laat betaalde rekening direct een incassobureau op hen af te sturen.

Bron: NZa

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Datum: 2022-07-04

Relevante artikelen ...

Onzekerheid bij zorgaanbieders en zorgkantoor door herschikking Wlz-budget Het budget dat dit jaar in die regio’s nodig is om alle geleverde verpleegzorg te kunnen vergoeden, schiet tekort Brancheorganisaties ActiZ en Zorgve... Management & beleid Mon, 15 Nov 2021, 15:08:21
Bij preventie meer aandacht nodig voor sociaal domein De bredere context mag niet uit het oog worden verloren Huisartsen, ziekenhuizen, ggz-instellingen en ouderenzorgorganisaties pleiten voor meer aan... Management & beleid Mon, 15 Nov 2021, 13:58:03
Wlz-uitvoerders op tekortkomingen in hun risicobeheersing gewezen Goed bestuur en een professionele bedrijfsvoering van zorgorganisaties zijn belangrijke voorwaarden voor het leveren van goede zorg  De Wlz-uitv... Management & beleid Thu, 09 Sep 2021, 13:38:53
Aanzienlijk tekort voor langdurige zorg verwacht Dit komt vooral doordat er meer patiënten dan verwacht met een psychische stoornis instromen in de langdurige zorg. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZ... Management & beleid Fri, 18 Jun 2021, 06:27:25
Wmo-toezicht moet verbeterd worden Vanaf het begin had de opbouw van het toezicht bij de gemeenten een lage prioriteit Het tempo waarin gemeenten het Wmo-toezicht invullen blijft te la... Management & beleid Tue, 08 Dec 2020, 14:47:53
Verbeteringen ingevoerd door CAK Dat blijkt uit de toezichtsrapportage over het jaar 2019 van de Nederlandse Zorgautoriteit Het CAK heeft een aantal goede stappen gezet om de uitvoer... Management & beleid Mon, 16 Nov 2020, 11:27:33

Volg het nieuws ook via...

 

facebook Facebook

twitter Twitter

rss RSS

mail E-mail nieuwsbrief

 ZorgKrant.nl binnen Twitter.com