Mensen met een arbeidsbeperking ervaren veel extra drempels bij het (opnieuw) toetreden tot de arbeidsmarkt

Deze week publiceerde het UWV nieuwe cijfers over de banenafspraak (trendrapportage 2de kwartaal 2020). De cijfers laten zien dat de coronacrisis ook impact heeft op de banenafspraak. Ten opzichte van het 1ste kwartaal 2020 is het aantal banen binnen de banenafspraak afgenomen. Dat is nieuw. Een daling in het 2de kwartaal ten opzichte van het 1ste kwartaal is sinds de invoering van de banenafspraak nooit eerder voorgekomen.

Ten opzichte van het eerste  kwartaal zijn in het tweede kwartaal binnen de banenafspraak 1.611 personen minder aan het werk. Dat is een daling van 1,4 procent. Vorig jaar (2019) was er in het 2e kwartaal een toename van meer dan 3.000 werkzame personen (3% toename).

De daling van het aantal werkzame personen binnen de banenafspraak in het 2de kwartaal is bijna even sterk als de daling van het aantal werkzame personen onder  de algehele beroepsbevolking. In het 2de kwartaal was de daling onder de algehele beroepsbevolking 1,9 procent.

Banenafspraak alleen is niet genoeg
In de evaluatie van de banenafspraak (2019) staat dat het succes van de banenafspraak samenhangt met economische welvaart. Nu het economisch minder gaat, zien we dat inderdaad terug in de cijfers. Dit laat volgens Ieder(in) zien dat een echt inclusieve arbeidsmarkt nooit bereikt wordt met alleen maar de banenafspraak. Voor het realiseren van een inclusieve arbeidsmarkt is meer nodig.

Mensen met een arbeidsbeperking ervaren veel extra drempels bij het (opnieuw) toetreden tot de arbeidsmarkt. De oorzaak hiervoor ligt vaak niet bij de werkzoekende zelf, maar bij een gebrek aan passende ondersteuning of passend werk of door vooroordelen bij werkgevers. En daar bovenop komt de corona-crisis. Structurele problemen op de arbeidsmarkt zorgen ervoor dat veel mensen met een arbeidsbeperking extra hard getroffen worden door de gevolgen van de coronacrisis.

Nog altijd loopt de arbeidsparticipatie van mensen met een beperking ver achter op die van de algehele bevolking. Met regelgeving die alleen gericht is op mensen in het doelgroepregister van de banenafspraak, zal deze kloof onverminderd groot blijven.

Behoefte aan inzicht alle mensen met een arbeidsbeperking
De groep mensen met een arbeidsbeperking die problemen ervaart op de arbeidsmarkt is groter dan het doelgroepregister van de banenafspraak. Deze mensen zijn echter niet allemaal goed in beeld. Het gaat bijvoorbeeld om mensen met een arbeidsbeperking die een bijstandsuitkering krijgen of  mensen met een arbeidsbeperking die geen recht op een uitkering hebben.  Hierdoor blijft onduidelijk hoe groot de impact van de coronacrisis op de inclusieve arbeidsmarkt precies is.

Duidelijk is wel dat een inclusieve arbeidsmarkt  oog heeft voor álle mensen met een beperking en bijdraagt  aan een gelijkwaardige positie voor mensen met een arbeidsbeperking; óók in tijden van economische recessie. Daar moet beleid op worden gemaakt.

Meer informatie
UWV Trendrapportages banenafspraak
Evaluatie banenafspraak en quotum – Meer kansen voor mensen met een arbeidsbeperking?
Startpagina dashboard banenafspraak
CBS dashboard werkenden

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: Ieder(in)
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : Ieder(in)
Wat is de URL bij deze bron?: https://iederin.nl/coronacrisis-ook-impact-op-banenafspraak/
Originele titel: Coronacrisis ook impact op banenafspraak
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
Datum: 2020-10-28

Relevante artikelen ...

Meer mensen in de bijstand Dit meldt het CBS op grond van nieuwe cijfers Eind september 2020 waren er 423 duizend personen tot de AOW-gerechtigde leeftijd met een algemene bijs... Anders Mon, 30 Nov 2020, 08:21:08
Tijdens corona-crisis geen huisuitzettingen Ook komt er spoedwetgeving die het mogelijk maakt om tijdelijke huurcontracten te verlengen voor een tijdelijke periode tijdens deze crisis Door de c... Anders Sun, 29 Mar 2020, 10:20:56
Meer huishoudens hebben recht op huurtoeslag Voor mensen die al huurtoeslag ontvingen in 2019 zijn er – als hun inkomen niet wijzigt- dit jaar geen veranderingen In 2020 hebben meer huurders rec... Anders Sat, 11 Jan 2020, 14:00:03
Doven en slechthorenden verstoken van informatie In Nederland zijn er 1,5 miljoen mensen met een gehoorbeperking Voor een grote groep mensen was de crisiscommunicatie tijdens de aanslag in Utrecht m... Anders Mon, 25 Mar 2019, 13:35:27
Gezamenlijk plan opgesteld voor cliëntondersteuning Mensen moeten goed geïnformeerd worden en de beste keuzes kunnen maken bij het regelen van hun zorg Betere onafhankelijke cliëntondersteuning voor ... Anders Mon, 25 Feb 2019, 13:33:10
Minder mensen in de bijstand De daling deed zich, net als vorige kwartalen, alleen voor bij bijstandsgerechtigden onder de 45 jaar Eind juni 2018 waren er 449 duizend bijstands... Anders Sat, 01 Sep 2018, 17:09:58