Mensen met een arbeidsbeperking staan aan de kant

De banenafspraak heeft volgens de overheid 53.000 mensen aan het werk geholpen, maar in werkelijkheid zijn het er slechts 12.000. Dit blijkt uit een onderzoek, uitgevoerd in opdracht van Cedris, dat de voorpagina van dagblad Trouw haalde.

Banenafspraak vooral op papier een succes
Op papier is de banenafspraak keer op keer een succes. Maar Ieder(in) wijst er al jaren op dat dit ‘succes’ een vertekend beeld is van de werkelijkheid. Het onderzoek van Cedris bevestigt dit. De spelregels van de banenafspraak zijn sinds de invoering verschillende keren bijgesteld om gestelde targets op papier te halen. Zo zijn onder meer bestaande banen gaan meetellen. Zoals detacheringen vanuit de sociale werkvoorziening en mensen van wie op de werkplek is vastgesteld dat ze een verlaagde loonwaarde hebben. Verder werden ook mensen meegeteld die waren uitgevallen en na enige tijd weer aan het werk gingen.

De papieren werkelijkheid blijkt ook uit een wetsvoorstel om het onderscheid tussen banen bij de overheid en het bedrijfsleven te laten vervallen. Daarmee wordt op papier verhuld dat de overheid haar doelstelling niet haalt.

Ondertussen staan mensen met een arbeidsbeperking aan de kant
De banenafspraak is ooit gemaakt om meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen en is geen doel op zich. Het gestuntel met cijfers en het creatief boekhouden maakt duidelijk dat de targets van de banenafspraak het doel zijn geworden. Dit is kwalijk want het gaat voorbij aan de belangen van de vele mensen met een arbeidsbeperking die nog altijd zonder werk aan de kant staan.

Een grote groep wordt totaal vergeten
Aan de banenafspraak kleeft overigens nog een ander nadeel. Ze zorgt ervoor dat overheid en  bedrijfsleven alleen oog hebben mensen met een arbeidsbeperking die meetellen voor de banenafspraak, ongeveer 200.000 personen. Maar het aantal mensen met een arbeidsbeperking dat kan en wil werken is veel groter, circa 1.1 miljoen. Deze grote groep raakt door de focus op de banenafspraak buiten beeld en heeft daardoor weinig kans om aan het werk te komen.

Nieuwe visie nodig op inclusieve arbeidsmarkt
Op het moment blijven dus veel te veel mensen met een arbeidsbeperking aan de kant staan. Ondertussen komt de eindstreep van de banenafspraak in 2026 steeds dichterbij. Om te zorgen dat veel meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk komen, is er een nieuwe visie nodig op de inclusieve arbeidsmarkt. Een visie die alle mensen met een arbeidsbeperking omvat en gebaseerd is op VN-verdrag Handicap. Om mensen met een arbeidsbeperking gelijke kansen te geven op werk aansluitend bij het eigen niveau, is het cruciaal dat ze altijd waar nodig ondersteuning kunnen krijgen. Zowel bij het zoeken van werk als op het werk.

Bekijk hier het rapport van Cedris.

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: Ieder(in)
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : Ieder(in)
Wat is de URL bij deze bron?: https://iederin.nl/banenafspraak-leidt-tot-veel-minder-banen-dan-de-overheid-zegt/
Originele titel: Banenafspraak leidt tot veel minder banen dan de overheid zegt
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Mantelzorgers, Studenten
Datum: 2020-11-11

Relevante artikelen ...

Ziekteverzuim zorg en welzijn blijft hoog Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS voor het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn In het tweede kwartaal van 2021 was het ziektever... Arbeid & CAO Tue, 14 Sep 2021, 12:35:11
Meer vacatures dan werklozen Sinds het CBS de spanning op de arbeidsmarkt meet, is het niet eerder voorgekomen dat het aantal vacatures het aantal werklozen overtrof Voor het eer... Arbeid & CAO Tue, 17 Aug 2021, 05:39:19
Duur van personeelsverzuim zorgsector toegenomen Ziektemelding duurt gemiddeld langer dan een maand Verzuimdatabedrijf Vernet, een PGGM-dochteronderneming, stelt vast dat het verzuim in de zorgsecto... Arbeid & CAO Fri, 30 Jul 2021, 14:20:09
Mensen met een beperking blijven achter in de arbeidsparticipatie Het UWV monitort de arbeidsparticipatie van mensen met een arbeidsbeperking Mensen met beperking zijn in de crisis harder getroffen, dan mensen zon... Arbeid & CAO Mon, 05 Jul 2021, 10:59:19
Meer kansen op werk voor mensen met psychische aandoeningen Ruim 4 op de 10 Nederlanders krijgen in hun leven te maken met psychische problemen Werk als medicijn. Dat is het uitgangspunt van de re-integratie... Arbeid & CAO Wed, 02 Jun 2021, 12:37:59
Werkenden voelen zich gezonder Vaker achteruitgang in gezondheid bij mensen zonder werk Mensen die betaald werk hebben zijn over het algemeen gezonder dan mensen zonder werk. Van d... Arbeid & CAO Mon, 03 Feb 2020, 15:20:49