(advertentie)

Mensen met een arbeidsbeperking staan aan de kant

De banenafspraak heeft volgens de overheid 53.000 mensen aan het werk geholpen, maar in werkelijkheid zijn het er slechts 12.000. Dit blijkt uit een onderzoek, uitgevoerd in opdracht van Cedris, dat de voorpagina van dagblad Trouw haalde.

Banenafspraak vooral op papier een succes
Op papier is de banenafspraak keer op keer een succes. Maar Ieder(in) wijst er al jaren op dat dit ‘succes’ een vertekend beeld is van de werkelijkheid. Het onderzoek van Cedris bevestigt dit. De spelregels van de banenafspraak zijn sinds de invoering verschillende keren bijgesteld om gestelde targets op papier te halen. Zo zijn onder meer bestaande banen gaan meetellen. Zoals detacheringen vanuit de sociale werkvoorziening en mensen van wie op de werkplek is vastgesteld dat ze een verlaagde loonwaarde hebben. Verder werden ook mensen meegeteld die waren uitgevallen en na enige tijd weer aan het werk gingen.

De papieren werkelijkheid blijkt ook uit een wetsvoorstel om het onderscheid tussen banen bij de overheid en het bedrijfsleven te laten vervallen. Daarmee wordt op papier verhuld dat de overheid haar doelstelling niet haalt.

Ondertussen staan mensen met een arbeidsbeperking aan de kant
De banenafspraak is ooit gemaakt om meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen en is geen doel op zich. Het gestuntel met cijfers en het creatief boekhouden maakt duidelijk dat de targets van de banenafspraak het doel zijn geworden. Dit is kwalijk want het gaat voorbij aan de belangen van de vele mensen met een arbeidsbeperking die nog altijd zonder werk aan de kant staan.

Een grote groep wordt totaal vergeten
Aan de banenafspraak kleeft overigens nog een ander nadeel. Ze zorgt ervoor dat overheid en  bedrijfsleven alleen oog hebben mensen met een arbeidsbeperking die meetellen voor de banenafspraak, ongeveer 200.000 personen. Maar het aantal mensen met een arbeidsbeperking dat kan en wil werken is veel groter, circa 1.1 miljoen. Deze grote groep raakt door de focus op de banenafspraak buiten beeld en heeft daardoor weinig kans om aan het werk te komen.

Nieuwe visie nodig op inclusieve arbeidsmarkt
Op het moment blijven dus veel te veel mensen met een arbeidsbeperking aan de kant staan. Ondertussen komt de eindstreep van de banenafspraak in 2026 steeds dichterbij. Om te zorgen dat veel meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk komen, is er een nieuwe visie nodig op de inclusieve arbeidsmarkt. Een visie die alle mensen met een arbeidsbeperking omvat en gebaseerd is op VN-verdrag Handicap. Om mensen met een arbeidsbeperking gelijke kansen te geven op werk aansluitend bij het eigen niveau, is het cruciaal dat ze altijd waar nodig ondersteuning kunnen krijgen. Zowel bij het zoeken van werk als op het werk.

Bekijk hier het rapport van Cedris.

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: Ieder(in)
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : Ieder(in)
Wat is de URL bij deze bron?: https://iederin.nl/banenafspraak-leidt-tot-veel-minder-banen-dan-de-overheid-zegt/
Originele titel: Banenafspraak leidt tot veel minder banen dan de overheid zegt
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Mantelzorgers, Studenten
Datum: 2020-11-11

Relevante artikelen ...

Ziekteverzuimpercentage zorg en welzijn sinds 2010 niet zo hoog Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS voor het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn In het tweede kwartaal van 2020 was het ziektev... Arbeid & CAO Thu, 26 Nov 2020, 11:16:49
Meer dan 9 miljoen werkenden 4,0 miljoen mensen hadden in december 2019 om uiteenlopende redenen geen betaald werk Het aantal mensen met betaald werk nam in de afgelopen drie maa... Arbeid & CAO Thu, 16 Jan 2020, 15:23:28
Verpleegkundige ZZP-ers worden actief belemmerd. Het beleid van werkgevers en zorgverzekeraars richting 30.000 zelfstandig verpleegkundigen heeft tot gevolg dat zij de zorg dreigen te verlaten. H... Arbeid & CAO Thu, 12 Sep 2019, 01:32:06
Gebruik van kwaliteitsstandaarden belangrijk instrument Kwaliteitsstandaarden zijn een belangrijk instrument bij het continue verbeteren van de kwaliteit van zorg Op 31 mei jl. heeft Akwa GGZ 34 kwalitei... Arbeid & CAO Thu, 06 Jun 2019, 11:36:24
Principeakkoord gepresenteerd over pensioenstelsel Pensioenopbouw moderner en persoonlijker, minder snelle stijging AOW-leeftijd en ruimte om eerder te stoppen Het kabinet heeft woensdagochtend 5 juni... Arbeid & CAO Wed, 05 Jun 2019, 18:50:11
Makkelijker om aan het werk te gaan Het kabinet onderzoekt hoe de toeslagen beter kunnen worden ingericht zodat mensen minder te maken hebben met terugvorderingen Het afgelopen jaar is ... Arbeid & CAO Thu, 27 Dec 2018, 14:35:41