(advertentie)

Er zijn te weinig arbeidsplaatsen voor mensen met een arbeidsbeperking en om deze mensen te prikkelen worden de uitkeringen verlaagd.

De overheid wil meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk krijgen. Om dit te bereiken wordt een tweesporenbeleid gevoerd. Enerzijds spraken overheid en bedrijfsleven af extra arbeidsplaatsen te creëren voor met mensen met een beperking: de banenafspraak. Anderzijds worden de uitkeringen verlaagd, om mensen met een arbeidsbeperking te prikkelen aan het werk te gaan. Maar wat blijkt? Voor veel mensen met een arbeidsbeperking loont het niet om te gaan werken. Bovendien zijn er veel te weinig banen, mede omdat de overheid fors achterloopt met het realiseren van de banenafspraak. 

Sinds 2015 komen mensen met een arbeidsbeperking die (gedeeltelijk) kunnen werken niet meer in de Wajong, maar in de Participatiewet. Daar krijgen zij ondersteuning naar werk of een uitkering op bijstandsniveau. Maar als zij (gedeeltelijk) gaan werken, gaan ze er vaak geen cent op vooruit. Dit blijkt uit onderzoek dat Ieder(in), MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid en Patiëntenfederatie Nederland lieten uitvoeren door Regioplan.

Deze situatie verslechtert nog verder als het kabinetsplan doorgaat om de aanvulling die mensen nu krijgen op hun loon, de zogenaamde loonkostensubsidie, te vervangen door loondispensatie. Het gevolg is dat 60% van de jonggehandicapten in de Participatiewet nooit meer zal verdienen dan bijstandsniveau, zelfs als ze een volledige baan hebben. Bovendien verslechteren hun arbeidsvoorwaarden ook nog eens aanzienlijk. Ze bouwen veel minder pensioen op en ook de opbouw van WW-rechten gaat minder snel. Oftewel, voor de meeste mensen in de Participatiewet is er totaal geen financiële prikkel om te gaan werken.

Verlaging Wajong-uitkering
Er is ook een flinke groep mensen die al voor de aangescherpte regels van 2015 in de Wajong zaten en van wie het UWV heeft vastgesteld dat ze kunnen werken. Ook zij krijgen ‘een extra prikkel’ als het aan dit kabinet ligt. Hun uitkering gaat volgend jaar van 75% van het minimumloon naar 70%. Dit betekent dat ze er maandelijks ruim 70 euro op achteruitgaan. Voor veel Wajongers – die vaak levenslang een laag inkomen hebben – is dit een enorme aderlating. En het is maar de vraag of deze inkomensverlaging ze aanzet tot werken, want er zijn gewoon veel te weinig banen.

Banenafspraak
In 2018 moeten er via de banenafspraak 33.000 banen zijn gerealiseerd. Het kabinet geeft overheidswerkgevers een jaar extra om hun deel van de banenafspraak na te komen, voordat sancties volgen. Het aantal banen staat niet in verhouding tot de 105.000 mensen met een arbeidsbeperking die ervoor in aanmerking komen en het is nog maar de vraag of die 33.000 plekken er überhaupt komen. Want behalve dat de overheid de afgesproken aantallen tot nu toe niet gehaald heeft, wordt er soms ook gegoocheld met cijfers. Banen die eigenlijk geen nieuwe baan zijn, worden toch meegeteld. Bijvoorbeeld: iemand werkte al in de sociale werkvoorziening en gaat nu via detachering bij een reguliere werkgever aan de slag. Dat is geen nieuwe arbeidsplek maar slechts een verschuiving.

Door de nieuwe maatregelen komt het erop neer dat het – al lage – inkomen van mensen met een arbeidsbeperking verslechtert, terwijl de arbeidskansen nog steeds gering zijn. De overheid krijgt een jaar extra om de banenafspraak na te komen. Op die coulance hoeven mensen met een arbeidsbeperking helaas niet te rekenen. De invoering van loondispensatie en de aanstaande verlaging van de Wajong-uitkering gaan door, zonder enige vorm van uitstel. Het tweesporenbeleid van het kabinet wordt hiermee niet alleen eenzijdig, maar ook erg oneerlijk.

Op de website van het UWV staat een rekenhulp waarmee de hoogte van de (Wajong-)uitkering kan worden berekend. 


 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : Ieder(in)
Wat is de URL bij deze bron?: https://iederin.nl/nieuws/18139/minder-uitkering-en-veel-te-weinig-werk/
Originele titel: Minder uitkering en veel te weinig werk
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Mantelzorgers, Studenten
Datum: 2017-12-02

Relevante artikelen ...

Van beschut werk naar ander werk overstappen (en terug) gaat makkelijker worden Mensen met een arbeidsbeperking hebben soms veel begeleiding of een aanpassing van de werkplek nodig Wie nu een baan heeft binnen een beschutte werkp... Arbeid & CAO Tue, 26 Jul 2022, 05:49:59
Meeste Long COVID patiënten met langdurige coronaklachten volledig arbeidsongeschikt Dat blijkt uit de eerste analyse van de WIA-beoordelingen van cliënten met coronaklachten als hoofddiagnose Zo’n 85 procent van de zieke werknemers m... Arbeid & CAO Fri, 01 Jul 2022, 08:38:32
Eindbod van NFU voor tweejarig Cao umc Op 5 september 2021 een heeft de NFU een eindbod gepresenteerd aan de vakbonden.  Hiermee nemen de NFU en de umc’s hun verantwoordelijkheid om d... Arbeid & CAO Tue, 07 Sep 2021, 10:25:19
Mensen met een beperking blijven achter in de arbeidsparticipatie Het UWV monitort de arbeidsparticipatie van mensen met een arbeidsbeperking Mensen met beperking zijn in de crisis harder getroffen, dan mensen zon... Arbeid & CAO Mon, 05 Jul 2021, 10:59:19
Achterstand in realiseren beschut werk Beschut werk is sinds 2015 onderdeel van de Participatiewet. Bijna de helft van de mensen met een indicatie voor beschut werk wacht nog op een werk... Arbeid & CAO Sun, 28 Apr 2019, 02:06:06

Volg het nieuws ook via...

 

facebook Facebook

twitter Twitter

rss RSS

mail E-mail nieuwsbrief

 ZorgKrant.nl binnen Twitter.com