Het UWV monitort de arbeidsparticipatie van mensen met een arbeidsbeperking

Mensen met beperking zijn in de crisis harder getroffen, dan mensen zonder beperking. Zij blijven achter in de arbeidsparticipatie. Dit blijkt uit de arbeidsparticipatiemonitor van het UWV en een aantal andere rapporten. Deze zijn recent verschenen en geven inzicht in hoe het mensen met een beperking vergaan is op de arbeidsmarkt tijdens corona. Om te zorgen dat de ongelijkheid op werk niet nog groter wordt, ziet Ieder(in) een aantal concrete taken voor de overheid.

De UWV arbeidsparticipatie monitor
Het UWV monitort de arbeidsparticipatie van mensen met een arbeidsbeperking. En rapporteert jaarlijks hoe vaak mensen met een beperking aan het werk zijn, komen en blijven. Het achter blijven op de participatie heeft meerdere redenen: het betreft veelal mensen met tijdelijke contracten die zijn stopgezet en daarnaast werken mensen met een beperking vaker in sectoren die hard zijn getroffen. Ook is het voor veel mensen met een beperking die de arbeidsmarkt betreden moeilijk om een baan te vinden.

Kansen op werk
Gemeenten en het UWV kregen tijdens de coronacrisis nieuwe taken, namelijk het uitvoeren van de economische steunmaatregelen. Ook waren er meer verzoeken om reguliere ondersteuning, als gevolg van de stijgende werkloosheid, schulden en armoedeproblematiek. Inspectie SZW onderzocht de gevolgen hiervan en ziet vooral risico’s voor de hulp die wordt geboden aan diegenen met een grotere ondersteuningsbehoefte.

In het rapport van de Inspectie SZW staat onder meer dat de kansen op werk voor mensen met een beperking belemmerd worden, doordat veel re-integratietrajecten tijdens de coronacrisis zijn stopgezet. Ook waarschuwt de inspectie voor verdringing waarbij mensen met een goedkopere ondersteuningsvraag sneller zullen worden geholpen dan mensen met een duurdere ondersteuningsvraag.

Wat moet er gebeuren?
Om te zorgen dat de ongelijkheid op de arbeidsmarkt niet nog groter wordt, ziet Ieder(in) een aantal concrete taken voor de overheid. Ten eerste moet onze achterban de ondersteuning en voorzieningen krijgen die zij nodig hebben om te kunnen werken of werk te behouden. Hiervoor is het belangrijk dat verbeteringen in het sociaal domein worden doorgevoerd. Ieder(in) heeft hier in samenwerking met haar leden een manifest voor opgesteld.

Het UWV monitort wel de mensen met een beperking die zijn opgenomen in het doelgroepregister. Maar niet de mensen die de arbeidsmarkt betreden zonder een registratie voor het doelgroepregister. En dat is een grote groep mensen van ongeveer 800.000 mensen. Het is belangrijk de monitoring van de inclusie op de arbeidsmarkt te verbeteren, zodat ook mensen die buiten het doelgroepregister vallen in beeld komen. Dit is nodig om gerichter beleid te maken om mensen aan het werk te helpen.

Tot slot is het belangrijk de garantietermijn in de geharmoniseerde Wajong te verlengen. Deze is nu een jaar. Als je gaat werken en je na een jaar je baan verliest, kun je niet meer terugvallen op de (oude) Wajong. Door de termijn te verlengen heb je meer zekerheid wanneer je je baan verliest. Omdat de arbeidsparticipatie van mensen met een Wajonguitkering sterk is afgenomen en toegang tot werk moeilijk is, is het volgens Ieder(in) rechtvaardiger om de garantietermijn te verlengen.

Kijk hier voor verdere informatie

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: Ieder(in)
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : Ieder(in)
Wat is de URL bij deze bron?: https://iederin.nl/arbeidsparticipatie-mensen-met-een-beperking-harder-getroffen-tijdens-coronacrisis/
Originele titel: Arbeidsparticipatie: Mensen met een beperking harder getroffen tijdens coronacrisis
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Mantelzorgers, Studenten
Datum: 2021-07-05

Relevante artikelen ...

CAO VVT verlengd Afgesproken is dat in september de werknemersorganisaties en werkgeversorganisaties gesprekken starten over een meerjarige CAO Werknemersverenigingen... Arbeid & CAO Wed, 23 Jun 2021, 18:19:05
Cao voor mensen in beschut werk afgesloten Een cao heeft pas nut als je een baan hebt FNV, CNV, VNG en Cedris zijn tot een akkoord gekomen voor een cao voor mensen in beschut werk, de cao heef... Arbeid & CAO Fri, 12 Feb 2021, 15:37:22
Ziekteverzuimpercentage zorg en welzijn sinds 2010 niet zo hoog Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS voor het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn In het tweede kwartaal van 2020 was het ziektev... Arbeid & CAO Thu, 26 Nov 2020, 11:16:49
Hoge uitstroom sociaal domein gaat niet alleen om het salaris Meer dan de helft van de vrijwillig vertrokken medewerkers geeft aan dat de werkgever iets had kunnen doen om vertrek te voorkomen De uitstroom in he... Arbeid & CAO Thu, 19 Nov 2020, 11:52:50
Ondanks banenafspraak minder banen Mensen met een arbeidsbeperking staan aan de kant De banenafspraak heeft volgens de overheid 53.000 mensen aan het werk geholpen, maar in werkelijkhe... Arbeid & CAO Wed, 11 Nov 2020, 19:16:10
Werkomstandigheden werknemers met een lichamelijke beperking moet beter De meeste knelpunten rond arbeidsparticipatie van deze groep zijn geworteld in de werkomstandigheden Mensen met een lichamelijke beperking hebben vee... Arbeid & CAO Wed, 05 Aug 2020, 12:42:49