Ecstasy blijft veruit de meest ingeleverde drug het Drugs Informatie en Monitoring Systeem (DIMS)

In 2023 werden er meer samples die gekocht zijn als 3-MMC ingeleverd bij het Drugs Informatie en Monitoring Systeem (DIMS). Het aantal is meer dan verdubbeld vergeleken met 2022. Slechts een derde van deze samples bleek alleen in werkelijkheid ook 3-MMC te bevatten. Toch blijft ecstasy veruit de meest ingeleverde drug bij de testservices. Daarnaast is het aantal bezoekers dat drugs liet testen het afgelopen jaar weer gestegen. Dit blijkt uit het DIMS jaarbericht 2023.

In het jaarbericht 2023 van het DIMS kan men onder andere lezen wat de gemiddelde sterkte en zuiverheid van de meest ingeleverde drugs is. Met 32 testlocaties verspreid over alle provincies bestaat het DIMS uit een landelijk netwerk van testinstellingen. Het gezamenlijke doel is om inzicht te krijgen in de markt van illegale drugs en te waarschuwen voor extra gezondheidsrisico’s als hiervan sprake is.

In tegenstelling tot begin 2022, waren er in 2023 geen coronamaatregelen of andere beperkende maatregelen van kracht die invloed hadden op het aantal bezoekers. Dit verklaart de stijging van het aantal bezoekers in 2023.

Ecstasypillen
Ongeveer zestig procent van de bij het DIMS ingeleverde samples waren gekocht als ecstasypillen. In 2023 was de gemiddelde hoeveelheid MDMA in een ecstasypil 138 milligram. Dit verschilt nauwelijks met het jaar ervoor (136 milligram). Met deze MDMA-dosering is een ecstasypil gemiddeld nog steeds sterk. Ook is er nog steeds een duidelijke spreiding op de Nederlandse markt te zien wat betreft de hoeveelheid MDMA in een ecstasypil.

Van alle geanalyseerde ecstasypillen bevat de helft tussen de 117 en 163 milligram MDMA, maar er zijn in 2023 ook weer uitschieters gevonden. Eind 2023 werd een Red Alert afgegeven voor een ecstasypil met een extreem hoge dosis van gemiddeld meer dan 300 milligram MDMA. Het kan levensbedreigend zijn om zulke grote hoeveelheden MDMA in te nemen.

3-MMC
Het DIMS blijft een toename zien in het aantal ingeleverde samples gekocht als 3-MMC. In 2023 was bijna vijf procent van alle ingeleverde samples gekocht als 3-MMC, dit was twee procent in 2022. Slechts 30% bevatte daadwerkelijk 3-MMC. In plaats van 3-MMC werd er vooral 2-MMC of 3-CMC in de samples gevonden. De aanwezigheid van andere stoffen kan extra gezondheidsrisico’s met zich meebrengen.

LSD
Iets meer dan één procent van alle ingeleverde samples bij het DIMS was gekocht als LSD. In de afgelopen vijf jaar is de hoeveelheid LSD op zegels afgenomen, van gemiddeld 93 microgram in 2019 naar 54 microgram in 2023.

Cocaïne
In 2023 is ruim vijf procent van de ingeleverde samples verkocht als cocaïne. De stijging in de gemiddelde sterkte van cocaïne van de afgelopen tien jaar zet niet door. In 2023 bevat een cocaïnesample gemiddeld 72% cocaïne. Ook de prijs blijft met gemiddeld bijna 52 euro per gram nagenoeg constant.

Het DIMS Jaarbericht 2023 is beschikbaar in het Nederlands en Engels.

Bron: Trimbos-Instituut