De meest gebruikte geneesmiddelen voor de behandeling van ADHD zijn methylfenidaat, dexamfetamine en lisdexamfetamine

Het totaal aantal gebruikers van ADHD-medicatie nam in 2022 toe met 8,0%. De grootste stijging was zichtbaar onder lisdexamfetamine-gebruikers. Onder kinderen steeg het aantal gebruikers van dit middel met 23%, onder volwassenen met 36%. Dat schrijft de SFK deze week in het Pharmaceutisch Weekblad.

Bij de diagnose ADHD bij kinderen of volwassenen kan naast psychologische behandelmethoden ook gekozen worden voor medicamenteuze behandelingen. De meest gebruikte geneesmiddelen voor de behandeling van ADHD zijn methylfenidaat, dexamfetamine en lisdexamfetamine. Het totaal aantal gebruikers van alle ADHD-medicatie is van 261.000 in 2021 toegenomen naar 282.000 in 2022, een stijging van 8,0%. De grootste toename in gebruikersaantallen van ADHD-medicatie is te zien bij lisdexamfetamine.

In de leeftijdsgroep 6 t/m 17 jaar (kinderen) steeg het aantal gebruikers van dit middel met 23% van 7100 in 2021 naar 8700 in 2022. Bij de leeftijdsgroep 18 t/m 49 jaar (volwassenen) bedroeg de toename 36%, van 11.000 naar 15.000 gebruikers.
Voor dexamfetamine en methylfenidaat geldt dat het aantal gebruikers onder kinderen in 2022 vrijwel stabiel is gebleven ten opzichte van 2021, maar dat er wel een significante stijging te zien is onder de volwassen gebruikers. Het aantal volwassenen met dexamfetamine nam toe van 32.000 naar 36.000 (+13%) en bij methylfenidaat van 111.000 naar 123.000 (+11%).

Indien het aantal gebruikers van ADHD-medicatie gecorrigeerd wordt voor het bevolkingsaantal per leeftijdsgroep, is te zien dat het aantal jonge methylfenidaatgebruikers in 2022 (40 per 1000 inwoners) ruim hoger ligt dan het aantal volwassen gebruikers (18 per 1000 inwoners). Echter, ook na correctie per 1000 inwoners is te zien dat het aantal jonge gebruikers van methylfenidaat en dexamfetamine stabiel blijft, maar bij de volwassenen juist toeneemt, en dat het aantal gebruikers van lis dexamfetamine in beide leeftijdsgroepen toeneemt.

Kosten
De totale kosten van ADHD-medicatie stegen in 2022 met 14,7% van € 68 miljoen naar € 78 miljoen. Deze toename is hoger dan de gebruikersaantallen, doordat de kosten per gebruiker van (lis)dexamfetamine in 2022 ongeveer 4 keer zo hoog waren als van methylfenidaat.

Bron: SFK


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Naam auteur en/of bewerkt door: SFK
  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Bron bij dit artikel: : SFK
  • Wat is de URL bij deze bron?: Visit Website
  • Originele titel: Toename volwassen gebruikers ADHD-medicatie
  • Doelgroep: Zorgprofessionals, Studenten
  • Datum: 26 okt 2023

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!