Het gebruik van methylfenidaat bij jeugdige gebruikers tot 18 jaar nam juist af

Openbare apotheken verstrekten in 2021 het ADHD-middel methylfenidaat aan 197.000 personen tussen 6 en 50 jaar. Door de afname van het aantal jonge methylfenidaatgebruikers en de stijging bij de volwassenen, zijn er nu absoluut gezien meer volwassen gebruikers.

In 2021 verstrekten openbare apotheken aan ruim 238.000 patiënten in de leeftijd van 6 tot 50 jaar een geneesmiddel bij ADHD, bijna 14.000 gebruikers meer (6,2%) dan in 2020. Het aantal patiënten met methylfenidaat, het meest gebruikte middel bij ADHD, steeg met 4,3% en kwam uit op 197.000 gebruikers. Het gestegen gebruik van methylfenidaat is toe te schrijven aan volwassen patiënten. Na een toename in 2019 en 2020 liet het aantal gebruikers van 18 tot 50 jaar van dit middel ook een forse groei zien in 2021 (+9,9%).

Meer langdurig gebruik onder jonge tieners
Zoals de SFK al eerder constateerde, nam het gebruik van methylfenidaat bij jeugdige gebruikers tot 18 jaar juist af. Het aantal jonge gebruikers daalde met 1800 naar 85.000, een afname van 2,0% ten opzichte van 2020. Deze tegengestelde ontwikkeling bij jonge en volwassen gebruikers van methylfenidaat heeft gezorgd voor andere verhoudingen. Vanaf 2020 is het aantal volwassen gebruikers tot 50 jaar van methylfenidaat aanzienlijk hoger dan het aantal jonge gebruikers. Dit is opvallend, want ondanks dat er in de bevolking meer 18- tot 50-jarigen zijn dan 6- tot 18-jarigen, behoorden de meeste gebruikers van methylfenidaat historisch gezien tot de jongere groep.

Tweedeling
Hoewel ADHD zich meestal voor het eerst manifesteert in de kindertijd, kan de aandoening ook gevolgen hebben in de volwassenheid. Dit kan een aanleiding zijn voor langdurig gebruik van ADHD-medicatie. Van alle patiënten tussen de 12 en 25 jaar die in 2017 meer dan negentig dagen methylfenidaat gebruikten, gebruikte de helft drie jaar later, in 2020, nog steeds een middel tegen ADHD. De andere helft was gestopt. Hierbij was een tweedeling zichtbaar tussen jongeren van 12 tot 18 jaar versus de volwassenen van 18 tot 25 jaar.

Het aandeel gebruikers van 12 jaar dat na drie jaar nog steeds ADHD-medicatie gebruikte, bedroeg 65% en daalde per leeftijdsjaar met zo’n 5%-punt tot 40% onder de 17-jarigen. De groep 18-25 jaar liet juist een stabiel percentage langdurige gebruikers zien van ruim 50% per leeftijdsjaar.

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: SFK
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : SFK
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.sfk.nl/publicaties/PW/2022/groei-volwassen-gebruikers-methylfenidaat-zet-door
Originele titel: Groei volwassen gebruikers methylfenidaat zet door
Doelgroep: Zorgprofessionals
Datum: 2022-01-27

Relevante artikelen ...

Onderzoek naar het ontstaan van ADHD Preventie van ADHD is een nauwelijks ontgonnen onderzoeksterrein Een kind met een heftige vorm van ADHD kan beperkingen in het dagelijks leven ervare... GGZ Tue, 08 Nov 2022, 15:28:27
Patiënten met ADHD in de transitieleeftijd vallen te vaak tussen wal en schip Adequate hulpverlening aan patiënten met AD(H)D in de transitieperiode (16-23 jaar) kan een belangrijke bijdrage leveren Door de kloof tussen kinder-... GGZ Tue, 19 Oct 2021, 05:37:44
Mindfulness training kunnen gezinnen met een kind met ADHD helpen Kinderen met ADHD worden over het algemeen behandeld met medicatie en/of gedragstrainingen Gezinnen met een kind met ADHD kunnen baat hebben bij een ... GGZ Thu, 27 May 2021, 18:09:30
Methylfenidaat is het meest gebruikte geneesmiddel bij ADHD Het middel is officieel geregistreerd voor toepassing bij ADHD bij kinderen tussen de zes en achttien jaar Openbare apotheken verstrekten in 2019 rui... GGZ Thu, 20 Feb 2020, 18:53:30
Zorgstandaard ADHD geeft duidelijkheid In de maatschappij lopen de opvattingen of ADHD te veel of te weinig wordt gediagnosticeerd, sterk uiteen Sinds maandag 4 februari is de zorgstandaar... GGZ Tue, 05 Feb 2019, 15:20:06
In sommige families komen schizofenie en bipolaire stoornis vaker voor De resultaten van onderzoek  wijzen erop dat psychiatrische aandoeningen op moleculair niveau belangrijke gelijkenissen vertonen Psychiatrische ... GGZ Fri, 22 Jun 2018, 05:32:43

Volg het nieuws ook via...

 

facebook Facebook

twitter Twitter

rss RSS

mail E-mail nieuwsbrief

 ZorgKrant.nl binnen Twitter.com