De arbodienst focust zich op het bevorderen van de algehele gezondheid van personeel en het creëren van fijne arbeidsomstandigheden, om zo de kans op verzuim te verminderen.

Werkgevers worden ondersteund en geadviseerd door middel van trainingen, verzuimbegeleiding en psychologische begeleiding. Om dit te bewerkstelligen worden doorgaans vier vakgebieden samengebracht: die van de bedrijfsarts, arbeidshygiënist, veiligheidsdeskundige en arbeid- en organisatiedeskundige.

Preventief investeren
De arbodienst heeft, naast zijn rol als adviesgevend orgaan, ook een ondersteunende rol in de preventie van verzuim. De arbeidshygiëne bestaat uit een aantal factoren die de gezondheid in een werkomgeving bepalen. Die factoren kunnen, als er niet op tijd wordt ingegrepen, op lange termijn gezondheidsschade veroorzaken. Het kan dan gaan om lawaai, een ergonomische werkplek, maar ook over het werken met gevaarlijke stoffen of apparaten. De arbodienst doet hier onderzoek naar en kan op basis van de resultaten advies geven. Dit advies kan risico’s voor werkgever en werknemer verminderen of in sommige gevallen zelfs helemaal voorkomen.

Hoe de arbodienst te werk gaat
Om grip te krijgen op verzuim en de veerkracht van medewerkers op peil te houden is een doorlopend proces nodig. Alleen zo worden medewerkers optimaal ondersteund en kan een gezonde werkomgeving gerealiseerd worden.

De eerste stap is het in kaart brengen van de huidige situatie. Er wordt gekeken naar verzuim, het beleid daaromheen, en er wordt een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) gedaan. Daarmee wordt gekeken of er wordt voldaan aan nieuwe, aanvullende eisen zoals opgesteld in het Arbobesluit. De werkgever dient zich hieraan te houden om zodoende een veilige werkplek te faciliteren voor medewerkers. Ook het beoordelen van de hygiëne op de werkvloer door een arbeidshygiënist valt onder het inventariseren van de huidige situatie. De resultaten hieruit vormen de nulmeting en bieden inzicht in de benodigde ondersteuning.

Daarna worden in een adviesgesprek de huidige en gewenste situatie met elkaar vergeleken. De doelen zoals beschreven in het aanbestedingsstuk worden doorgenomen. Er wordt een plan opgesteld om de arbeidsomstandigheden binnen de organisatie te optimaliseren.

Tot slot worden cijfers en resultaten continu gemeten en worden KPI’s en doelen regelmatig geëvalueerd. Dat maakt het mogelijk om tussentijds bij te sturen. Door kritisch te blijven kan de arbodienst optimaal ondersteunen in het behalen van de afgesproken doelen.

De vier pijlers van de arbodienst
De arbodienst hanteert vier pijlers om vorm te geven aan hun werkzaamheden. Dat zijn inzicht, eigen regie, wetenschappelijke onderbouwingen en samenwerken.

Inzicht gaat over het in kaart brengen van de situatie. Of dat nu de beginsituatie is of een tussentijdse evaluatie; de arbodienst probeert ten alle tijden inzicht te krijgen op wat er speelt binnen de organisatie. Dat geldt voor medewerkers als individu, teams en afdelingen, maar ook voor de organisatie in zijn geheel.

De eigen regie draait om het creëren van een situatie waarin de organisatie zelf zoveel mogelijk verantwoordelijkheid neemt over de gezondheid. De werkgever faciliteert een gezonde werkomgeving, en de werknemer neemt de regie over zijn eigen doen en kunnen. Dat met als doel om duurzame inzetbaarheid van medewerkers te realiseren.

De arbodienst werkt met wetenschappelijk onderbouwde methodes en werkwijzen. Nieuwe wetenschappelijke inzichten worden dan ook zo snel mogelijk naar de praktijk gebracht, zodat er een ruim arsenaal aan opties klaar staat voor iedere situatie.

Tot slot draait het bij iedere organisatie om een goede samenwerking. Een gezonde, veerkrachtige organisatie begint met een gezamenlijk doel waar alle medewerkers het over eens zijn. Deze doelen worden regelmatig geëvalueerd, om zo samen tot een aanpak te komen.

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Afkomst: Gesponsorde content
Bron bij dit artikel: : Arbodienst.nl
Originele titel: De Arbodienst: zo zit het
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Mantelzorgers, Studenten
Datum: 2022-05-24


Volg het nieuws ook via...

 

facebook Facebook

twitter Twitter

rss RSS

mail E-mail nieuwsbrief

 ZorgKrant.nl binnen Twitter.com

Binnen deze groep treft u persberichten en informatie van derden m.b.t. hun producten en diensten.

Deze groep kan gesponsorde informatie omvatten.