Mantelzorg is niet betaalde zorg die iemand krijgt van een bekende uit de omgeving, zoals een partner, ouder, kind, buur of vriend

In 2022 kreeg ruim 13 procent van de vrouwen en 6 procent van de mannen van 55 jaar of ouder mantelzorg, zoals begeleiding of vervoer naar een arts of kapper, of hulp in het huishouden. Onder vrouwen van 75 jaar of ouder kreeg 31 procent mantelzorg. Ruim de helft van de mannen en vrouwen gaf aan de mantelzorg te krijgen van hun kinderen. Dit meldt het CBS op basis van de gezondheidsenquêtes van 2021 en 2022.

Mantelzorg is niet betaalde zorg die iemand krijgt van een bekende uit de omgeving, zoals een partner, ouder, kind, buur of vriend. Het aantal uren mantelzorg dat mannen en vrouwen kregen was gemiddeld 17 uur per week in 2022. Zowel het percentage mensen dat mantelzorg kreeg als het aantal uren mantelzorg was nagenoeg hetzelfde als in 2016, toen deze vragen voor het eerst werden gesteld in de gezondheidsenquête.

Bijna 1 op de 3 vrouwen van 75 jaar of ouder krijgt mantelzorg
Met het toenemen van de leeftijd ontvangen 55-plussers meer mantelzorg. Het verschil tussen mannen en vrouwen neemt ook toe met de leeftijd: onder 75-plussers kreeg 31 procent van de vrouwen en 12 procent van de mannen mantelzorg in 2022.

Bij 3 op de 10 mannen bestaat mantelzorg uit hulp bij medische verzorging
Mensen kunnen mantelzorg krijgen in verschillende vormen, soms tegelijkertijd. Van de 55-plussers die mantelzorg ontvingen gaf 63 procent aan hulp te krijgen in het huishouden in de periode 2021/2022. Meer vrouwen kregen mantelzorg in de vorm van begeleiding of vervoer bij het bezoeken van bijvoorbeeld een arts of kapper dan mannen: 64 procent, tegen 53 procent. Bij mannen bestond de mantelzorg juist relatief vaak uit hulp bij medische of persoonlijke verzorging.

Bijna 6 op de 10 vrouwen krijgt mantelzorg van kinderen
Mantelzorg kan van verschillende mensen ontvangen worden. 56 procent van de mantelzorgontvangers kreeg in 2021/2022 zorg van een kind, schoonzoon of schoondochter. Meer vrouwen (60 procent) dan mannen (45 procent) gaven dit aan. 44 procent van de 55-plussers met mantelzorg gaf aan deze te krijgen van een echtgenoot, echtgenote of partner, mannen meer dan vrouwen.

Vooral veel mantelzorg onder weduwen
Mensen die verweduwd zijn ontvangen relatief vaak mantelzorg: onder de verweduwde vrouwen van 55 jaar of ouder was dat 28 procent, tegen 10 procent van de verweduwde mannen. Weduwen en weduwnaars zijn gemiddeld wel een stuk ouder dan mensen met een andere burgerlijke staat.

82 procent van de verweduwden kreeg de mantelzorg van een van hun kinderen of schoonkinderen. Gehuwden ontvingen vooral mantelzorg van hun partner (82 procent).

Bron: CBS


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Datum: 12 mrt 2023

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!