Tijdens de COVID-19-pandemie hebben regeringen preventiemaatregelen ingevoerd om de overdracht van corona te beperken

Een consortium (BePrepared) van twaalf universiteiten, TNO, Pharos, Trimbos-instituut en RIVM heeft van ZonMw 1.6 miljoen euro ontvangen voor sociaalwetenschappelijk onderzoek naar hoe we ons goed kunnen voorbereiden op komende pandemieën. Daarmee krijgen de wetenschappers, die al tijdens de Corona pandemie intensief samenwerkten, mogelijkheden voor verder onderzoek.

Tijdens de COVID-19-pandemie hebben regeringen preventiemaatregelen ingevoerd om de overdracht van corona te beperken. Maatregelen die de overbelasting van de gezondheidszorg en vermijdbare sterfgevallen moesten helpen voorkomen. Maar dergelijke maatregelen, zoals het beperken van sociale contacten, kunnen ook afbreuk doen aan het welzijn (sociaal, mentaal, fysiek, financieel) en de vrijheden van mensen. Dit kan zijn weerslag hebben. Onder andere door een verminderde steun voor en naleving van het ingevoerde preventiebeleid, en vertrouwen in de overheid.

Vier onderzoeksthema’s
Sociaalwetenschappelijk onderzoekers in dit BePrepared consortium, hebben tijdens de Corona pandemie al intensief met elkaar samengewerkt. Nu gaan ze onderzoeken hoe Nederland beter voorbereid kan worden op een uitbraak van infectieziekten in de toekomst. Het onderzoek richt zich op vier thema’s.

-Welke sociaalpsychologische en omgevingsfactoren bepalen of mensen de maatregelen steunen en naleven.
-Hoe de veerkracht van burgers en gemeenschappen versterkt kan worden, en wat de rol is van het betrekken van burgers en organisaties bij beleid. 
-Hoe sociaalweten¬schappelijke adviezen effectiever kunnen worden geformuleerd en gebruikt bij het opstellen van pandemiebeleid en overheidscommunicatie.
-Hoe onderzoeksmetho¬den te verbeteren zijn, zodat we in de toekomst betere data hebben en de effecten van verschillende typen gedrags- en sociale interventies mee kunnen modelleren.

Gereedschapskist voor beleidsmakers
Marijn de Bruin, verbonden aan het Radboudumc (IQ Healthcare) en RIVM en hoofdaanvrager van het onderzoek: “In dit sociaal en gedragswetenschappelijk project willen we lering trekken uit de COVID-19-pandemie om in de toekomst beter voorbereid te zijn op een pandemie. We gaan literatuur bestuderen, bestaande gegevens analyseren, vragenlijsten en experimenten doen, maar ook burgers en beleidsmakers interviewen om te leren hoe in de toekomst pandemisch beleid beter kan worden ontworpen, aangepast, en gebruikt in modellen om een pandemie te voorspellen en te beheersen. Dit zal de wetenschap vooruit helpen en moet ook resulteren in een beter gevulde gereedschapskist voor gemeenten, GGDen, het RIVM en beleidsmakers.”

De ZonMw financiering heeft in eerste instantie een looptijd van een jaar.

Bron: Radboudumc