Tijdens coronapandemie waren sleutelfiguren van toegevoegde waarde  

Het RIVM raadt overheden aan om zogeheten ‘sleutelfiguren’ te betrekken bij het maken van beleid voor (toekomstige) pandemieën. Denk bij sleutelfiguren aan zowel professionals als vrijwilligers die actief zijn binnen het onderwijs, zorg, sport, kunst en cultuur of welzijnswerk. Uit RIVM-onderzoek blijkt dat zij er tijdens de coronapandemie voor zorgden dat er, ondanks de beperkingen, aandacht bleef voor het sociale en mentale welzijn van mensen. 

Ook bevorderden deze sleutelfiguren de uitvoering van de coronamaatregelen. Zij hielpen vooral groepen die het extra moeilijk hadden na de invoering van bepaalde maatregelen. Volgens de onderzoekers is het belangrijk als de samenwerking tussen deze sleutelfiguren en de overheid er al komt bij de voorbereiding van volgende pandemieën. Dit bevordert de gelijke kansen op gezondheid voor verschillende groepen mensen. Het betrekken van sleutelfiguren kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld door een adviesraad samen te stellen. 

Toegevoegde waarde sleutelfiguren tijdens coronapandemie 
Door de coronamaatregelen kwam de kwaliteit van sociale contacten onder druk te staan. Mensen verloren de verbinding met elkaar, maar soms ook hun werk of zekerheid. Sleutelfiguren staan dicht bij mensen en genieten vaak vertrouwen. Daarom kunnen ze snel handelen als mensen hulp nodig hebben. Zo zorgden ze er tijdens beperkende coronamaatregelen voor dat mensen ook aansluiting op elkaar bleven houden. Dit deden ze onder andere door digitaal overleg te stimuleren of samen aangepaste activiteiten te bedenken. Daarnaast boden ze praktische en sociaal-emotionele steun. Sleutelfiguren speelden daarmee een cruciale rol in het leven van mensen.

Over het onderzoek
Het RIVM heeft voor dit onderzoek, tussen oktober 2020 en augustus 2021, 95 mensen geïnterviewd. Hun dilemma’s en oplossingen zijn geanalyseerd en gepubliceerd  op de pagina Voorbeelden uit de praktijk.

Rapport
Hoe speelden organisaties, netwerken en gemeenschappen in op de coronamaatregelen? Verantwoording en verdieping van een kwalitatief onderzoek in het maatschappelijk middenveld tijdens de COVID-19-pandemie (2020-2022)


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Naam auteur en/of bewerkt door: RIVM
  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Bron bij dit artikel: : RIVM
  • Wat is de URL bij deze bron?: Visit Website
  • Originele titel: Betrek sleutelfiguren bij beleid voor pandemieën
  • Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Mantelzorgers, Studenten
  • Datum: 13 dec 2022

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!