(advertentie)

In een position paper geven de Nederlandse ziekenhuizen aan wat nodig is om toekomst-bestendige acute zorg te realiseren

Elke burger moet kunnen rekenen op de juiste zorg, van de juiste zorgverlener, zo snel als mogelijk en op de juiste plek. Maar de spoedzorgketen staat onder druk vanwege de toenemende zorgvraag, de krapte op de arbeidsmarkt en het plafond aan financiële middelen. Om deze uitdagingen in de acute zorg aan te gaan publiceert de NVZ een position paper met 5 concrete punten waarmee we samen met andere partijen in het veld aan de slag gaan.

5 deelgebieden 
In de position paper geven de Nederlandse ziekenhuizen aan wat nodig is om toekomst-bestendige acute zorg te realiseren. Dit is uiteraard een gemeenschappelijk proces, waar alle ketenpartners in de acute zorgketen een rol en verantwoordelijkheid in hebben. 

1. Regionale oriëntatie en governance
Het zorglandschap kent duidelijke (sub)regionale verschillen. Elke regio heeft zijn eigen uitdagingen die vragen om maatwerk. De NVZ pleit ervoor te werken vanuit een lokaal gedragen regio-opgave in Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ)-verband, waarin de ontwikkeling van de zorgvraag in de betreffende regio is meegenomen. Laat de juridische verantwoordelijkheid voor de eigen organisatie bij bestuurders van individuele instellingen liggen, waarbij de regiopartners gezamenlijk de verantwoordelijkheid nemen voor de opgave voor de regio.

2. Verstevigen van de samenwerking in de acute keten
Patiënten moeten zo veel mogelijk thuis ondersteuning en zorg ontvangen of dichtbij huis een behandeling kunnen krijgen. Om dit verder aan te jagen wil de NVZ de integrale samenwerking tussen zorgaanbieders versterken. Ketenpartners maken duidelijke afspraken over onder andere ieders rol en de verantwoordelijkheid, leggen deze vast en houden elkaar hieraan.

3. Differentiatie in aanbod van spoedzorg
Doordat het tekort aan diverse zorgprofessionals groeit als gevolg van een stijgende en complexere zorgvraag is vernieuwing nodig in de manier waarop acute zorg wordt aangeboden. De NVZ wil samen met de partners in de regio werken aan een landelijk dekkend aanbod van spoedzorg door differentiatie op inhoud, spreiding en beschikbaarheid. 

4. Concentratie en spreiding
De NVZ wil het grootste deel van de spoedzorg dat vraagt om expertise en diagnostiek dicht bij huis borgen, onder andere door de banden met ketenpartners te versterken. Hiervoor is het van belang dat bestaande concentratie-afspraken worden gemonitord en geëffectueerd in combinatie met het maken van aanvullende afspraken over concentratie van hoog-complexe spoedzorg.

5. Beschikbaarheid bekostigen
De acute zorgketen leent zich niet voor marktwerking. In lijn met andere beschikbaarheids-diensten zoals de politie en de brandweer, is een bekostiging op basis van werkelijk gebruik niet passend. De NVZ roept het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) op de acute zorg te ondersteunen door een vorm van beschikbaarheidsbekostiging voor de acute zorg te realiseren. Idealiter in combinatie met monitoring op basis van de principes van waardegedreven zorg om de kwaliteit te borgen.

Implementatieagenda 
Om op deze 5 thema’s stappen te zetten, werkt de NVZ aan de hand van een implementatieagenda aan ondersteunend beleid. Hierbij gaat het onder meer om het opleiden van voldoende zorgprofessionals en het realiseren van een geautomatiseerde informatie uitwisseling. Ook het voorkomen van crowding op de spoedeisende eerste hulp is van belang, door goede capaciteitsmanagementafspraken te maken in de regio rondom de instroom, doorstroom en uitstroom van patiënten.

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: NVZ
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : NVZ
Wat is de URL bij deze bron?: https://nvz-ziekenhuizen.nl/nieuws/nvz-presenteert-5-puntenplan-acute-zorg
Originele titel: NVZ presenteert 5 puntenplan Acute Zorg
Doelgroep: Zorgprofessionals, Studenten
Datum: 2021-08-09

Relevante artikelen ...

Ambulancezorgverleners zorgen voor rust als ze goede informatie geven De deelnemers aan het Burgerplatform Ambulancezorg zien het belang van meer informatie-uitwisseling tussen de verschillende zorgaanbieders in de acute... Acute zorg Tue, 09 Jun 2020, 09:14:02
20% stelt afspraak aan huisarts nog uit Bij de huisarts zegt de helft van de mensen dat een uitgestelde afspraak inmiddels heeft plaatsgehad De patiëntenzorg bij ziekenhuizen en huisartsen ... Acute zorg Fri, 05 Jun 2020, 14:16:38
Huisartsinformatie tijdelijk te raadplegen Ruim acht miljoen Nederlanders die geen voorkeur hebben aangegeven worden nu geregistreerd als ‘corona-opt in’ Om de toenemende druk tijdens de COVID... Acute zorg Wed, 08 Apr 2020, 17:23:46
Vaker naar huisarts en meer inzet ambulance Het aantal consulten bij de huisarts nam met 1,3% toe  Het aantal consulten bij de huisarts en het aantal spoedritten van ambulances neemt toe... Acute zorg Mon, 03 Feb 2020, 15:27:47
Ernst van vuurwerkletsel neemt toe Rond de jaarwisseling van 2019-2020 hebben plastisch chirurgen 50 patiënten met letsel door vuurwerk behandeld Plastisch chirurgen hebben tijdens de ... Acute zorg Fri, 03 Jan 2020, 13:34:41
Regionale pilots ter verbetering van acute zorg gestart De pilots zijn gericht op samenwerking van de betrokken partijen rondom spoedzorg Om de druk op de acute zorg te verminderen, ambulances efficiënter ... Acute zorg Tue, 19 Nov 2019, 14:16:32