In een position paper geven de Nederlandse ziekenhuizen aan wat nodig is om toekomst-bestendige acute zorg te realiseren

Elke burger moet kunnen rekenen op de juiste zorg, van de juiste zorgverlener, zo snel als mogelijk en op de juiste plek. Maar de spoedzorgketen staat onder druk vanwege de toenemende zorgvraag, de krapte op de arbeidsmarkt en het plafond aan financiële middelen. Om deze uitdagingen in de acute zorg aan te gaan publiceert de NVZ een position paper met 5 concrete punten waarmee we samen met andere partijen in het veld aan de slag gaan.

5 deelgebieden 
In de position paper geven de Nederlandse ziekenhuizen aan wat nodig is om toekomst-bestendige acute zorg te realiseren. Dit is uiteraard een gemeenschappelijk proces, waar alle ketenpartners in de acute zorgketen een rol en verantwoordelijkheid in hebben. 

1. Regionale oriëntatie en governance
Het zorglandschap kent duidelijke (sub)regionale verschillen. Elke regio heeft zijn eigen uitdagingen die vragen om maatwerk. De NVZ pleit ervoor te werken vanuit een lokaal gedragen regio-opgave in Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ)-verband, waarin de ontwikkeling van de zorgvraag in de betreffende regio is meegenomen. Laat de juridische verantwoordelijkheid voor de eigen organisatie bij bestuurders van individuele instellingen liggen, waarbij de regiopartners gezamenlijk de verantwoordelijkheid nemen voor de opgave voor de regio.

2. Verstevigen van de samenwerking in de acute keten
Patiënten moeten zo veel mogelijk thuis ondersteuning en zorg ontvangen of dichtbij huis een behandeling kunnen krijgen. Om dit verder aan te jagen wil de NVZ de integrale samenwerking tussen zorgaanbieders versterken. Ketenpartners maken duidelijke afspraken over onder andere ieders rol en de verantwoordelijkheid, leggen deze vast en houden elkaar hieraan.

3. Differentiatie in aanbod van spoedzorg
Doordat het tekort aan diverse zorgprofessionals groeit als gevolg van een stijgende en complexere zorgvraag is vernieuwing nodig in de manier waarop acute zorg wordt aangeboden. De NVZ wil samen met de partners in de regio werken aan een landelijk dekkend aanbod van spoedzorg door differentiatie op inhoud, spreiding en beschikbaarheid. 

4. Concentratie en spreiding
De NVZ wil het grootste deel van de spoedzorg dat vraagt om expertise en diagnostiek dicht bij huis borgen, onder andere door de banden met ketenpartners te versterken. Hiervoor is het van belang dat bestaande concentratie-afspraken worden gemonitord en geëffectueerd in combinatie met het maken van aanvullende afspraken over concentratie van hoog-complexe spoedzorg.

5. Beschikbaarheid bekostigen
De acute zorgketen leent zich niet voor marktwerking. In lijn met andere beschikbaarheids-diensten zoals de politie en de brandweer, is een bekostiging op basis van werkelijk gebruik niet passend. De NVZ roept het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) op de acute zorg te ondersteunen door een vorm van beschikbaarheidsbekostiging voor de acute zorg te realiseren. Idealiter in combinatie met monitoring op basis van de principes van waardegedreven zorg om de kwaliteit te borgen.

Implementatieagenda 
Om op deze 5 thema’s stappen te zetten, werkt de NVZ aan de hand van een implementatieagenda aan ondersteunend beleid. Hierbij gaat het onder meer om het opleiden van voldoende zorgprofessionals en het realiseren van een geautomatiseerde informatie uitwisseling. Ook het voorkomen van crowding op de spoedeisende eerste hulp is van belang, door goede capaciteitsmanagementafspraken te maken in de regio rondom de instroom, doorstroom en uitstroom van patiënten.


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Naam auteur en/of bewerkt door: NVZ
  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Bron bij dit artikel: : NVZ
  • Wat is de URL bij deze bron?: Visit Website
  • Originele titel: NVZ presenteert 5 puntenplan Acute Zorg
  • Doelgroep: Zorgprofessionals, Studenten
  • Datum: 09 aug 2021

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!