In een position paper geven de Nederlandse ziekenhuizen aan wat nodig is om toekomst-bestendige acute zorg te realiseren

Elke burger moet kunnen rekenen op de juiste zorg, van de juiste zorgverlener, zo snel als mogelijk en op de juiste plek. Maar de spoedzorgketen staat onder druk vanwege de toenemende zorgvraag, de krapte op de arbeidsmarkt en het plafond aan financiële middelen. Om deze uitdagingen in de acute zorg aan te gaan publiceert de NVZ een position paper met 5 concrete punten waarmee we samen met andere partijen in het veld aan de slag gaan.

5 deelgebieden 
In de position paper geven de Nederlandse ziekenhuizen aan wat nodig is om toekomst-bestendige acute zorg te realiseren. Dit is uiteraard een gemeenschappelijk proces, waar alle ketenpartners in de acute zorgketen een rol en verantwoordelijkheid in hebben. 

1. Regionale oriëntatie en governance
Het zorglandschap kent duidelijke (sub)regionale verschillen. Elke regio heeft zijn eigen uitdagingen die vragen om maatwerk. De NVZ pleit ervoor te werken vanuit een lokaal gedragen regio-opgave in Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ)-verband, waarin de ontwikkeling van de zorgvraag in de betreffende regio is meegenomen. Laat de juridische verantwoordelijkheid voor de eigen organisatie bij bestuurders van individuele instellingen liggen, waarbij de regiopartners gezamenlijk de verantwoordelijkheid nemen voor de opgave voor de regio.

2. Verstevigen van de samenwerking in de acute keten
Patiënten moeten zo veel mogelijk thuis ondersteuning en zorg ontvangen of dichtbij huis een behandeling kunnen krijgen. Om dit verder aan te jagen wil de NVZ de integrale samenwerking tussen zorgaanbieders versterken. Ketenpartners maken duidelijke afspraken over onder andere ieders rol en de verantwoordelijkheid, leggen deze vast en houden elkaar hieraan.

3. Differentiatie in aanbod van spoedzorg
Doordat het tekort aan diverse zorgprofessionals groeit als gevolg van een stijgende en complexere zorgvraag is vernieuwing nodig in de manier waarop acute zorg wordt aangeboden. De NVZ wil samen met de partners in de regio werken aan een landelijk dekkend aanbod van spoedzorg door differentiatie op inhoud, spreiding en beschikbaarheid. 

4. Concentratie en spreiding
De NVZ wil het grootste deel van de spoedzorg dat vraagt om expertise en diagnostiek dicht bij huis borgen, onder andere door de banden met ketenpartners te versterken. Hiervoor is het van belang dat bestaande concentratie-afspraken worden gemonitord en geëffectueerd in combinatie met het maken van aanvullende afspraken over concentratie van hoog-complexe spoedzorg.

5. Beschikbaarheid bekostigen
De acute zorgketen leent zich niet voor marktwerking. In lijn met andere beschikbaarheids-diensten zoals de politie en de brandweer, is een bekostiging op basis van werkelijk gebruik niet passend. De NVZ roept het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) op de acute zorg te ondersteunen door een vorm van beschikbaarheidsbekostiging voor de acute zorg te realiseren. Idealiter in combinatie met monitoring op basis van de principes van waardegedreven zorg om de kwaliteit te borgen.

Implementatieagenda 
Om op deze 5 thema’s stappen te zetten, werkt de NVZ aan de hand van een implementatieagenda aan ondersteunend beleid. Hierbij gaat het onder meer om het opleiden van voldoende zorgprofessionals en het realiseren van een geautomatiseerde informatie uitwisseling. Ook het voorkomen van crowding op de spoedeisende eerste hulp is van belang, door goede capaciteitsmanagementafspraken te maken in de regio rondom de instroom, doorstroom en uitstroom van patiënten.

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: NVZ
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : NVZ
Wat is de URL bij deze bron?: https://nvz-ziekenhuizen.nl/nieuws/nvz-presenteert-5-puntenplan-acute-zorg
Originele titel: NVZ presenteert 5 puntenplan Acute Zorg
Doelgroep: Zorgprofessionals, Studenten
Datum: 2021-08-09

Relevante artikelen ...

Tijdens jaarwisseling veel minder vuurwerkslachtoffers Toch nog zo'n 400 mensen behandeld op Spoedeisende Hulp en huisartsenposten Door het coronavirus was 2020 een ander jaar dan alle andere. Ook de jaar... Acute zorg Tue, 05 Jan 2021, 18:44:32
Niet overal in Nederland spoedeisende hulp goed bereikbaar De zorgwoestijnen ontstaan door het opheffen van SEH's en het concentreren van zorg in een aantal ziekenhuizen Ruim 16 duizend Nederlanders wonen op ... Acute zorg Mon, 28 Sep 2020, 15:19:24
Sneltest spoort griep in twintig minuten op Griep wordt veroorzaakt door het influenzavirus Het Maastricht UMC+ heeft op de Spoedeisende Hulp (SEH) sinds kort de beschikking over een sneltest v... Acute zorg Wed, 22 Jan 2020, 19:47:07
Ernst van vuurwerkletsel neemt toe Rond de jaarwisseling van 2019-2020 hebben plastisch chirurgen 50 patiënten met letsel door vuurwerk behandeld Plastisch chirurgen hebben tijdens de ... Acute zorg Fri, 03 Jan 2020, 13:34:41
Regionale verschillen afspraken huisartsen met zorgverzekeraars Vrijwel alle huisartsen in Nederland hebben een contract met een zorgverzekeraar voor de basis-huisartsenzorg De afspraken die huisartsen en zorgverz... Acute zorg Tue, 25 Jun 2019, 12:29:15
Controle en gips vaak onnodig bij nieuwe behandeling Patiënten worden nu nog standaard teruggezien op de polikliniek of gipskamer Goed nieuws voor mensen met bepaalde botbreuken: in het Amsterdamse zi... Acute zorg Sun, 16 Jun 2019, 09:42:56