Meeste meldingen onder kinderen

In de afgelopen week, van 16 tot en met 23 november 2021, zijn er 19% meer nieuwe COVID-19 patiënten in het ziekenhuis opgenomen dan in de week ervoor. Op de ICintensive care werden 26% meer nieuwe COVID-19 patiënten opgenomen.

Ruim 629.000 mensen (+13%) kwamen naar de testlocaties van de GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst om zich te laten testen op SARSsevere acute respiratory syndrome-CoVcoronavirus-2. Afgelopen week* werden 153.957 positieve testuitslagen gemeld (39% meer dan de week ervoor). De grootste toename is te zien in het aantal meldingen van kinderen tot en met 12 jaar. In alle regio’s steeg het aantal mensen met een positieve testuitslag. Wat het effect is van de extra maatregelen die op 13 november ingingen, wordt naar verwachting in de komende week zichtbaar.

Voorkom verspreiding door je aan de basismaatregelen te houden, ook als je gevaccineerd bent.

Alle wekelijkse COVID-19-cijfers staan in een tabel en in grafieken op de RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu-website.

Ziekenhuisopnames en ICintensive care-opnames
Stichting NICE (Nationale Intensive Care Evaluatie) registreerde in de afgelopen week 1.833 nieuwe ziekenhuisopnames van COVID-19 patiënten. Dat is 19% meer dan in de week ervoor. Bijna de helft van de COVID-19 patiënten die werden opgenomen is in de leeftijd 60-79 jaar (46% van alle opnames in die week).

Op de Intensive Care afdelingen werden 289 nieuwe COVID-19 patiënten opgenomen, een toename van 60 nieuwe patiënten (26%). Ruim de helft van de nieuwe IC-opnames zijn patiënten tussen de 60 en 79 jaar (58% van alle opnames in die week), gevolgd door patiënten van 40 en 59 jaar (33%).

Er zijn regionale verschillen in de ziekenhuisopnames. In de afgelopen kalenderweek werden, afgezet tegen het aantal inwoners in de regio, de meeste patiënten met COVID-19 opgenomen in ziekenhuizen in de regio’s Limburg-Zuid, Limburg-Noord, Brabant-Zuidoost, Gelderland-Zuid en Fryslân.

Vaccinatiestatus opgenomen patiënten met COVID-19
De kans om als volledig gevaccineerd persoon met COVID-19 in het ziekenhuis opgenomen te worden is veel kleiner dan voor een niet gevaccineerde. Op 18 november publiceerde het RIVM een update van de vaccinatiestatus van mensen die met COVID-19 in het ziekenhuis zijn opgenomen. Daar zijn ook de laatste resultaten van het onderzoek naar hoe goed de vaccins beschermen tegen ernstige ziekte te vinden.

Stijging positieve coronatesten zet door
Afgelopen week* werden 153.957 positieve testuitslagen gemeld, het hoogste aantal positieve SARSsevere acute respiratory syndrome-CoVcoronavirus-2 testen dat tot nu toe in een week werd geregistreerd (gerekend vanaf 1 juni 2020 toen iedereen in Nederland zich kon laten testen op SARS-CoV-2). Ten opzichte van een week eerder steeg het aantal meldingen met 39%. Per 100.000 inwoners kregen 862 personen een positieve testuitslag. Ruim een half miljoen mensen (629.349) lieten zich testen bij de GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst, dat is 13% meer dan de week ervoor. Het percentage mensen met een positieve testuitslag steeg in de voorbije week van 19,6% naar 22,2%, inclusief testen ter bevestiging van een positieve zelftest. In alle leeftijdsgroepen en veiligheidsregio’s is een toename in het aantal gemelde positieve testen zichtbaar. In de veiligheidsregio’s Limburg-Zuid (1.240), Zuid-Holland-Zuid (1.108), Zeeland (1.088), Limburg-Noord (1.030) en Gelderland-Midden (990) werden de meeste positieve testuitslagen gerapporteerd per 100.000 inwoners.

Meeste meldingen onder kinderen
In alle leeftijdsgroepen nam het aantal SARSsevere acute respiratory syndrome-CoVcoronavirus-2 meldingen toe, waarvan de meeste positieve testen per 100.000 inwoners onder kinderen tot en met 12 jaar (1.275 per 100.000 inwoners) werden geregistreerd. Bij de 7 tot en met 11 jarigen zijn de aantallen meldingen per 100.000 inwoners het hoogst. In vergelijking met de leeftijdsgroep 7 tot en met 11 jaar, is onder 12 tot en met 19 jarigen het aantal meldingen per 100.000 aanzienlijk lager. Dat verschil zal deels komen doordat kinderen onder de leeftijd van 12 niet gevaccineerd zijn en zonder beperkingen met elkaar contact hebben. Ruim 60% van kinderen van 12 tot en met 17 jaar is volledig gevaccineerd.

Kijk hier voor verdere informatie

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: RIVM
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : RIVM
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.rivm.nl/nieuws/stijging-houdt-aan-op-alle-fronten
Originele titel: Stijging houdt aan op alle fronten
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Mantelzorgers, Studenten
Datum: 2021-11-23


Volg het nieuws ook via...

 

facebook Facebook

twitter Twitter

rss RSS

mail E-mail nieuwsbrief

 ZorgKrant.nl binnen Twitter.com