(advertentie)

Iedereen die in Nederland woont en tussen de 18 tot 85 jaar oud is, kan aan het onderzoek deelnemen

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu is maandag 10 mei gestart met een omvangrijk onderzoek naar de effectiviteit op de lange termijn van de verschillende COVID-19-vaccins in Nederland. De Vaccinatiestudie Corona (VASCO) heeft tot doel om in alle leeftijdsgroepen inzicht te geven in de mate waarin de verschillende vaccins bescherming bieden en hoe lang deze bescherming standhoudt. Ook wordt gekeken of en in welke mate de vaccins bescherming bieden tegen nieuwe varianten van SARS severe acute respiratory syndrome -CoV coronavirus -2. Iedereen die in Nederland woont en tussen de 18 tot 85 jaar oud is, kan aan het onderzoek deelnemen. 

Nog niet eerder is voorgekomen dat de gehele bevolking (van 18 jaar en ouder) in korte tijd wordt uitgenodigd om nieuw ontwikkelde vaccins tegen een nieuw virus te ontvangen. Met VASCO zullen 50.000 Nederlanders gedurende 5 jaar gevolgd worden. Dit onderzoek zal de (lange-termijn-) effectiviteit van de vaccins in de praktijk monitoren en de verschillende vaccins kunnen vergelijken. Zowel in de algemene bevolking als in risicogroepen. VASCO wordt uitgevoerd door het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu , in samenwerking met Julius Clinical en het UMC Universitair Medisch Centrum  Utrecht.

Onderzoek naar effectiviteit in de praktijk
De COVID-19-vaccins zijn getest op effectiviteit en veiligheid voorafgaand aan registratie. Omdat zowel het virus als de vaccins nieuw zijn, is de duur van de bescherming nog onbekend. In pre-registratieonderzoeken wordt beperkt onderzocht wat de werking is van de vaccins in risicogroepen, zoals ouderen of mensen met onderliggende ziekten. Onderzoeken om de (langetermijn-) effectiviteit van de vaccins in de praktijk te monitoren en de verschillende vaccins te kunnen vergelijken zijn daarom noodzakelijk. Zowel bij gezonde personen als bij personen die tot risicogroepen behoren. 

Onderzoeksopzet 
Alle inwoners in Nederland van 18 tot 85 jaar kunnen meedoen aan het onderzoek. Zowel mensen die zich wel of niet laten vaccineren kunnen meedoen. Deelnemers zullen 5 jaar gevolgd worden. Op het moment van deelname wordt data verzameld door middel van een vragenlijst (via een app of website) en een bloedafname (zelf-afname door middel van een vingerprik). Dit is nodig om rekening te kunnen houden met verschillen tussen mensen die wel en (nog) niet gevaccineerd zijn en vast te kunnen stellen of een deelnemer eerder een corona-infectie heeft doorgemaakt. Dit onderzoek is onderdeel van de evaluatie van de landelijke vaccinatiecampagne en kan bijdragen aan de toekomstige bestrijding van het coronavirus. 

Deelname aan het onderzoek 
Mensen kunnen zich opgeven voor deelname via www.rivm.nl/vasco. Daarnaast versturen we de komende weken per brief een uitnodiging aan een groot aantal (willekeurig gekozen) mensen in Nederland om aan het onderzoek deel te nemen. 

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: RIVM
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : RIVM
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.rivm.nl/nieuws/rivm-start-onderzoek-naar-langetermijneffectiviteit-covid-19-vaccins
Originele titel: RIVM start onderzoek naar langetermijneffectiviteit COVID-19-vaccins
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Mantelzorgers, Studenten
Datum: 2021-05-10

Relevante artikelen ...

In Nederland is het gebruik van antibiotica en antibioticaresistentie stabiel Wereldwijd komt het steeds vaker voor dat mensen ziek worden door bacteriën die resistent zijn tegen antibiotica De antibioticaresistentie in Nederla... Anders Thu, 30 Jun 2022, 10:29:42
Voorlichting preventie huidkanker effectiever Bijna alle huidkanker komt doordat mensen tijdens hun leven blootstaan aan UVultraviolet-straling van de zon Voorkom dat de huid verbrandt. Dat is he... Anders Wed, 29 Jun 2022, 20:12:53
Ook griepprik voor zwangere vrouwen vanaf dit najaar Op advies van de Gezondheidsraad kunnen ook alle zwangere vrouwen gratis de griepprik krijgen Mensen van 60 jaar en ouder en mensen met bepaalde medi... Anders Thu, 02 Jun 2022, 15:14:38
Vaccinatie tegen meningokokken werkt goed Meningokokkenziekte wordt veroorzaakt door een bacterie De vaccinatie tegen meningokokken beschermt tegen alle ziekmakende vormen van de meningokokke... Anders Tue, 31 May 2022, 07:30:23
App Patiëntoverleg nog weinig gebruikt Doel van deze app Patiëntoverleg is om het contact tussen huisartsen en bedrijfsartsen via een simpele chatfunctie makkelijker te maken Huisartsen en... Anders Mon, 21 Feb 2022, 10:48:34
Uitnodiging voor boostervaccinatie mensen uit 1962 De boosterprik kan gehaald worden vanaf 3 maanden na de laatste vaccinatie of vanaf 3 maanden na herstel van corona Mensen geboren in 1962 kunnen nu ... Anders Mon, 20 Dec 2021, 10:26:17

Volg het nieuws ook via...

 

facebook Facebook

twitter Twitter

rss RSS

mail E-mail nieuwsbrief

 ZorgKrant.nl binnen Twitter.com