De sterfte was vooral hoger onder Wlz-zorggebruikers en 65-plussers

In de laatste week van oktober (week 43, 24 tot en met 30 oktober 2022) overleden naar schatting 3 350 mensen. Dat zijn er ongeveer net zo veel als in de week ervoor (3 327) maar meer dan verwacht voor deze periode. In heel oktober overleden bijna 1 800 mensen (16 procent) meer dan verwacht, er was oversterfte in alle vier de weken. De sterfte was vooral hoger onder Wlz-zorggebruikers en 65-plussers. Dat meldt het CBS op basis van de voorlopige sterftecijfers per week.

De sterftecijfers van oktober gaan over vier weken, week 40 tot en met week 43 (3 oktober tot en met 30 oktober 2022). In elk van deze weken lag het aantal overledenen boven de verwachte sterfte, en ook buiten het interval van gewoonlijke fluctuaties, zodat er sprake was van oversterfte. In september was er nog in drie van de vier weken sprake van oversterfte. Die maand overleden wekelijks gemiddeld bijna 200 mensen meer dan verwacht, in oktober is dat meer dan verdubbeld tot bijna 450 per week.

Sterfte in oktober vooral bij Wlz-zorggebruikers hoger dan verwacht
De sterfte bij mensen die zorg ontvingen in het kader van de Wet langdurige zorg (Wlz), zoals bewoners van verpleeghuizen en gehandicaptenzorginstellingen, was in week 43 iets afgenomen ten opzichte van de week ervoor. De sterfte onder de overige bevolking was op basis van de schatting juist iets toegenomen. Er overleden bijna 1 300 Wlz-zorggebruikers en ongeveer 2 050 mensen van de overige bevolking. Bij beide groepen was dit meer dan verwacht, en was er sprake van oversterfte.

In heel oktober overleden 1 000 meer Wlz-zorggebruikers dan verwacht. In alle vier de weken van oktober was er oversterfte en ongeveer 24 procent hoger dan verwacht. De sterfte onder de overige bevolking was in oktober ongeveer 750 hoger dan de verwachte sterfte. De sterfte lag eveneens in alle vier de weken buiten het interval van gewoonlijke fluctuaties en was bijna 10 procent hoger dan verwacht.

Hogere sterfte in oktober bij 65-plussers
De sterfte onder 80-plussers was in week 43 net iets hoger dan in de voorgaande drie weken: er overleden naar schatting bijna 1 900 mensen van 80 jaar of ouder. Dat zijn er bijna 300 meer dan verwacht voor deze periode, er is oversterfte. In heel oktober overleden ongeveer 1 150 meer 80-plussers dan verwacht voor die maand. In alle vier de weken van oktober was er oversterfte in deze leeftijdsgroep en was de sterfte 18 procent hoger dan verwacht.

Onder mensen van 65 tot 80 jaar overleden in week 43 naar schatting 1 080 mensen, ongeveer 175 meer dan verwacht. In heel oktober overleden naar schatting bijna 600 meer mensen van 65 tot 80 jaar dan verwacht, in alle vier weken was er oversterfte. De sterfte was 16 procent hoger dan verwacht.

De sterfte was onder mensen jonger dan 65 jaar in week 43 naar schatting 385, iets minder dan verwacht. Voor deze leeftijdsgroep was de sterfte in oktober iets meer dan de verwachte sterfte voor die maand. Er was in geen enkele week sprake van oversterfte.

Vooral oversterfte onder vrouwen in oktober
In week 43 overleden naar schatting 1 600 mannen en bijna 1 750 vrouwen. Voor beide groepen is dit meer dan verwacht en is er sprake van oversterfte. In heel oktober overleden ongeveer 750 meer mannen dan verwacht voor die maand. De sterfte onder vrouwen was in oktober bijna 1 050 hoger dan de verwachte sterfte. In alle vier de weken was er oversterfte, maar onder vrouwen was de oversterfte relatief hoger.

Kijk hier voor meer informatie


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Naam auteur en/of bewerkt door: CBS
  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Bron bij dit artikel: : CBS
  • Wat is de URL bij deze bron?: Visit Website
  • Originele titel: Oversterfte in oktober
  • Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Mantelzorgers, Studenten
  • Datum: 04 nov 2022

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!