De afgelopen 6 jaar werd er vanuit de regering geen besluit genomen over wel of niet ratificeren van de protocollen

De Raad van State (RvS) heeft op verzoek van de Rijksoverheid een advies uitgebracht over de ratificatie van het facultatief protocol bij het VN-verdrag Handicap. Het advies is ook opgesteld voor de facultatieve protocollen bij het Kinderrechtenverdrag en het verdrag voor de Economische en Sociaal-Culturele rechten (IVESCR). De RvS zegt nu dat het mogelijk is om voor alle protocollen een aparte afweging te maken voor ratificatie. Een grote stap voorwaarts.

Definitief besluit nu mogelijk
De afgelopen 6 jaar werd er vanuit de regering geen besluit genomen over wel of niet ratificeren van de protocollen. De reden die de regering gaf was dat eerst een standpunt moest worden bepaald over het facultatief protocol bij het IVESCR. Ook het facultatief ratificatie bij het Kinderrechtenverdrag staat al jaren in de wachtkamer met datzelfde argument. Met het nieuwe advies geeft de RvS geen positief of negatief advies voor ratificatie, maar geeft punten van overweging mee voor het bepalen van het overheidsstandpunt over ratificatie. Hiermee wordt het voor de regering mogelijk om over het VN-verdrag Handicap en het Kinderrechtenverdrag aparte besluiten te nemen. Volgens Ieder(in) staat nu niets meer in de weg om een definitief besluit te nemen over wel of niet ratificeren.

VN-comité in Geneve vraagt ook duidelijkheid van de regering
Het VN-comité vraagt in haar List of Issues (zie eerder bericht:  VN toetst Nederland op uitvoering VN-verdrag Handicap – Iederin) ook nadrukkelijk om tot ratificatie van het protocol bij het VN-verdrag over te gaan. De Tweede Kamer wordt binnenkort door de regering geïnformeerd over de vervolgstappen. Ieder(in) volgt dit uiteraard op de voet!

Lees hieronder het advies van de Raad van State

Samenvatting van het advies: Voorlichting over de facultatieve protocollen bij het VN-verdrag handicap en IVESCR en het 3e protocol bij het IVRK. – Raad van State.

Uitgebreide advies: Voorlichting over de facultatieve protocollen bij het VN-verdrag handicap en IVESCR en het 3e protocol bij het IVRK. – Raad van State

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: Ieder(in)
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : Ieder(in)
Wat is de URL bij deze bron?: https://iederin.nl/facultatief-protocol-bij-vn-verdrag-handicap-na-6-jaar-op-weg-naar-ratificatie/
Originele titel: Facultatief protocol bij VN-verdrag Handicap: na 6 jaar op weg naar ratificatie?
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Mantelzorgers, Studenten
Datum: 2022-07-19

Relevante artikelen ...

Jongeren met beperking moeten meer financiële zekerheid hebben Ieder(in) vraagt al langer aandacht voor de uitzichtloosheid van het bestaan van jongeren met een beperking De Nationale ombudsman Reinier van Zutphe... Chronisch zieken Wed, 14 Sep 2022, 12:27:41
Motie over behoud vitamine D in pakket door Tweede Kamer verworpen De uitstroom van vitamine D uit het basispakket raakt kwetsbaren onevenredig hard Een kleine meerderheid van de Tweede Kamer verwerpt een motie om vi... Chronisch zieken Thu, 07 Jul 2022, 07:16:13
Mensen met een beperking hebben herstel bestaanszekerheid nodig Geldzorgen leiden bij velen tot stress, eenzaamheid en isolement. De bestaanszekerheid van veel mensen met een beperking of chronisch ziekte wordt be... Chronisch zieken Wed, 22 Sep 2021, 10:18:08
Woningzoekende met een beperking de dupe door tekorten op de arbeidsmarkt Gemeenten die met voorrang woningen toewijzen aan woningzoekenden uit beroepsgroepen waaraan een tekort is lijkt trend te worden Het lijkt een nieuwe... Chronisch zieken Mon, 30 Aug 2021, 11:01:19
Er moet nog veel verbeteren bij stages voor mensen met een beperking Men voelt zich in sommige gevallen niet verantwoordelijk voor de professionele ontwikkeling van de student Praktijkopleiders van leerbedrijven doen d... Chronisch zieken Mon, 26 Jul 2021, 12:56:38
Zorgen over de toegankelijkheid van overheidsapps Dit blijkt uit onderzoek door Stichting Appt Belangenorganisaties voor mensen met een beperking, ouderen en mensen met een psychische kwetsbaarheid m... Chronisch zieken Wed, 23 Jun 2021, 18:30:56