Met deze wetswijziging krijgt discriminatie op grond van een beperking extra aandacht

Goed nieuws uit Den Haag: De Tweede Kamer heeft vandaag ingestemd met het wetsvoorstel voor uitbreiding van artikel 1 van de Grondwet met de grondslag handicap. Dit betekent dat bij het verbod op discriminatie, waarover artikel 1 gaat, discriminatie op grond van handicap nu expliciet benoemd wordt. Ook seksuele gerichtheid wordt met dit wetsvoorstel toegevoegd aan artikel 1. 

Niet alleen symbolisch 
Met deze wetswijziging krijgt discriminatie op grond van een beperking extra aandacht, net als discriminatie op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras en geslacht. Het wetsvoorstel van Alexander Hammelburg (D66), Habtamu de Hoop (PvdA) en Laura Bromet (GroenLinks) kreeg brede steun in de Tweede Kamer. Bij de bespreking benadrukten de Tweede Kamerleden dat ze het aannemen van dit wetsvoorstel beschouwen als een opdracht om het VN-verdrag Handicap verder in de praktijk te brengen. Minister Hanke Bruins Slot van Binnenlandse Zaken gaf aan dat er nog veel moet gebeuren in de Caribische rijksdelen en dat ze vaart gaat maken met onderzoeken of Nederland het facultatief protocol kan ratificeren.  

Stevige verankering in de wet is kroon op onze lobby 
Ieder(in) lobbyt al 10 jaar om meer werk te maken van de strijd tegen discriminatie op grond van een handicap. Discriminatie op grond van handicap is al verboden, o.a. door de Wet Gelijke Behandeling op basis van handicap of chronische ziekte. Internationaal geldt het VN-verdrag Handicap waarin de rechten van mensen met een handicap zijn vastgelegd. Maar nog steeds worden mensen met een beperking vaak belemmerd in het volwaardig deelnemen aan het maatschappelijke leven. Door de grondslag handicap in Artikel 1 van de Grondwet toe te voegen krijgt de wetgever een belangrijke aanmoediging om de positie van mensen met een beperking blijvend te verbeteren en te versterken. 

Volgende stap: wetsvoorstel naar de Eerste Kamer 
Ieder(in) hoopt dat ook de Eerste Kamer zich snel over het wetsvoorstel voor uitbreiding van Artikel 1 gaat buigen. Hierdoor kan het proces doorgaan zonder extra vertraging. Zodra de behandeling in de Eerste Kamer staat ingepland, maken we dat bekend. De stemming over het wetsvoorstel in de Eerste Kamer is de allerlaatste stap in een jarenlang traject. Het zou mooi zijn als we daar met velen in Den Haag of via de livestream getuige van kunnen zijn. 


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Naam auteur en/of bewerkt door: Ieder(in)
  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Bron bij dit artikel: : Ieder(in)
  • Wat is de URL bij deze bron?: Website bezoeken
  • Originele titel: Tweede Kamer stemt met grote meerderheid vóór uitbreiding Artikel 1 van de Grondwet met grondslag handicap
  • Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Mantelzorgers, Studenten
  • Datum: 16 mrt 2022

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!