(advertentie)

Mensen met een beperking worden onevenredig hard getroffen worden door het huidige woonbeleid

Zondag 17 oktober vindt in Rotterdam de Woonopstand plaats. Hier vragen tientallen partijen aandacht voor de wooncrisis. De politiek moet onmiddellijk werk maken van oplossingen hiervoor. Steeds meer mensen, jong en oud, huurders en kopers, worden geraakt door de wooncrisis. Het is de hoogste tijd voor een radicaal ander woonbeleid. Woonzekerheid voor iedereen moet de norm worden. Ieder(in) ondersteunt deze Woonopstand omdat ook mensen met een beperking onevenredig hard getroffen worden door het huidige woonbeleid.

Geen geschikte woningen beschikbaar en discriminatie
De beschikbaarheid en betaalbaarheid van huisvesting staan zwaar onder druk en de woningnood is geëxplodeerd. Er is een groot tekort aan toegankelijke, betaalbare woningen voor mensen met een beperking. Jongeren met een beperking zijn bijna kansloos omdat zij naast het tekort aan geschikte woningen ook te maken hebben met gemeentelijke toewijzingsregels, die in hun nadeel werken.

Huisvesting is een Grondrecht
Huisvesting is een eerste levensbehoefte en een grondrecht. Het recht op huisvesting is vastgelegd in de Grondwet en de overheid heeft zich gecommitteerd aan dit mensenrecht via diverse internationale verdragen, waaronder het VN-verdrag Handicap. Het woonbeleid moet gericht zijn op het realiseren en garanderen van voldoende, betaalbare en toegankelijke woningen. Er moet gelijke toegang tot huisvesting zijn en er moet meer geschikte huisvesting voor mensen met een beperking en ouderen komen.

Het Woonmanifest
Door een brede coalitie van actiegroepen en maatschappelijke organisaties en partijen is het Woonmanifest opgesteld. Dit manifest is een oproep vanuit de woonbeweging aan de Tweede Kamer en de formerende partijen. In het manifest worden 10 maatregelen genoemd die noodzakelijk zijn om het grondrecht op huisvesting te verwezenlijken. Ook Ieder(in) staat achter dit manifest.

Link naar Woonopstand
Link naar het Woonmanifest

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: Ieder(in)
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : Ieder(in)
Wat is de URL bij deze bron?: https://iederin.nl/woonopstand-in-rotterdam-voor-radicaal-ander-woonbeleid/
Originele titel: Woonopstand in Rotterdam voor radicaal ander woonbeleid
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Mantelzorgers, Studenten
Datum: 2021-10-10

Relevante artikelen ...

Toegankelijkheid producten en diensten door toegankelijkheidsacte in wet opgenomen De Europese Toegankelijkheidsakte bevordert toegankelijkheid van voornamelijk elektronische producten en diensten in Europa In 2025 gaat in alle land... Chronisch zieken Sun, 21 Nov 2021, 06:44:12
Steun voor patiënten- en gehandicaptenbewegingen Het ministerie van VWS verstrekt jaarlijks subsidie aan ongeveer 200 patiënten- en gehandicaptenorganisaties Een sterke patiënten- en gehandicaptenbe... Chronisch zieken Mon, 13 Sep 2021, 18:11:13
Patiënten moeten kunnen meedenken over gebruik van zorg Behandelingen mogen niet te snel afgeschreven worden, terwijl er veel patiënten baat bij kunnen hebben Patiënten, cliënten, naasten, familie, en oude... Chronisch zieken Mon, 28 Jun 2021, 19:58:11
Zorgen over de toegankelijkheid van overheidsapps Dit blijkt uit onderzoek door Stichting Appt Belangenorganisaties voor mensen met een beperking, ouderen en mensen met een psychische kwetsbaarheid m... Chronisch zieken Wed, 23 Jun 2021, 18:30:56
Verandering vergoeding geneesmiddelen mag niet ten koste gaan van patiënt Dat schrijft Patiëntenfederatie Nederland aan de Tweede Kamer Patiënten moeten niet de rekening krijgen van een kostenbesparing op het geneesmiddelen... Chronisch zieken Mon, 14 Jun 2021, 11:50:54
Patiëntenbeweging wil betere financiering Ook willen ze meer mogelijkheden om lokaal en in de regio de stem van de patiënt/cliënt te laten horen Het ministerie van VWS komt eind van dit jaar ... Chronisch zieken Sun, 06 Jun 2021, 10:49:11