(advertentie)

Dat is een van de centrale doelstellingen van de brede aanpak van dak- en thuisloosheid van staatssecretaris Blokhuis

Het kabinet streeft ernaar samen met gemeenten, corporaties en andere betrokken partijen voor uiterlijk 1 januari 2022 10.000 extra woonplekken mét de benodigde begeleiding te realiseren voor dak- en thuisloze mensen. Dat is een van de centrale doelstellingen van de brede aanpak van dak- en thuisloosheid van staatssecretaris Blokhuis (VWS), minister Ollongren (BZK) en staatssecretaris Van Ark (SZW). De aanpak richt zich op het voorkomen van dak- en thuisloosheid, het vernieuwen van de maatschappelijke opvang en het organiseren van een zo snel mogelijke doorstroom naar een zelfstandig woonplek met begeleiding. Eerder werd al bekend dat er €200 miljoen beschikbaar is voor de begeleiding van dak- en thuisloze mensen.  

Doorbraak
Staatssecretaris Blokhuis: "Het aantal dak- en thuisloze mensen in Nederland is onacceptabel groot. We komen woonplekken en begeleiding voor deze groep tekort, de coronacrisis heeft dat nog maar eens pijnlijk duidelijk gemaakt. Met deze 10.000 extra woonplekken en €200 miljoen voor begeleiding maken we een goede start met een echte oplossing voor deze kwetsbare groep mensen. Deze aanpak moet een doorbraak vormen in een systeem dat vast zit. Ook voor de langere termijn moet er een omslag plaatsvinden, waarbij niet opvang maar wonen, mét de benodigde begeleiding, het uitgangspunt is. Alleen als er echt geen andere mogelijkheid is verblijven mensen in de opvang, maar nooit langer dan drie maanden. Ik ben heel blij met de zeer brede steun voor deze nieuwe en ambitieuze aanpak. Samen met gemeenten, woningbouwcorporaties, aanbieders, cliëntenorganisaties en andere betrokken partijen moeten we dit waarmaken."   

Omslag in opvang
Gelijktijdig aan het organiseren van meer woonplekken met begeleiding voor dak- en thuisloze mensen wil het kabinet inzetten op het vernieuwen van de maatschappelijke opvang. Concreet betekent dit bijvoorbeeld het ombouwen van grote slaapzalen naar één en tweepersoonskamers en op termijn het afbouwen van het aantal opvangplekken. Dat laatste kan pas als de doorstroom vanuit de opvang naar voldoende woonplekken met begeleiding goed op gang is gekomen.  Daarnaast moet in de opvang ook aandacht zijn voor begeleiding op maat, dagbesteding en de inzet van ervaringsdeskundigheid. 

Preventie
Ook het voorkomen van dak- en thuisloosheid heeft een nadrukkelijke plek in dit plan. Zo wil het kabinet het aantal huisuitzettingen ten gevolge van schulden verder terugdringen. Ook wordt gestimuleerd dat gemeenten afspraken maken met woningcorporaties, zodat er voldoende woonplekken beschikbaar zijn voor mensen die uitstromen uit bijvoorbeeld detentie, een GGZ-instelling of de jeugdzorg. 

Documenten
Kamerbrief over Een (t)huis, een toekomst, De aanpak van dak- en thuisloosheid

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: Rijksoverheid
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : Rijksoverheid
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/06/03/10.000-woonplekken-extra-voor-dak--en-thuisloze-mensen
Originele titel: 10.000 woonplekken extra voor dak- en thuisloze mensen
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
Datum: 2020-06-03

Relevante artikelen ...

Campagne om praten over psychische aandoeningen te stimuleren gestart Het doel van de campagne is mensen in de omgeving van iemand met een psychische aandoening te helpen het gesprek hierover aan te gaan Bijna één op de... GGZ Wed, 03 Mar 2021, 06:31:42
Jeugdzorg en geestelijke gezondheidszorg krijgt extra geld Gemeenten krijgen hiermee extra middelen om hulp en ondersteuning te bieden aan kwetsbare jongeren en aan mensen met psychische problematiek Het kabi... GGZ Mon, 27 May 2019, 20:20:44
Een verstandelijke beperking dan geen hulp met stemmen? Buiten het stemhokje is hulp en uitleg voor mensen met een (licht-)verstandelijke beperking wél mogelijk Op 20 maart zijn de verkiezingen voor de pro... GGZ Mon, 18 Feb 2019, 10:45:36
Mensen met een psychische stoornis krijgen toegang tot Wet langdurige zorg Voor de mensen waarom het gaat, betekent toegang tot de Wlz dat ze dan voor lange termijn duidelijkheid hebben over waar ze aan toe zijn Mensen die h... GGZ Sat, 16 Feb 2019, 19:32:46
Psychisch kwetsbare mensen sneller naar werk te helpen Meer samenwerking en extra geld om mensen met psychische kwetsbaarheid naar werk te helpen Er komt meer aandacht, samenwerking en geld om mensen met ... GGZ Thu, 24 May 2018, 12:26:08
Heb compassie met verwarde mensen Er komen steeds meer incidenten met verwarde mensen voor.  Incidenten met verwarde mensen vormen een steeds groter probleem. Onlangs sloeg een... GGZ Mon, 05 Feb 2018, 10:33:09