Uit onderzoek van TNO blijkt dat Nederland over twintig jaar 240.000 verpleeghuisplaatsen voor ouderen nodig heeft

Nieuwe woonzorgvormen zijn hard nodig om ouderen in de toekomst goede zorg te blijven bieden. De groei van het aantal ouderen, de stijging van de vraag naar zorg en het tekort aan zorgmedewerkers vraagt om ingrijpende veranderingen in wonen en zorg voor ouderen. Uit onderzoek van TNO blijkt dat Nederland over twintig jaar 240.000 verpleeghuisplaatsen voor ouderen nodig heeft. Dat is een verdubbeling van het huidige aantal plaatsen. Het bouwen van extra verpleeghuizen is slechts een beperkt deel van de oplossing. We moeten vooral investeren in nieuwe woonvormen waar ouderen zo zelfstandig mogelijk kunnen wonen. Dit gebeurd op dit moment nog veel te weinig. Toch zijn er ook goede initiatieven die inspireren! Het ActiZ magazine Bezichtiging van nieuwe woonzorgvormen laat zien dat zorgorganisaties hier volop op inzetten.

Groot gat tussen zelfstandig wonen en het verpleeghuis
De beoogde uitbreidingsplannen van zorgorganisaties zijn lang niet voldoende om aan de extra behoefte naar verpleeghuiszorg te voldoen, zo blijkt uit onderzoek van ActiZ naar geplande capaciteitsontwikkeling. Voorzitter van de ActiZ kerngroep Wonen en Zorg, Mireille de Wee:

‘Het is nodig de zorg voor ouderen anders te organiseren, anders zullen de wachtlijsten blijven groeien.’

Er is momenteel een groot gat tussen zelfstandig wonen voor ouderen en het verpleeghuis. Ouderen die weinig professionele zorg nodig hebben, vallen tussen de wal en het schip sinds de afbouw van de traditionele verzorgingshuizen. Op dit moment woont 71% van de 90-plussers zelfstandig. ‘Veel ouderen wonen in huizen die niet geschikt zijn om oud in te worden of zorg te ontvangen. Denk aan steile trap­pen, kleine badkamers of weinig voorzieningen in de buurt. Steeds vaker belanden ouderen op de spoedeisende hulp van het ziekenhuis door een valpartij thuis.’, aldus Mireille de Wee. Eerder onderzoek in opdracht van ActiZ toonde aan dat de meerwaarde van woonvoorzieningen voor ouderen met zorg groot is. Voor de ouderen zelf, voor de zorgorganisatie en voor de maatschappij.

Samen in actie
De huidige situatie en de toekomstige ontwikkelingen vragen actie van de landelijke politiek, gemeenten, woningcorporaties, zorgorganisaties en publieke en private partijen op lokaal en regionaal niveau. Het komt regelmatig in het magazine terug: ‘De belangrijkste succesfactor: we doen het samen!’ Samenwerking is dus essentieel in het realiseren van passende woonvormen voor ouderen. In het magazine beschrijft onder andere Gertjan Veening, bestuursvoorzitter bij Zorggroep Noordwest-Veluwe: ‘Ga vooral niet alleen iets zitten ontwikkelen op je eigen eiland maar zoek vanaf de start de samenwerking op met betrokken partijen.’

Mireille de Wee:
‘Maar het is ook nodig maatschappelijke verwachtingen over de oude dag bij te stellen. Ouderen moeten tijdig nadenken over hoe ze later willen wonen, hoe ze oud willen worden, welke rol ze voor zichzelf zien in de samenleving en hoe ze hun eigen netwerk hierbij betrekken.’

Openhuizenroute
Zorgorganisaties zijn al op allerlei manieren bezig met het realiseren van nieuwe woonzorgvormen voor ouderen. De doelgroep en opgave verschilt per regio. Dit magazine van ActiZ neemt u mee bij een bezichtiging van 30 verschillende initiatieven. De initiatieven zijn opgedeeld in zes categorieën: inclusieve wijk, diversiteit, tussen thuis en verpleeghuis, intensieve zorg, duurzaamheid en technologie & vernieuwing. Mireille de Wee: ‘Deze uitgave laat zien dat er al veel gebeurt, maar kijkend naar de vergrijzing hoop ik dat het op veel meer plekken navolging krijgt.’

Klik hier voor het magazine Bezichtiging nieuwe woonvormen voor ouderen


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Naam auteur en/of bewerkt door: ActiZ
  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Bron bij dit artikel: : ActiZ
  • Wat is de URL bij deze bron?: Visit Website
  • Originele titel: ActiZ bundelt voorbeelden van nieuwe woonvormen
  • Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
  • Datum: 23 sept 2020

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!