Zypadhera wordt gebruikt voor de behandeling van schizofrenie

Het medicijn Zypadhera (olanzapine) is tijdelijk beperkt beschikbaar. De oorzaak hiervan is problemen met de productie en distributie bij de fabrikant. Zypadhera wordt gebruikt voor de behandeling van schizofrenie. Naar verwachting is het medicijn in ieder geval tot februari 2024 beperkt beschikbaar. Omdat het medicijn ook in het buitenland beperkt beschikbaar is, geeft het Landelijk Coördinatiecentrum Geneesmiddelen (LCG) het advies om de behandeling aan te passen.

Zypadhera is een antipsychoticum. Het is een depotpreparaat dat via een injectie in de spieren wordt gespoten. Zypadhera wordt gebruikt voor de behandeling van schizofrenie. Het is het enige medicijn met olanzapine dat langdurig werkt.   

Advies aan zorgverleners 
Via een tekortenbesluit van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) mag het medicijn Zypadhera tot en met 15 maart uit het buitenland gehaald worden. Het medicijn is echter ook in het buitenland beperkt beschikbaar.  

Om de nog beschikbare voorraad Zypadhera zo goed mogelijk in te zetten, adviseert het LCG, in overleg met de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie en het expertisecentrum psychofarmacologie daarom aanvullend tijdelijk: 

  • Start geen nieuwe behandelingen met Zypadhera  
  • Zet patiënten indien mogelijk om naar een andere toedieningsvorm van olanzapine of naar een ander antipsychoticum 
  • Gebruik bij bestaande patiënten eenmalig de 300 mg dosering, en kies voor een korter behandelinterval. 

Lees hier het volledige LCG-advies. Dit advies geldt tot en met 2 februari. 

Bron: CBG