Het Erasmus MC heeft een polikliniek Farmacogenetica in het leven geroepen. Hier kunnen patiënten terecht die beginnen met psychiatrische medicatie.

 

DNA-profiel

De dosering van de medicijnen wordt in deze polikliniek vastgesteld op basis van hun DNA-profiel, waardoor medicatie op maat mogelijk is. Vooralsnog betreft het een proef tot eind 2017.

Bijwerkingen

Medicatie voor psychiatrische patiënten heeft vaak bijwerkingen of blijkt niet effectief. Het is vaak zoeken naar het juiste medicijn en de juiste dosering per individu. De genetische aanleg van patiënten kan een rol spelen in het omzetten en afbreken van medicatie.

Werkzaamheid

Vijf tot tien procent van de mensen heeft bijvoorbeeld een probleem met een enzym in de lever, waardoor ze meer bijwerkingen of minder werkzaamheid van medicatie kunnen hebben dan andere mensen. Met DNA-profilering heeft men bij voorbaat meer zekerheid over de werking van de medicatie. Tot medio december 2017 kunnen patiënten verwezen worden via het verwijsformulier op de website van de afdeling Psychiatrie.

Specialistisch

De poli past in het streven van het Erasmus MC om te komen tot 'personalized medicine': effectievere zorg met minder bijwerkingen, dus een veiligere behandeling.

Initiatief

De polikliniek Farmacogenetica is een initiatief van de afdelingen Klinische Chemie (prof. Yolanda de Rijke en prof.dr. Ron van Schaik) en Psychiatrie (prof. Witte Hoogendijk). De poli wordt gehouden door dr. Roos van Westrhenen, psychiater en klinisch farmacoloog.

Bron: Erasmus MC