Met behulp van RSS is het mogelijk om titels en inleidingen van nieuwsberichten te plaatsen binnen uw eigen website en/of deze te lezen via een RSS reader. Een link verwijst naar het volledige artikel binnen onze website.

RSS feeds zijn beschikbaar per groep. Binnnen iedere groep treft u een link naar de RSS code van deze groep (zichtbaar aan zijkant van iedere groep).

Wilt u alle nieuwsberichten in 1 feed?, kijk dan op deze pagina.

Veel CMS systemen hebben een module voor het afbeelden van RSS feeds. Voor het implementeren van onze RSS feeds binnen uw website verwijs ik graag naar relevante informatie binnen het Internet en/of uw webbouwer.

 

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Datum: 2023-04-02