(advertentie)

Stichting Altijd Zorg voldoet niet aan de normen voor goede zorg en verantwoorde jeugdhulp

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd geeft Stichting Altijd Zorg een aanwijzing. De zorgaanbieder biedt zorg en verblijf aan 16 cliënten. De inspectie ziet dat Stichting Altijd Zorg niet voldoet aan de normen voor goede zorg en verantwoorde jeugdhulp. Op bestuurlijk niveau is onvoldoende sprake van sturing op kwaliteit en veiligheid van de zorgverlening. Omdat de inspectie zich zorgen maakt over de veiligheid van de aanwezige cliënten op het terrein van Stichting Altijd Zorg, vindt zij dat het niet verantwoord is om de zorgverlening aan cliënten voort te zetten totdat de geconstateerde tekortkomingen zijn weggenomen. In de aanwijzing staat daarom dat de zorgverlening aan de cliënten van Stichting Altijd Zorg binnen twee weken moet worden overgedragen naar een andere zorgaanbieder.

Wat is er aan de hand?
De inspectie is twee keer op toezichtbezoek geweest bij Stichting Altijd Zorg in Rolde. Er zijn tekortkomingen op het gebied van het sturen op kwaliteit en veiligheid in algemene zin, personeelsbeleid, cliëntendossiers en medicatieveiligheid. Stichting Altijd Zorg kan niet aantonen dat het aanwezige personeel beschikt over de juiste kwalificaties, passend bij de cliëntengroep. Daarbij komt dat er veel onduidelijk blijft, omdat Stichting Altijd Zorg niet de gevraagde informatie kan geven, bijvoorbeeld welke cliënten er op de locatie verblijven, op grond van welke financieringsgrond zij een indicatie hebben en welke zorg zij nodig hebben.

Rol inspectie
De kwaliteit en veiligheid binnen de zorg wordt wettelijk gezien geregeld in de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Voor jeugdhulp wordt dit geregeld in de Jeugdwet. Deze twee wetten zijn de basis voor de IGJ om toezicht te houden.

Hoe nu verder?
De inspectie vindt het noodzakelijk dat de zorgaanbieder binnen twee weken de zorgverlening van alle cliënten zorgvuldig overdraagt aan een andere zorg-/jeugdhulpaanbieder. Dit betreft de cliënten waarbij sprake is van zorg of jeugdhulp waarop de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz) of Jeugdwet van toepassing is.

Gedurende die periode mag Stichting Altijd Zorg geen nieuwe cliënten opnemen, voor zover het gaat om cliënten waarbij de zorg of jeugdhulp die wordt geboden zou vallen onder de Wkkgz en / of de Jeugdwet.

Stichting Altijd Zorg mag pas weer zorg gaan leveren wanneer zij voldoen aan de randvoorwaarden die nodig zijn om goede en verantwoorde zorg te verlenen.

Als Stichting Altijd Zorg niet binnen de twee weken aan de aanwijzing voldoet, dan kan de inspectie een last onder bestuursdwang dan wel een last onder dwangsom opleggen om de naleving van de aanwijzing af te dwingen.

Documenten
Aanwijzing Stichting Altijd Zorg Rolde december 2019
Stichting Altijd Zorg Rolde 7 november 2019 (rapport toezichtbezoek)

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : IGJ
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2019/12/31/aanwijzing-voor-stichting-altijd-zorg
Originele titel: Aanwijzing voor Stichting Altijd Zorg
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
Datum: 2020-01-01

Relevante artikelen ...

Goed bestuur vraagt om actieve rol raad van toezicht Goed bestuur is een belangrijke voorwaarde om goede zorg te kunnen bieden aan patiënten en cliënten Wat verwachten we van zorgbestuurders en interne ... Management & beleid Sun, 05 Jul 2020, 12:34:35
Stichting Mosae Zorggroep heeft aan tweede deel aanwijzing voldaan De inspectie gaf Mosae in november 2019 een aanwijzing Stichting Mosae Zorggroep voldoet aan het tweede deel van de aanwijzing die de Inspectie Gezon... Management & beleid Mon, 22 Jun 2020, 12:13:36
Cleijenborch niet meer onder verscherpt toezicht Cleijenborch heeft de tekortkomingen in de kwaliteit en veiligheid van zorg voldoende weggenomen De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft he... Management & beleid Tue, 09 Jun 2020, 15:14:05
123 Tandartsen en Orthodontie B.V. heeft aanwijzing gekregen De kwaliteit van zorg in deze praktijk schiet tekort De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft 123 Tandartsen en Orthodontie B.V. in Deventer... Management & beleid Wed, 27 May 2020, 13:46:05
Voorstel Wet ambulancevoorzieningen akkoord bevonden door Ministerraad Het doel van de wet is zekerheid bieden over ambulancezorg in de toekomst De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel Wet ambulancevoorzieningen... Management & beleid Tue, 26 May 2020, 19:24:57
Dossier thuiszorgorganisatie Naborgh overgedragen aan het Openbaar Ministerie Naborgh moest in de herfst van 2019 op last van toezichthouders stoppen met het aanbieden van zorg vanwege deze vermoedelijke misstanden De Nederland... Management & beleid Tue, 26 May 2020, 14:57:09