Wettelijke basis voorschrijven van medicatie na contact met de patiënt via internet

Minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) bereidt een wetsvoorstel voor waarmee het mogelijk wordt dat zorgverleners medicijnen voorschrijven tijdens of na contact met de patiënt via internet. Dat is nu nog niet mogelijk, onder meer omdat in de wet staat dat de voorschrijver de patiënt eerst persoonlijk moet hebben ontmoet. In de tijd die nodig is om de wet aan te passen, zorgt minister Kuipers er met een beleidsregel voor dat voorschrijven tijdens of na online contact mogelijk is als er geen fysiek onderzoek nodig is en de voorschrijver over de actuele medicatiegegevens van de patiënt beschikt.

Minister Ernst Kuipers: “Het is niet meer van deze tijd dat een patiënt per se fysiek contact moet hebben gehad met zijn voorschrijver. Tijdens de coronapandemie hebben we in de praktijk kunnen zien dat het heel goed mogelijk is om via internetcontact medicijnen voor te schrijven, onder strikte voorwaarden. Deze mogelijkheid wil ik nu een wettelijke basis geven. Dat is goed nieuws voor patiënten, en draagt ook bij aan de toegankelijkheid van de zorg.”

Tijdens de COVID-19-pandemie gedoogde de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd het voorschrijven van geneesmiddelen via videoconsult. Daardoor werden persoonlijke contacten voorkomen en konden aan patiënten toch geneesmiddelen worden voorgeschreven. Tijdens de pandemie is duidelijk geworden dat deze gedoogmaatregel ook na de COVID-19 pandemie in bepaalde situaties voorziet in een behoefte. 

Voortbouwend op de opgedane ervaringen, ontwikkelen de beroepsorganisaties nu nadere voorwaarden om verantwoord om te gaan met het voorschrijven aan patiënten via internet, zonder dat de voorschrijver de patiënt ooit fysiek heeft ontmoet.

Om vooruitlopend op het wetsvoorstel ruimte te bieden aan verantwoord voorschrijven via internet, heeft de minister een beleidsregel vastgesteld. Voorschrijven via internet sluit ook aan bij de ambities in het Integraal Zorgakkoord (IZA) over de inzet van digitale zorgtoepassingen. 

Bron: Rijksoverheid


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Datum: 11 apr 2023

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!