De vrijwillige informatie die zorgverleners en farmaceutische bedrijven  leveren aan het Transparantieregister Zorg kunnen nog beter

Zowel farmaceutische bedrijven als de beroepsbeoefenaren waar zij mee samenwerken moeten meer aandacht besteden aan het goed documenteren van de betalingen. Dat ziet de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting (IGJ i.o.) na een steekproef uit het Transparantieregister Zorg. In dat register nemen farmaceutische bedrijven en beroepsbeoefenaren in de zorg documentatie op over hun samenwerking en de vergoeding daarvoor.

De inspectie onderzocht de betalingen aan vijf zorgprofessionals in 2015. Deze vijf ontvingen in 2015 het meeste geld van farmaceutische bedrijven. Het ging om 75 betalingen door tien verschillende bedrijven. De inspectie heeft aangekondigd bij één farmaceutisch bedrijf te gaan handhaven. Dat bedrijf betaalde twee beroepsbeoefenaren en voldeed daarbij niet aan de regels.

Wat is het Transparantieregister Zorg?
Zorgverleners en farmaceutische bedrijven leveren vrijwillig informatie aan bij het Transparantieregister Zorg. Patiënten kunnen in het register zien of hun arts geld heeft ontvangen van een farmaceutische bedrijf. Relaties tussen zorgverleners en farmaceutische bedrijven zijn toegestaan. De arts en het bedrijf moeten wel voldoen aan de regels voor gunstbetoon, aangezien het risico op ongewenste beïnvloeding aanwezig is. Die regels staan in de Geneesmiddelenwet en de Beleidsregels gunstbetoon Geneesmiddelenwet.

De farmaceutische bedrijven moesten in totaal zestien betalingen corrigeren. Ze hadden die niet goed gedocumenteerd in het Transparantieregister Zorg. Ook was drie keer de betaling te hoog. De te hoge betalingen hebben de farmaceutische bedrijven teruggevorderd bij de betrokken beroepsbeoefenaren. Naast wat er goed gaat, vindt de inspectie dat de documentatie van de betalingen nog beter kan. Hoofdinspecteur Josée Hansen: 'Het Transparantieregister is een vorm van zelfregulering. Farmaceutische bedrijven moeten alert zijn op juiste documentatie. Alleen dan heeft de patiënt een betrouwbaar inzicht en kan door de inspectie goed worden gecontroleerd of de betreffende regels worden overtreden.'


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Bron bij dit artikel: : IGJ
  • Wat is de URL bij deze bron?: Visit Website
  • Originele titel: Registraties in Transparantieregister Zorg kunnen nog beter
  • Doelgroep: Beleidsmakers
  • Datum: 24 dec 2017

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!