Een ongeval met ernstige brandwonden tot gevolg, leidt regelmatig tot verminkende littekens, fysieke beperkingen en psychische problemen.

Brandwondencentra Groningen, Beverwijk en Rotterdam stimuleren eigen regie patiënt

Gedeelde besluitvorming over het behandeltraject na brandwonden leidt tot meer regie van de patiënt en betere behandelresultaten. Dat is de inzet van de brandwondencentra om de best mogelijke kwaliteit van brandwondenzorg te bieden. De drie Nederlandse brandwondencentra (Groningen, Beverwijk en Rotterdam) zijn om die reden door Zorginstituut Nederland bestempeld als één van de voorlopers op het gebied van gedeelde besluitvorming op basis van uitkomsteninformatie.

Een ongeval met ernstige brandwonden tot gevolg, leidt regelmatig tot verminkende littekens, fysieke beperkingen en psychische problemen. De brandwondencentra stellen vast dat de grote onzekerheid over wat een patiënt te wachten staat in de jaren na het ongeval, een belemmering is voor het herstel van die patiënt. ‘’Dit moeten we en kunnen we samen aanpakken’’, zegt Titus Radstake, voorzitter van de patiëntenvereniging Vereniging van Mensen met Brandwonden. ‘’Tijdens de nazorgperiode van patiënten met brandwonden wordt een groot aantal behandelbeslissingen genomen. Als de patiënt en de arts op basis van goede duidelijke uitkomstinformatie samen beslissen, krijgt de patiënt meer regie en vertrouwen in de behandeling en de uitkomst daarvan. Daarnaast is het belangrijk om ook de persoonlijke situatie van de patiënt mee te nemen in behandelbeslissingen. Zo wordt de belemmering van het herstel grotendeels weggenomen.’’

Nazorgportal faciliteert ‘samen beslissen’ optimaal
Om dit mogelijk te maken werken de drie Nederlandse brandwondencentra binnen Brandwondenzorg Nederland de komende twee jaar nauw samen met de Vereniging van Mensen met Brandwonden, Nederlandse Brandwonden Stichting , Vereniging Samenwerkende Brandwondencentra Nederland (VSBN) en andere partners[1] om deze vorm van gedeelde besluitvorming duurzaam in te bedden in hun multidisciplinaire nazorgtraject. Gebruikmakend van uitkomsteninformatie wordt een nazorgportal ontwikkeld die het proces van samen beslissen optimaal faciliteert. Titus Radstake: ‘’We vertalen echt ingewikkelde informatie in bruikbare en patiëntgerichte keuzehulpen, die voor de patiënt als eHealth toepassing beschikbaar komen. De patiënt kan in een app en website zijn persoonlijke omstandigheden, de huidige situatie en zijn behandeldoelen en -wensen in kaart brengen. Zo herkent de patiënt zichzelf in de informatie en krijgt daarmee een goed beeld van de mogelijkheden om samen met de zorgprofessional te beslissen over het behandeltraject.’’

Samen beslissen leidt tot vertrouwen en gevoel van autonomie
Beslissen over een behandeling is niet eenvoudig na brandwonden. Er spelen vaak meerdere problemen tegelijkertijd; op fysiek, psychisch en sociaal gebied. Daarom wordt in dit soort complexe situaties gedeelde besluitvorming soms onbedoeld vermeden. Maar voor patiënten met een complexe problematiek is het bij uitstek belangrijk om zo snel mogelijk het gevoel van autonomie terug te krijgen. Door samen met de zorgverlener te beslissen over de nazorg en deze beslissingen systematisch te benaderen krijgt een patiënt vertrouwen in zijn behandeltraject en in de passendheid voor zijn of haar persoonlijke situatie.

Functionele, psychosociale en cosmetische gevolgen beter in kaart
Mensen met ernstige brandwonden worden opgenomen in een van de drie gespecialiseerde brandwondencentra in Groningen, Beverwijk en Rotterdam. De nasleep van brandwonden kan jaren of zelfs levenslang in beslag nemen. In nog geen 40 jaar is de kans op overleven na een brandwondenongeval gestegen van een paar procent naar bijna 100%. Door deze relatief recente ontwikkeling is er behoefte om functionele, psychosociale en cosmetische gevolgen beter in kaart te brengen en de zorg te verbeteren. De samenhang tussen deze domeinen maakt de zorg aan de patiënt met ernstige brandwonden complex. Zo kunnen littekens zorgen voor contracturen of strengen, die consequenties hebben voor de bewegingsvrijheid en functionaliteit van aangedane lichaamsdelen. Dit geeft beperkingen in de activiteiten van het dagelijks leven en heeft invloed op de zelfwaardering en het psychisch functioneren. De ontwikkeling en implementatie van dit nazorgportal in de brandwondenzorg leidt tot betere behandelresultaten.

[1]  De samenwerkende organisaties zijn: de Vereniging van Mensen met Brandwonden (VMB), de Vereniging Samenwerkende Brandwondencentra Nederland (VSBN), de Nederlandse Vereniging voor Brandwondenzorg (NVBZ), het Martini Ziekenhuis Groningen, het Maasstad Ziekenhuis Rotterdam, het Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk, Expertnetwerk brandwonden van de Nederlandse Vereniging voor Huidtherapie en de Nederlandse Brandwonden Stichting.


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Bron bij dit artikel: : Nederlandse Brandwonden Stichting
  • Wat is de URL bij deze bron?: Visit Website
  • Originele titel: Brandwondenzorg Nederland koploper eHealth toepassing brandwondenpatiënten
  • Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Mantelzorgers, Studenten
  • Datum: 09 juli 2018

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!