Vici is een van de grootste persoonsgebonden wetenschappelijke premies van Nederland en is gericht op gevorderde onderzoekers

Van onderzoek naar de hersenen van mensen in stressvolle situaties naar het stress management van planten: zomaar twee voorbeelden van onderzoeksprojecten die voortgang krijgen door de NWO-Vici-beurzen. In totaal zijn er 22 vooraanstaande wetenschappers uit de wetenschapsdomeinen Exacte en Natuurwetenschappen (ENW) en Sociale Geesteswetenschappen (SGW) die een Vici-financiering van maximaal 1,5 miljoen euro ontvangen. Hiermee kunnen de laureaten gedurende vijf jaar een vernieuwende onderzoekslijn ontwikkelen en hun eigen onderzoeksgroep verder uitbouwen. Vici is een van de grootste persoonsgebonden wetenschappelijke premies van Nederland en is gericht op gevorderde onderzoekers.

De projecten die zijn gehonoreerd, zijn totaal verschillend van aard. Binnen het wetenschapsdomein SGW is er bijvoorbeeld een project toegekend over de verzorgingsstaat van morgen: wat kunnen welzijnsexperimenten in vier Europese steden met verschillende bestuurlijke tradities, welzijnsstructuren, en sociale scheidslijnen ons leren over de toekomst van de Europese verzorginsstaten. Hoe geven experimenten in deze steden vorm aan relaties tussen staat, burgers en samenleving? Bij het wetenschapsdomein ENW is een project toegekend over de eerste stappen van sterrenstelsels. Al vele jaren onderzoeken sterrenkundigen de sterrenstelsels, maar hun ontstaan en groei na de oerknal blijven grotendeels onbekend. Dit project zal het begin van de evolutie van sterrenstelsels onderzoeken zoals dat nog nooit eerder mogelijk was, met de grootste ruimtetelescoop ooit gemaakt: de James Webb Space Telescope. Wetenschappers zijn vrij om hun eigen onderzoeksproject voor te dragen voor Vici-financiering.

Cijfers en feiten
De Vici wordt jaarlijks door NWO toegekend. Eerder zijn de toekenningen van TTW en ZonMw al bekend gemaakt. Deze toekenningen van de domeinen ENW en SGW betreffen Vici-ronde 2021-deel 2. Nu alle toekenningen bekend zijn, volgen de cijfers, feiten en honoreringspercentages van deze ronde.

Van de 306 aanvragen zijn er 201 (65,7%) door mannen en 105 (34,3%) door vrouwen en ingediend. In totaal zijn er 34 Vici-beurzen toegekend; 24 aan mannelijke kandidaten en 10 aan vrouwelijke kandidaten. De honoreringspercentages voor de Vici-ronde 2021 (toegekend in 2022) zijn hiermee respectievelijk 11,9 en 9,5 procent.

NWO hecht veel waarde aan kansengelijkheid en diversiteit in onze subsidietoekenningsprocessen en streeft altijd naar een gelijke slagingspercentage van mannen en vrouwen. Tegelijkertijd is bij het toekennen van de beurzen de kwaliteit van de onderzoeksvoorstellen doorslaggevend. In meerjarig perspectief hebben m/v bij alle NWO-onderdelen uit het Talentprogramma gelijke slagingskansen – al kan het per jaar scheef uitvallen. In het verleden is onderzoek gedaan naar de mogelijke gendereffecten in de Vernieuwingsimpuls 2005-2016 (het huidige Talentprogramma) en daaruit bleek dat er geen genderongelijkheid is bij de Veni, Vidi en Vici.

Omdat er vragen leven over de man-vrouw verdeling en honoreringspercentages volgen hierbij (in de bijlage) de overzichten per wetenschapsdomein. Eerder hebben zowel NWO als ZonMw toelichting gegeven naar aanleiding van de berichtgeving over de Vici’s van ZonMw.  

NWO-Talentprogramma
De Vici-financiering maakt samen met de Veni- en Vidi-beurzen deel uit van het NWO-Talentprogramma. Vici is gericht op senior-onderzoekers die hebben aangetoond met succes een eigen vernieuwende onderzoekslijn tot ontwikkeling te kunnen brengen. Ze hebben daarbij jonge onderzoekers begeleid. Onderzoekers die een Vici-subsidie krijgen toegekend, bouwen hun onderzoeksgroep verder uit, vaak vooruitlopend op een structurele hoogleraarspositie, als ze die nog niet zouden hebben.

Publieksamenvattingen SGW ENW NWO-Vici 2021

Vici def mrt22


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Naam auteur en/of bewerkt door: NWO
  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Bron bij dit artikel: : NWO
  • Wat is de URL bij deze bron?: Website bezoeken
  • Originele titel: 22 Vici-beurzen voor vooraanstaande wetenschappers
  • Doelgroep: Zorgprofessionals, Studenten
  • Datum: 16 mrt 2022

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!