De afname van de uitval van eerstejaarsstudenten was het grootst in het mbo

De uitval onder eerstejaarsstudenten op het gebied van zorg en welzijn is voor mbo-, hbo- en universitaire opleidingen de afgelopen tien jaar gedaald. In studiejaar 2020/’21 bedroeg de totale studieuitval in zorg en welzijn 21 procent. In studiejaar 2010/’11 was dat nog 28 procent. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS uit het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn over opleidingen binnen de sector zorg en welzijn (inclusief kinderopvang).

De afname van de uitval van eerstejaarsstudenten was het grootst in het mbo. In studiejaar 2010/’11 viel 27 procent van de eerstejaars uit, in 2020/’21 was dat 18 procent. Ook in het hbo nam de uitval af. In studiejaar 2010/’11 viel 31 procent van de eerstejaars uit, in 2020/’21 26 procent. Bij de opleidingen aan de universiteit was de afname van studieuitval het laagst. In studiejaar 2010/’11 viel 22 procent van de eerstejaars uit, in 2020/’21 was dat 21 procent. In 2020/’21 was de studieuitval juist weer iets toegenomen ten opzichte van 2019/’20. Toen was de uitval 19 procent.

Studieuitval hoogst bij hbo-opleidingen
In studiejaar 2020/’21 viel 26 procent van de eerstejaarsstudenten van hbo-opleidingen uit. Van alle hbo-opleidingen op het gebied van zorg en welzijn was de studieuitval in 2020/’21 het hoogst bij de opleidingen Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) (69 procent), Oefentherapie Cesar (57 procent) en Toegepaste Gerontologie (48 procent). Sociaal Pedagogische Hulpverlening en Toegepaste Gerontologie trokken in 2020/’21 minder dan 30 studenten. De lage instroom bij Sociaal Pedagogische Hulpverlening komt doordat deze opleiding is opgegaan in de nieuwe opleiding Social Work. Social Work is een samenvoeging van een aantal opleidingen: Sociaal Pedagogische Hulpverlening, Maatschappelijk Werk en Dienstverlening en Culturele en Maatschappelijk Vorming.

Geringe studieuitval bij mbo-opleidingen
De studieuitval was het laagst bij mbo-opleidingen op het gebied van zorg en welzijn (18 procent). Mbo-opleidingen met de hoogste uitval van eerstejaars zijn de nieuwe opleidingen Maatschappelijk verzorgende-IG plus (38 procent) en Vitaliteitsbegeleider (32 procent), en de opleiding Tandtechniek (28 procent). Dit zijn allemaal relatief kleine mbo-opleidingen. Bij de grote mbo-opleidingen (meer dan 10 duizend studenten per jaar) was de studieuitval tijdens het eerste jaar gelijk aan het gemiddelde van alle mbo-opleidingen zorg en welzijn, namelijk 18 procent.

Lage studieuitval bij opleidingen met numerus fixus
Bij de opleidingen aan de universiteit op het gebied van zorg en welzijn was de studieuitval laag bij studies met een numerus fixus (studies met een maximum aantal beschikbare plaatsen). In 2020/’21 was dit voor Geneeskunde (8 procent uitval) en Tandheelkunde (3 procent) het geval. Ook European Public Health kent met 5 procent weinig studieuitval in het eerste jaar.

Bij de universitaire opleidingen Gezondheidswetenschappen (uitval 40 procent), Pedagogische Wetenschappen (37 procent) en Gezondheid en Leven (35 procent) was de studieuitval in 2020/’21 het hoogst. Een deel van de uitgevallen studenten heeft de opleiding verlaten met een propedeusediploma om een andere opleiding te gaan doen. Ook kan het zijn dat studenten ingeschreven waren omdat zij een schakelprogramma volgden om met een bachelordiploma door te stromen naar een universitaire masteropleiding. Schakelstudenten worden ingeschreven in de bacheloropleiding, maar ronden deze nooit af.


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Naam auteur en/of bewerkt door: CBS
  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Bron bij dit artikel: : CBS
  • Wat is de URL bij deze bron?: Visit Website
  • Originele titel: Minder studieuitval in opleidingen in zorg en welzijn
  • Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Studenten
  • Datum: 19 mei 2022

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!