In de week van 21 tot en met 27 december steeg het aantal opnames iets minder hard

In de afgelopen week van 23 tot en met 29 december zijn 67.388 personen gemeld met een positieve coronatestuitslag. Dit is een lichte daling van 11,7% vergeleken met de week van 16 tot en met 22 december met 82.340 meldingen*, waarvan naar schatting 76.300 meldingen aan die week konden worden toegeschreven. Het percentage positief was de afgelopen week 13,0%. Dit is een daling van 0,7% vergeleken met een week eerder toen het percentage mensen met een positieve coronatestuitslag 13,7% was. Het aantal mensen dat zich afgelopen week heeft laten testen daalde met 14% naar 438.656.

De veiligheidsregio’s Limburg-Noord, Twente, Gelderland-Midden en Noord-Holland-Noord hebben het hoogst aantal meldingen per hoofd van de bevolking, met meer dan 500 meldingen per 100.000 inwoners. Toch is in alle veiligheidsregio’s een daling te zien vergeleken met de week ervoor. De daling is het grootst in de veiligheidsregio’s Midden- en West-Brabant, Amsterdam-Amstelland en Utrecht. De daling in het aantal meldingen per 100.000 is het grootst in de leeftijdsgroep 13-17 jaar.

Deze daling kan een eerste effect zijn van de lockdown die op 15 december inging. Maar ook is het mogelijk dat de feestdagen effect hebben gehad op het testgedrag van mensen. Als mensen zich minder vaak hebben laten testen bij klachten dan zou de lichte daling van het aantal gemelde besmettingen ook voor een deel daardoor te verklaren zijn.

*inclusief de naar schatting 6.000 meldingen van de week van 9 t/m 15 december die door een storing in de in de week van 16 t/m 22 december werden gemeld.

Ziekenhuis- en IC intensive care  opnames
In de week van 21 tot en met 27 december steeg het aantal mensen dat met COVID-19 werd opgenomen op de verpleegafdeling in het ziekenhuis iets minder hard dan in de voorgaande week. Er werden 1.811 patiënten opgenomen, bijna 140 patiënten meer dan in de week daarvoor toen 1.675 mensen werden opgenomen. Het aantal mensen dat zo ziek werd dat zij moesten worden overgeplaatst naar de intensive care nam ook licht toe. In de week van 21 tot 27 december waren 300 nieuwe IC-opnames. In de week ervoor werden 290 nieuwe patiënten op de IC gemeld.

*Inclusief opnames op Duitse IC’s ten tijde van overbezette Nederlandse IC’s.

Verpleeghuizen en woonvormen voor gehandicapten
Het aantal nieuwe verpleeghuislocaties en woonzorgcentra met tenminste 1 vastgestelde coronabesmetting is de afgelopen week licht gedaald, van 197 in de week van 16 tot en met 22 december, naar 165 in de afgelopen week. Ook in woonvormen voor mensen met een handicap zien we een daling, van 71 in de week van 16 tot 22 december, naar 36 afgelopen week.

Een verpleeghuis, woonzorgcentrum of woonvorm voor mensen met een handicap wordt meegeteld als ‘nieuwe locatie’ wanneer er tenminste 28 dagen vóór de positieve test geen nieuwe patiënten zijn gemeld

Verpleeghuizen en woonvormen voor gehandicapten
Het aantal nieuwe verpleeghuislocaties en woonzorgcentra met tenminste 1 vastgestelde coronabesmetting is de afgelopen week licht gedaald, van 197 in de week van 16 tot en met 22 december, naar 165 in de afgelopen week. Ook in woonvormen voor mensen met een handicap zien we een daling, van 71 in de week van 16 tot 22 december, naar 36 afgelopen week.

Een verpleeghuis, woonzorgcentrum of woonvorm voor mensen met een handicap wordt meegeteld als ‘nieuwe locatie’ wanneer er tenminste 28 dagen vóór de positieve test geen nieuwe patiënten zijn gemeld

Reproductiegetal en aantal besmettelijke personen
Het reproductiegetal op 11 december, dus voor de lockdown die op 15 december inging, is ten opzichte van een week eerder iets gedaald naar 1,15 (ondergrens 1,12 en bovengrens 1,17) gebaseerd op het aantal meldingen van mensen met een positieve testuitslag. Een reproductiegetal van 1,15 betekent dat 100 mensen samen weer 115 andere mensen besmetten met het virus. De week daarvoor was het reproductiegetal 1,25. Een reproductiegetal boven de 1 geeft aan dat het virus zich meer verspreidt. 

Het aantal besmettelijke personen in Nederland is gestegen. Op 17 december waren er bijna 165.000 SARS severe acute respiratory syndrome -CoV coronavirus -2 (coronavirus) besmettelijke personen in Nederland (ondergrens 125.000 en bovengrens 203.000). Dit is een stijging van 43.000 besmettelijke personen in vergelijking met de week ervoor (122.000).

Ook met oud-en-nieuw, houd je aan de maatregelen!
Het is en blijft noodzakelijk om thuis te blijven bij klachten die kunnen passen bij COVID-19 en je te laten testen. Om de verdere verspreiding van het virus af te remmen is het belangrijk dat iedereen zich aan de maatregelen en de basisregels houdt. Houd minimaal 1,5 meter afstand. Blijf zo veel mogelijk thuis en heb met zo min mogelijk mensen contact. Werk thuis. Blijf thuis als je klachten hebt en laat je testen. Was vaak je handen, zeker als je weer ergens binnenkomt.

Open data
Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  publiceert elke dag rond 15.15 uur open data die voor iedereen toegankelijk is. 

Kijk hier voor verdere informatie

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: RIVM
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : RIVM
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.rivm.nl/nieuws/percentage-positief-geteste-mensen-iets-afgenomen
Originele titel: Percentage positief geteste mensen iets afgenomen, ziekenhuis- en IC opnames stijgen iets minder hard
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Mantelzorgers, Studenten
Datum: 2020-12-29


Volg het nieuws ook via...

 

facebook Facebook

twitter Twitter

rss RSS

mail E-mail nieuwsbrief

 ZorgKrant.nl binnen Twitter.com