De officiële cijfers laten de laatste twee weken een toename zien in het aantal patiënten met het RS-virus

Het RS-virus veroorzaakt een (ernstige) luchtweginfectie bij met name jonge kinderen en zorgt normaal gesproken vooral in de winter voor veel ziekenhuisopnames. Sinds de invoering van de coronamaatregelen in 2020 en 2021 is dit nauwelijks het geval. Recent onderzoek van het Nivel en het RIVM toont aan dat naar verwachting een RS-virusepidemie in de komende winter omvangrijker zal zijn dan normaal, maar dat een RS-virusepidemie ook heel goed buiten het gebruikelijke winterseizoen, bijvoorbeeld in de zomer, kan optreden. Met recente berichtgeving door onder andere NOS en het AD lijkt dit laatste scenario werkelijkheid te worden. De officiële cijfers laten de laatste twee weken een toename zien in het aantal patiënten met het RS-virus, maar hebben nog geen epidemische grens bereikt.

De sluiting van de scholen lijkt een belangrijke rol te hebben gespeeld in het remmen en verspreiden van het RS-virus afgelopen winter. In landen waar er sinds de COVID-19 pandemie een verlate RS-virus epidemie is vastgesteld (in de lente of zomer), zoals Frankrijk, IJsland, Australië en Zuid Afrika, waren de basisscholen en kinderopvang geopend vlak voor en tijdens de RS-virusepidemie. Sluiting van de scholen lijkt hierom een belangrijke rol te spelen in de remming van de verspreiding van het RS-virus. Sinds in Nederland de basisscholen en kinderopvang weer geopend zijn, zien we dat het aantal patiënten met een RS-virusinfectie vanaf april iets toeneemt in de virologische weekstaten van de Nederlandse Werkgroep Klinische Virologie. De laatste twee weken is de toename groter, 14 patiënten per week. Bij 21 patiënten is er sprake van een epidemie. Naar verwachting zal de uitbraak niet zo groot zijn als in de winterperiodes, dankzij de naderende schoolvakanties.

Verwachting volgende RS-virusepidemie: mogelijk groter en buiten het gebruikelijke winterseizoen
Met een literatuuronderzoek hebben we onderzocht wat de impact van de coronamaatregelen is op de verspreiding van het RS-virus. Op basis daarvan hebben we 4 mogelijke scenario’s beschreven voor het tijdstip en de omvang van de volgende RS-virusepidemie in Nederland. De belangrijkste conclusies zijn dat de RS-virusepidemie kan starten buiten het winterseizoen, bijvoorbeeld in de zomer. Dit scenario lijkt momenteel realistisch. Het onderzoek wijst ook uit dat de omvang van de RS-virusepidemie groter zal zijn, omdat meer kinderen (gelijktijdig) vatbaar zijn voor een RS-virusinfectie. Normaal gesproken heeft 60-70% van de kinderen onder de 1 jaar en bijna alle kinderen onder de 2 jaar een RS-virusinfectie doorgemaakt. Doordat er weinig RS-virus was het afgelopen jaar is de groep jonge kinderen zonder immuniteit tegen het RS-virus gegroeid en zal de omvang van de RS-virusepidemie groter zijn. De verwachting is echter wel dat de schoolvakantie het aantal RS-virusinfecties kan remmen.

Voorbereiden dankzij surveillance
Het monitoren van RS-virusinfecties via surveillance stelt huisartspraktijken en ziekenhuizen in staat om op tijd voorbereid te zijn op een toename van het aantal patiënten, met name jonge kinderen, met een RS-virusinfectie.

Over het onderzoek
We hebben het wekelijks aantal RS-virusinfecties in 2020 vergeleken met voorgaande jaren aan de hand van de Virologische weekstaten diagnostiekuitslagen verzameld door de Nederlandse Werkgroep Klinische Virologie (NWKV). Hierin zijn de rapportages van ongeveer 25 ziekenhuislaboratoria verspreid over Nederland te vinden. Daarnaast hebben we een literatuuronderzoek uitgevoerd om de impact van de coronamaatregelen op de activiteit van het RS-virus te onderzoeken. Alle auteurs zijn werkzaam in de RSV ComNet-studie. De RSV ComNet-studie wordt gefinancierd door Sanofi en AstraZeneca. Zij hebben geen rol gespeeld bij de totstandkoming van dit artikel.

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: Nivel
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : Nivel
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.nivel.nl/nl/nieuws/onderzoek-voorspelt-mogelijke-rs-virusuitbraak-deze-zomer-momenteel-al-toename-zichtbaar-het
Originele titel: Onderzoek voorspelt mogelijke RS-virusuitbraak deze zomer; momenteel al toename zichtbaar in het aantal kinderen met deze infectie
Doelgroep: Zorgprofessionals
Datum: 2021-06-20

Relevante artikelen ...

Zorg bij diepe veneuze trombose en longembolie kan beter Dit blijkt uit onderzoek van het Nivel in opdracht van Zorginstituut Nederland Patiënten én artsen zijn het erover eens dat de zorg bij diepe veneuze... Acute zorg Mon, 21 Sep 2020, 14:38:03
Ambulancezorgverleners zorgen voor rust als ze goede informatie geven De deelnemers aan het Burgerplatform Ambulancezorg zien het belang van meer informatie-uitwisseling tussen de verschillende zorgaanbieders in de acute... Acute zorg Tue, 09 Jun 2020, 09:14:02
Men is positief over ambulancezorg De kwaliteit van ambulancezorg wordt als zeer hoog ervaren Patiënten aan wie spoedeisende- en/of planbare ambulancezorg is verleend, waarderen deze z... Acute zorg Tue, 12 May 2020, 15:19:47
Huisartsen schrijven vaak geneesmiddelen uit een formularium voor Bij het voorschrijven van geneesmiddelen kunnen huisartsen gebruik maken van een formularium, een bondige samenvatting van medicamenteuze adviezen ... Acute zorg Tue, 10 Mar 2020, 19:38:02
Huisarts moet deskundig en betrokken zijn Burgers vinden het vooral belangrijk dat huisartsen deskundig en betrokken zijn en dat ze hun patiënten écht kennen Burgers vinden dat huisartsen op ... Acute zorg Thu, 21 Mar 2019, 19:20:25
Veel meer kinderen met brandwonden Sommige bevolkingsgroepen lopen meer risico op brandwonden. Zo hebben kinderen tussen 0 en 4 jaar hebben bijna drie keer zoveel kans om met een brandw... Acute zorg Thu, 07 Jun 2018, 07:13:45