Gemiddeld blijkt het per praktijk te gaan om 26 procent van de medewerkers die uitvalt

De hoge coronabesmettingscijfers leiden tot veel uitval van huisartsen en andere medewerkers. Dat legt een flinke druk op de huisartsenpraktijken. Als LHV zien we de moeite die iedereen doet om de zorg zo goed mogelijk overeind te houden, maar ook dat dat niet altijd volledig lukt. We laten beleidsmakers en patiënten weten welke consequenties dat heeft voor de patiëntenzorg.

LHV-voorzitter Mirjam van ’t Veld: “De hoge besmettingsgraad heeft onvermijdelijk gevolgen voor hoe huisartsenpraktijken nu bereikbaar en beschikbaar zijn. En hoe vervelend dat ook is, dat zullen ook patiënten moeten begrijpen. Het is nu roeien met de riemen die we hebben.”

Veel praktijken worstelen met bezetting
De impact van de hoge besmettingscijfers zien we terug in onze coronapeilingen. Afgelopen week bleek maar liefst 88 procent van de praktijken te maken te hebben met uitval van huisartsen en andere medewerkers door ziekte en quarantaine. Gemiddeld blijkt het per praktijk te gaan om 26 procent van de medewerkers die uitvalt. Dat trekt een zware wissel op de huisartsenzorg. Veel waarneming om die gaten te vullen, is er niet te vinden, want ook een aanzienlijk deel van de waarnemend huisartsen is uitgevallen (20% in de afgelopen week).

Er wordt fors overgewerkt
Praktijken rapporteren dat ze noodgedwongen creatief moeten zijn met de roosters, er wordt fors overgewerkt, huisartsen nemen taken van uitgevallen assistenten en POH’s over en mensen proberen zoveel mogelijk vanuit huis nog werk te kunnen doen (zoals video-, telefonische en e-consulten en administratieve werkzaamheden). We zien ook dat het onvermijdelijk is dat sommige zorg wordt uitgesteld en afgeschaald en dat soms alleen spoedgevallen nog snel kunnen worden gezien. De bereikbaarheid van praktijken is ook minder dan patiënten gewend zijn.

LHV-voorzitter Mirjam van ’t Veld: “Ook al worden nu veel overheidsmaatregelen versoepeld, het is belangrijk dat patiënten zich binnen de huisartsenpraktijken wel aan een aantal maatregelen blijven houden. Dat je bijvoorbeeld een mondneusmasker draagt als je naar de huisarts gaat en dat je waar mogelijk afstand houdt. Dit om kwetsbare patiënten te beschermen. En heb begrip dat de zorg soms anders plaatsvindt dan je in normalere tijden gewend bent. De huisartsenpraktijken doen keihard hun best om goede zorg te blijven bieden.”

Kijk hier voor verdere informatie