Voorschrijven volgens formularium draagt bij aan een goede kwaliteit van de zorg en aan beheersing van zorgkosten

De afgelopen drie jaar schreven huisartsen steeds vaker een geneesmiddel voor uit een formularium. Dit terwijl huisartsen toch al heel vaak formulariumgericht voorschreven in 2018 (tussen de 85% en 96%). Dit blijkt uit de metingen Formulariumgericht Voorschrijven (FGV1) die het Nivel vanaf 2018 elk kwartaal uitvoert, in opdracht van Zorgverzekeraars Nederland. Voorschrijven volgens formularium draagt bij aan een goede kwaliteit van de zorg en aan beheersing van zorgkosten.

Sinds 2018 monitort het Nivel bij bijna 4500 huisartsenpraktijken in Nederland hoe vaak er bij een eerste voorschrift een geneesmiddel wordt gekozen dat voorkomt in een door de huisarts gebruikt landelijk formularium. De scores op praktijkniveau worden door de zorgverzekeraars gebruikt voor een prestatiebeloning, met als doel het doelmatig voorschrijven van geneesmiddelen door de huisarts te stimuleren. Vanaf 2021 is deze meting doorontwikkeld en biedt het huisartsen gerichtere informatie over hun score, om ook hiermee het doelmatig voorschrijven verder te stimuleren.

Metingen FGV vanaf 2021 meer op maat en informatiever voor huisartsen
Bij de start van de metingen hadden we één indicator (FGV1) ontwikkeld, waarmee werd gemeten of een eerste voorschrift van een geneesmiddel door de huisarts conform een landelijk formularium was. Vanaf 2020 gebruiken we hiernaast twee nieuw ontwikkelde indicatoren, die huisartsen meer zicht bieden op hun verbeterpotentieel in vergelijking met de indicator FGV1:

  • De indicator FGV2-diagnose meet of voorschriften conform het formularium zijn voorgeschreven én voor de juiste indicatie op basis van gestelde diagnoses (met behulp van ICPC-codes).
  • De indicator FGV3-long toetst of de juiste toedieningsvorm uit het formularium is voorgeschreven bij een eerste voorschrift voor astma of COPD (met behulp van PRK-codes).

Hoogte scores gemeten met indicator FGV1 afhankelijk van het gebruikte formularium
Uit de metingen van indicator FGV1 blijkt dat huisartsenpraktijken die gebruikmaakten van het landelijke NHG-formularium minder vaak een geneesmiddel uit dat formularium voorschrijven (85,4% in 2018 en 88,8% in 2021) dan gebruikers van het Health Base-formularium (95,6% in 2018 en 96,0% in 2021). Wel zien we na vier jaar meer verbetering in formulariumgericht voorschrijven bij huisartsen die gebruikmaken van het NHG-formularium (toename van 3,4%) dan bij huisartsen die het Health Base-formularium gebruiken (toename van 0,4%). De verklaring ligt deels in het gegeven dat het Health Base-formularium meer geneesmiddelen bevat dan het NHG-formularium.

Meer weten? Ga naar Dossier Formulariumgericht Voorschrijven
Alle landelijke scores Formulariumgericht Voorschrijven van 2018 tot en met 2021 vindt u bij Dossier Formulariumgericht Voorschrijven. Huisartsenpraktijken kunnen hier de eigen scores vergelijken met het landelijk gemiddelde. Ook vindt u er meer achtergrondinformatie over de doelen en de meetmethoden van formulariumgericht voorschrijven.

Belang van het meten van doelmatig voorschrijven aan de hand van zorgregistraties
De bevindingen in het rapport laten zien dat het blijven monitoren van Formulariumgericht Voorschrijven belangrijk is om inzicht te krijgen in hoeverre huisartsen doelmatig voorschrijven en welke invloed prestatiebeloning en het ontvangen van feedback op praktijkniveau hier op heeft.
Daarnaast biedt het rapport inzicht in hoe de door de huisarts geregistreerde zorggegevens kunnen worden ingezet om doelmatige zorg te stimuleren. Deze kennis kan waardevol zijn bij het ondernemen van toekomstige initiatieven om met behulp van geregistreerde zorggegevens doelmatige zorg te stimuleren.

Over het onderzoeksproject
Sinds 2018 monitort het Nivel, in opdracht van Zorgverzekeraars Nederland, hoe vaak er bij een eerste voorschrift een geneesmiddel wordt gekozen dat voorkomt in een door de huisarts gebruikt formularium. Hiertoe zijn binnen het project Formulariumgericht Voorschijven (FGV) zijn  meerdere indicatoren ontwikkeld waarop praktijkscores worden berekend. De verzamelde scores worden eens per jaar doorgestuurd naar de zorgverzekeraars ten behoeve van het toekennen van de prestatiebeloning doelmatig voorschrijven.